Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Vanliga frågor om Ladok

Här har vi samlat vanliga frågor om Ladok.  För att söka ut svaret på din fråga tryck på Ctrl +f (för PC) eller (kringla)+ f (Mac). Skriv sedan in ditt sökord för att söka ut det.

Allmänna frågor

Vilka webbläsare fungerar för Ladok?

Systemet är testas i Google Chrome, Firefox och Microsoft Edge. Får du problem i annan webbläsare rekommenderas att du provar någon av dessa tre.

Varför har jag ingen behörighet i Ladok?

För att få behörighet måste du först ansöka om behörighet via Lucat och denna måste sedan godkännas av prefekt eller motsvarande. För att kontrollera vilka behörigheter du har: Logga in på din lucat-sida, välj “Mina behörigheter” och sedan “Ansökta” så ser du vilka behörigheter du har.

Hur ofta uppdateras folkbokföringsuppgifterna för studenter och doktorander?

Uppdatering av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket sker en gång per vecka.

Hur gör jag för att skapa adress-, telefon- och epostlistor?

Gå till Lathund – Adresslista:Telefon:E-postlista

Hur skapar jag intyg?

Gå till Lathund – Intygshantering

Hur signerar jag intyg?

Studenterna kan själva ta ut olika intyg via studentgränssnittet för Ladok, https://www.student.ladok.se/. Detta är att rekommendera då dessa intyg innehåller en verifieringskod som säkrar att intyget är äkta.

Om ni trots allt behöver ta ut ett intyg åt en student så:

1. Vid hämtning av intyg skrivs ditt namn ut och hamnar längst ner på intyget.

2. Skriv ut och signera samt stämpla intyget.

3. Lämna över eller scanna och skicka intyget till studenten.

Avbrott återbud och Uppflyttning

Hur hanteras återbud från student?

Gå till Lathund – Återbud och tidigt avbrott

Hur ser avbrottsregeln ut? Är det tre veckor från första dagen i en kurs?

Regeln för att bestämma om avbrottet är tidigt eller inte utgår från kurstillfällets studieperiods startdag och går 21 dagar framåt. Avbrott därefter blir ”Vanligt” avbrott. En student har inte möjlighet att datera sitt avbrott utan det blir avbrott när studenten aktiverar funktionen.

Ett avbrott som lagts in som tidigt avbrott kan inte tas bort eftersom registreringen i detta fall inte finns kvar. I stället lägger man till samma kurstillfälle igen och registrerar studenten.

Hur gör jag för att hindra en student att flyttas upp inför nästa termin?

Svar: Gå till Lathund – Spärr

Resultatrapportering

Varför kan jag inte avisera till examinator?

Det troligaste är att du inte har kopplat attestanten till kursen eller kurstillfället. Men för att du ska kunna koppla till examinator måste denna också ha behörighet i systemet. Behörigheten söks via Lucat och godkänns av prefekt eller liknande.

Hur kopplar jag resultatrapportör och attestant till kurs eller kurstillfälle?

Gå till Lathund – Koppla medarbetare

Hur gör jag för att hantera aktivitetstillfällen (tentatillfällen)?

Gå till Lathund – Aktivitetstillfällen

Hur fungerar grupphantering?

Gå till Lathund – Grupphantering

Hur rapporterar jag resultat?

Gå till Lathund – Rapportera resultat

Hur gör jag som examinator för att attestera resultat?

Gå till Lathund – Attestera resultat

Hur gör jag som examinator (attestant) för att ta bort ett attesterat resultat?

Gå till Lathund –Ta bort resultat – Attestant

Hur gör jag som resultatrapportör för att förbereda för borttagning av ett resultat?

Gå till Lathund – Förbered borttagning av resultat

Hur fungerar tillgodoräknande?

Gå till Lathund – Tillgodoräknande

Registrering och omregistrering

Hur gör jag för att kursregistrera studenter?

Gå till Lathund – Kursregistrering

Hur gör jag för att omregistrera studenter på kurs?

Gå till Lathund – Omregistrera student på kurs