Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 9 november

Onsdagen den 9 november installeras version 2.4 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  23 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: När deltagare läggs till från ett kurstillfälle sorteras kurstillfällen nu efter datum, med senaste kurstillfället överst.
 • Aktivitetstillfälle: Exporten till CSV från vyn “Sök aktivitetstillfälle” visar nu även om aktivitetstillfället är inställt.
 • Aktivitetstillfällen: I länken som leder till kursen (från vyn för ett aktivitetstillfälle) visas nu vilken version som avses.
 • Studiedokumentation: I sökvyn för kurstillfälle finns nu en kolumn för finansieringsform i sökresultatet. Välj om kolumnen ska visas via “Anpassa kolumner”.
 • Studiedokumentation: I sökvyn för kurspaketering sorteras nu kurspaketeringstillfällen i första hand på benämning.
 • Tillgodoräknande: Det går nu att välja moduler från tidigare kursversioner i “Tillgodoräknas som”. 
2022/11/08

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 26 oktober

Onsdagen den 26 oktober installeras version 2.3 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 9 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: För aktivitetstillfällen med anmälan visas nu antal dagar tills anmälningsperioden öppnar respektive stänger.
 • Studiedeltagande – Kurspaketering: På sidan för att söka kurspaketering kan du nu välja vilka sökfält och kolumner som visas (valet sparas i din webbläsare). Istället för att kryssa i en ruta för att se en summering av antal påbörjade, avbrott m.m. så väljer du nu att visa det via val i “Anpassa kolumner”. Om du ändrar antalet sökmöjligheter som visas så sparas det också i webbläsaren.
 • Studiedeltagande – Kurspaketering: I fliken “Deltagare” för en kurspaketering görs filtrering av tillstånd (påbörjad, avbrott m.m.) numera i en ruta högst upp på sidan. För att visa deltagare från alla tillfällen görs valet via tillfällesväljaren (högst upp till vänster).
2022/10/25

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 12 oktober

Onsdagen den 12 oktober installeras version 2.2 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 26 oktober.

Nya funktioner

 • Aktivitetstillfällen: Det går nu att ange hur många platser som finns till förfogande för aktiviteten (t.ex. antal platser i den bokade lokalen). Det går även att aktivera så att avisering sker när ett visst antal studenter har anmälts. Observera att antalet platser inte är en begräsning – fler studenter kan alltså anmäla sig. 
 • Aktivitetstillfällen: När aktivitetstillfälle skapas går det nu att spara det som utkast. När aktivitetstillfället är klart kan det publiceras. Endast publicerade aktivitetstillfällen kan ha deltagare, visas för studenter och användas för resultatrapportering.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: För att beräkna anmälningsperiod behöver användaren nu klicka på “Beräkna anmälningsperiod” för att uträkningen ska göras. Tidigare skedde beräkningen per automatik. Vid kopiering av aktivitetstillfällen följer det angivna antalet dagar med till det nya tillfället, men inte anmälningsperiod.
 • Aktivitetstillfällen: Sökresultatet i vyn “Sök aktivitetstillfälle” går nu att exportera till CSV.
 • Aktivitetstillfällen: Vid kopiering av aktivitetstillfälle visas återigen ingående kurstillfällen korrekt. Felet fanns endast i webbläsaren Firefox.
 • Resultat: Vid ändring av klarmarkerade resultat går det inte längre att spara resultat utan betyg eller datum.
 • Studentöversikt: Nu beräknas åter igen “Summa inom utbildning” korrekt i fliken “Översikt” i studentvyn.
2022/10/11

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 28 september

Onsdagen den 28 september installeras version 2.1 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 12 oktober.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Examen: Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system” (även kallad UHR-bilagan) hade kommit tillbaka, men är nu åter borttagen.
 • Studiedeltagande: Det finns nu en sidhjälp (grön ikon) på fliken “Kurspaketering – Deltagande” och sidhjälpen för “Kurs – Deltagande” har kompletterats.
 • Studiedeltagande: Nu visas de valda alternativen i fältet Tillstånd i fliken “Kurs – Deltagande”. Tidigare stod bara t ex 2 valda.
 • Sökning i huvudmenyn: Sökning på kurs och personnummer i den gröna menyraden fungerar nu återigen oavsett vilken sida man är på.
 • Uppföljning: Pågående rapportkörningar återupptas nu efter ett eventuellt avbrott, exempelvis i samband med att Ladok uppgraderas.
 • Utdata Aktör/Studieaktivitet och -finansiering och Uppehåll: Nu fungerar export till CSV även när utsökningen innehåller begränsning på kurspaketering.
2022/09/27

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 14 september

Onsdagen den 14 september installeras version 2.0 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 28 september.

Ny funktionalitet

 • Studiedokumentation: Deltagande i Kurs och deltagande i Kurspaketering kan nu exporteras till CSV-fil.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfälle

 • Vid skapande av aktivitetstillfälle har första steget i dialogrutan delats upp i två, så att alla fält visas utan att man behöver skrolla.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle kan man nu i steg 3, “Avser”, ta bort alla kurstillfällen som tillhör en viss kursversion, för att förenkla hanteringen av moduler som inte kan kombineras.
 • Vid val av kurstillfällen som ett aktivitetstillfälle avser kan nu listan över kurstillfällen filtreras så att endast kurstillfällen från en viss version visas.
 • Vid ändring av aktivitetstillfällen visas inte längre kurstillfällen som redan är tillagda i steg 3, “Välj kurstillfälle”.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle är ordningen på datumalternativ ändrad så “Datum med klockslag” är överst och förvalt.
 • Nu finns ett beräkningsstöd för att lägga in anmälningsperiod. När ett aktivitetstillfälle skapas kan användaren ange hur många dagar före examinationsdatumet som anmälningsperioden ska öppna och stänga, då lägger systemet in korrekt anmälningsperiod.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle finns ett nytt fält för “Ansvarig” för examinationstillfället. 5 användare med aktiv behörighetsprofil på lärosätet kan väljas. Valda användare visas ut i Ladok för personal och i Ladok för studenter.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle kopieras texten i fältet “Svenskt namn” till fältet “Engelskt namn”. Den kopierade texten är markerad och kan skrivas över direkt.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle sparas nu flera val i webbläsarens cookies: val av datum, anonymiseringskod, tillåt anmälan för studenter med godkänt resultat samt anmälan.
 • Deltagarlistan kan nu filtreras på deltagarnas status: Tillagd, Anmäld och Avanmäld (eller en kombination av dessa). Bara framfiltrerade deltagare tas med i adresslistan och i CSV-fil vid export.
 • Dialogrutan för att lägga till deltagare via kurstillfälle har förändrats så det är enklare att lägga till studenter och sökningen är mer flexibel. På aktivitetstillfällen där anmälan krävs går det att lägga till och anmäla studenter i ett steg.
 • Ladok för studenter: När studenten gör avbrott eller återbud visas information om det tydligare i bekräftelsedialogen.
 • Sök kurstillfälle: Nu kan användaren välja vilka sökparametrar och kolumner som visas på sidan. Som default visas 5 av 14 möjliga. Valet sparas i webbläsarens cookies.
 • Studentöversikt: Nu summeras totalen inom program korrekt, även om ingående kurser har olika enheter t.ex. hp eller hp-k.

 

2022/09/13

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 31 augusti

Onsdagen den 31 augusti installeras version 1.99 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 7 september.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Annan merit: I studentöversikten visas nu även alternativ benämning för de Andra meriter som utgör grund för ett tillgodoräknande.
 • Annan merit: På sidan “Andra meriter” i fliken “Studentuppgifter” visas nu även alternativ benämning för de Andra meriter som är listade där.
 • Studieaktivitet och -finansiering: På sidan “Dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera” tar nu utsökningen även med doktorander där ämnestillfället är pågående och studieperiodens slutdatum har passerat.

Examen

 • Anteckningar på kurspaketeringsnivå visas nu med korrekt källa i bevisärenden, även för ej påbörjade kurspaketeringar.
 • Nu visas målen för ett tillgodoräknande i alfabetisk ordning utifrån benämning (inkl siffror) i både bevisärendet och i själva bevisdokumentet, då man valt att visa målen i beviset. Tidigare skedde sorteringen på kurskod,

2022/08/30

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 17 augusti

Onsdagen den 17 augusti installeras version 1.98 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 31 augusti.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen. Nu fungerar återigen paginering av deltagarlistan korrekt. Om man tidigare tog bort eller avanmälde en student så skickades användaren tillbaka till sidan 1. Nu stannar man kvar på den sida man tog bort studenten från.
 • Ändringslogg aktivitetstillfälle: Nu fungerar mouseover även i kolumnen för Aktivitetstillfälle. Håll muspekaren över benämningen och hela texten visas. Detta fungerar sedan tidigare i kolumnerna Kurs och Modul.
 • Studiedeltagande: Varningstriangel visas nu som förväntat i samband med behörighetsvillkor på student.
 • Studieaktivitet och finansiering: Utsökning av doktorander tar nu även med doktorander där ämnestillfället är pågående och studieperiodens slutdatum har passerats.
2022/08/16

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 6 juli

Onsdagen den 6 juli installeras version 1.95 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06.

Under resten av sommaren kommer nya versioner var annan onsdag (20/7, 3/8) och även då är Ladok inte tillgängligt mellan ca kl 04-06. Sannolikt kommer mycket få nyheter under den tiden, och vi kommer bara blogga om det är något som påverkar tillräckligt mycket.

Föregående somrar har inga nya versioner installerats under semestern, så detta är en ändring jämfört med tidigare.

Nyheter 6/7

 • Utdata: Nu tas hela resultatet med vid export av Adresslista, inte enbart de poster som visas på skärmen. Gäller samtliga utdatafunktioner (Studiedokumentation -> Utdata).
 • Praktik/Intyg: Om det finns praktik dokumenterad för en student (student -> Studentuppgifter -> Praktik) så kan det nu visas ut på ett resultatintyg. När studenter eller personal hämtar ett resultatintyg är det valbart att ta med information om praktik. När studenter hämtar ett nationellt resultatintyg så tas alltid information om praktik med.
2022/07/05

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Ny version den 22 juni

Onsdagen den 22 juni installeras version 1.94 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  6 juli.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen:

 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.
 • I deltagarlistan har kolumnen “Mer information” lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • I deltagarlistan har visningen av anmälan förändrats. Istället för att visa datum för anmälan så visas status “Anmäld”, och för avanmälda studenter visas status “Avanmäld”. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (i historiken visas bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Ändringsloggen för aktivitetstillfällen har förändrats, exempelvis framgår det nu tydligare vad som har gjorts (tillagd/anmäld/o.s.v.) och vilken modul som avses.
 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen visar nu periodväljaren även nästkommande termin/halvår automatiskt. Tidigare visades bara innevarande och passerade perioder.
 • Uppföljning: I underlaget till “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” finns nu uppgift om “Datum för utfärdat bevis”. IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING har också kompletterats med uppgiften.
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”: I summeringen av antal återbud redovisas endast senaste förekomsten (i de fall en student har flera antagningar/återbud till samma kurspaketeringstillfälle).
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurstillfälle”: Nu visas antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljningsrapporten “Helårsstudenter”: Nu hämtas kursbenämning från senaste kursversion i underlaget.

Examen

 • Delning av examen: I Ladok för studenter framgår det innan en ny delning av examen skapas att kontrollkoden kommer att vara giltig i 6 månader.
 • Delning av examen: I de fall som kontrollkoden gått ut tidsmässigt eller om någon ingående examen har makulerats visas nu ett felmeddelande för den som kontrollerar en examen (t.ex. en potentiell arbetsgivare).
 • “Övriga bevisärenden” i ett bevisärende uppdateras nu korrekt, även om flera ärenden skapas direkt efter varandra för en och samma student.
 • Examen: Rättning så att tomma bevistexter inte längre ska kunna orsaka en tom sistasida i bevisdokumentet.
2022/06/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg