Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 25 oktober

Onsdagen den 25 oktober installeras version 2.29 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 8 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för alumner: Texten på startsidan har förbättrats så det tydligare framgår hur aktiva studenter loggar in i Ladok för studenter istället.
 • Aktivitetstillfällen: Ett aktivitetstillfälle kan nu begränsas till ett maxantal studenter som får anmäla sig.
 • Tillgodoräknande: Det går nu åter att ange omfattning för “Annan specifikation”.
 • Uppföljning: Nu sorteras kurspaketeringar på benämning i första hand och kod i andra hand.

Examen

 • Bevisinformation: Det går nu återigen att välja bevistyp vid skapande av ny bevisbenämning.

2023/10/24

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 11 oktober

Onsdagen den 11 oktober installeras version 2.28 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 25 oktober.

Ny funktionalitet

 • Ladok för Alumner

Nu levereras det nya gränssnittet Ladok för alumner. Här kommer tidigare studenter kunna komma åt: ansökan om examen, dela examen, hämta resultatintyg, ändra kontaktuppgifter och importera meriter via Emrex. Det fungerar alltså som en begränsad version av Ladok för studenter.
      
Logga in med Freja eID
För att studenter ska kunna logga in i Ladok för alumner även efter deras studentkonto har inaktiverats så kommer inloggningen göras med e-legitimation. Just nu stöds inloggning med Freja eID.
Freja eID är gratis och skapas på deras hemsida: https://frejaeid.com/. Även studenter som inte är svenska medborgare, men som ändå har ett svenskt personnummer kan använda Freja och logga in.
Planen framåt är att även stödja inloggning med BankID. Men för att kunna möjliggöra det krävs en teknisk lösning som Sunet arbetar med, därför kan vi i dagsläget inte säga när vi kommer kunna stödja det

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för personal: Förbättringar av tangentbordsnavigering i menyer och flikar. Tabb-tangent kan användas för att navigera mellan olika komponenter (t.ex. från övre till undre menyrad) och piltangenter för att navigera inom en komponent (t.ex. mellan flikar).
 • Ladok för personal: Nu går det att byta språk direkt från profilmenyn i huvudmenyn.
 • Tillgodoräknande: Vid val av kurs visas nu även kursversion.
2023/10/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 27 september

Onsdagen den 27 september installeras version 2.27 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 11 oktober.

Förbättrade funktioner

 • Resultat: Det går nu att lägga in samma titel för flera studenter samtidigt.
 • Resultat: Titlar går nu att visa genom informations-i vid rapportering och attestering.

Arbetar du i Ladoks flik för Utbildningsinformation?

Ladokkonsortiet genomför nu en undersökning med mål att ta fram en effektiv navigation i Utbildningsinformation. Här bifogas länken till en kort enkät där du kommer att få svara på ett antal påståenden om hur du vill navigera. Enkäten ska besvaras individuellt och senast 2023-10-09 kl 08:00.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/TSGDMW5

2023/09/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 13 september

Onsdagen den 13 september installeras version 2.26 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 27 september.

 

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sök kurstillfälle: Nu går det att sortera kolumnerna; Kurskod, Kurs, Version, Start- och Slutdatum, i Studiedokumentation – Kurs. Tips! Om du först sorterar på en kolumn och sedan håller inne Ctrl + klickar på en annan kolumn så kan du sorterar i första hand, i andra hand osv.
 • Studiedeltagande: Nu visas endast en rad per student i vyn Studiedokumentation – Kurs.
 • Uppföljning: Nu fungerar rapporten “Utfall HST och HPR” korrekt vid begränsning på “Ej betalande/Betalande”.

 

 

2023/09/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 30 augusti

Onsdagen den 30 augusti installeras version 2.25 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 13 september.

 

Ny funktion

 • Grunddata: Nu finns en ny väljare i dialogrutor där värde för “Extern part” kan läggas in, t ex i Andra meriter. Nu är det möjligt att filtrera på giltighetsdatum, kod, benämning och land

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Studiedeltagande: Det går inte längre att ta bort avbrott när det finns ett dokumenterat tillgodoräknande på hel kurs.
 • Studiedeltagande: Nu går det återigen att ändra/ta bort anteckning på student.
2023/08/29

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 16 augusti

Onsdagen den 16 augusti installeras version 2.24 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 30 augusti.

Förbättrade funktioner

 • Resultat: Vid filtrering på grupper i rapporteringsvyn på kurstillfälle visas grupperna nu i bokstavsordning.
 • Resultat: Vid inläggning av titel är fält som är obligatoriska vid klarmarkering alltid märkta med röd stjärna.
2023/08/15

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 5 juli

Onsdagen den 5 juli installeras version 2.21 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Kommande uppgraderingar under semestertider sker den 19 juli och 2 augusti.

Förbättrad funktionalitet

 • Uppföljning: Nu visas kod före benämning i listboxarna “Kurspaketering” och ”Utbildningstyp för kurs”. Detta gäller i alla rapporter där listboxarna används.
2023/07/04

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 21 juni

Onsdagen den 21 juni installeras version 2.20 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 5 juli.

Förbättrade funktioner

 • Uppföljning: Rapporten “Utfall HST och HPR” hanterar nu studieavgiftsbetalning både med avseende på den nya och tidigare hanteringen av studieavgifter.

Sommarsemester

 • Ladoksupporten har begränsad bemanning under perioden 6-28 juli. Vi önskar er alla en härlig sommar!
2023/06/20

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 7 juni

Onsdagen den 7 juni installeras version 2.19 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 21 juni.

Nyheter

Individuell studieplan levereras till www.test.ladok.se och Tematräff äger rum den 9 juni kl 09.30-12.00.

https://umu.zoom.us/j/3246326526?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen

 • Det går nu att lägga till specifik information för tid och plats. Informationen visas för studenterna.
 • Det går nu även att söka aktivitetstillfällen på Ort och Lokal. Sökfälten väljs genom att klicka på Visa sökfält. I sökresultatet finns en ny kolumn för Lokal. Välj Lokal genom att klicka på Visa kolumner.
 • Studenter som avanmält sig själva (fr o m onsdag 7 juni) visas nu i deltagarlistan som avanmälda.

Utbildningsinformation: Fliken “Ingående delar” på kurs har tagits bort och ersatts av fliken “Moduluppsättning”. Denna används vid skapande av kurser på forskarnivå.

 

2023/06/02

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 24 maj

Onsdagen den 24 maj installeras version 2.17 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 7 juni.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Stöd för att kunna ställa in olika textstorlekar via browserns egna inställningar är infört.
 • Examen: Den 1 juni 2023 uppdateras vissa rubriker, ingressen samt information under punkt 8 i mallen för DS 2019 eftersom nya föreskrifter och reviderade allmänna råd om Diploma supplement träder i kraft då.
2023/05/23

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg