Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Mållärosäte

Lunds universitet är mållärosäte för Fas 2 inom Ladok3-projektet, där Ladok3 ska utvecklas för att möte behoven av ett stort lärosäte.

Som Mållärosäte arbetar Lunds universitet med kravställning mot Ladok3-projekt. Vi testar funktioner för att se hur väl de passar för de utmaningar som finns på ett stort lärosäte. I Mållärosätesarbetet ingår också att prioritera vilka funktioner som det är absolut mest nödvändigt att Ladok3-projektet utvecklar.

Bakgrund

Ladok3 utvecklades först mot Fas1, som innebar att systemet skulle fungera på ett medelstort lärosäte. Detta lärosäte var Malmö högskola, som idag använder sig av nya Ladok. Därefter gick projektet in i Fas 2 och utvecklades mot ett mer komplext lärosäte, Lunds universitet. Lunds universitet valdes ut på grund av sin komplex i studieadministration och sin mångfald av olika utbildningar. Tanken är att när system fungerar för Lunds universitet, kommer det också att fungera för övriga stora lärosäten som har liknande utmaningar.

Organisation

Inom det här projektet arbetar ett antal områdesansvariga. Deras arbete är att testa funktionalitet i det nya systemet.  Till sin hjälp har de områdesansvariga referensgrupper  som också testar systemet och kommer med synpunkter.

  • Samordnare: Nathalie Stenbeck, Nationalekonomiska institutionen
  • Områdesansvarig resultat: Jessica Carlsson, Historiska institutionen
  • Områdesansvarig studiedeltagande: Camilla Hedberg, Ladokgruppen
  • Områdesansvarig studiedeltagande: Cecilia Peltola, Ladokgruppen
  • Områdesansvarig forskarutbildning: Benedicte Sato Arentzen, Ladokgruppen
  • Områdesansvarig examen: Imke Thormählen, Examensavdelningen
  • Områdesansvarig uppföljning: Tomas Johansson
  • Områdesansvarig utbildningsinformation: Michael Olofsson, Antagningsavdelningen
  • Områdesansvarig grunddata: Per Auster, Ladokgruppen

Läs mer om referensgrupperna

Läs mötesanteckningar