Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ladok3-projekt Lunds universitet

Det nationella Ladok3-projektet utvecklar ett nytt studieadministrativs system som ska ersätta dagens Ladok. Det nya systemet innebär både ett nytt gränssnitt och en ny databas. Övergången till det nya systemet kommer att påverka i princip alla som berörs av studieadministration. Vid Lunds universitet ansvarar den lokala projektgruppen för att föra in det nya systemet i verksamheten. Detta innebär bland annat:

Registervård.
Konvertera data från nuvarande Ladok till nya Ladok och att städa upp i det gamla systemet. Kontrollera at det nya systemet fungerar genom användartester, samt att stänga nuvarande Ladok.

Kommunikation
Att föra ut budskap och förankra projektet lokalt.

Utbildning
Att utbilda alla användare så att de känner sig trygga med att arbeta i det nya systemet, samt att de känner till nya processer och arbetssätt.

Verksamhetsprocesser
Det nya systemet ska testas i olika delar av verksamheten för att ge återkoppling till det centrala projektet. Regelverk och arbetsprocesser ska kartläggas för att undersöka vad som måste, kan och bör förändras. Önskvärda förändringar ska påpekas för de organ som beslutar i frågan.

Förbereda och stödja integrationer
Anpassa alla nuvarande integrationer som finns mellan Ladok och andra system till Ladok3, genom stöd, information och utbildning till system- förvaltarna/ägarna.

Samverka med Ladok3-projektet
Påverka det centrala projektet vad gäller funktionalitet och prioriteringar så att det möter de krav som verksamheten på Lunds universitet ställer.