Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ansök om behörighet i Ladok

Nu kan man ansöka om behörighet till Ladok i Lucat!

Behörigheterna börjar gälla fr.o.m. 9 april (exakt klockslag ej bestämt, vi meddelar när det öppnat), men det går bra att ansöka redan nu. Det går att ansöka om behörigheter under hela tiden Ladok är stängt, utom under de dagar då Lucat är stängt (22-25 mars).

Framför allt administratörer behöver ha ansökt om behörighet i förväg så att de kan börja arbeta direkt i systemet när det öppnar. Lärare som själva rapporterar samt alla examinatorer som ska attestera resultat behöver ansöka om behörighet innan de ska rapportera/attestera. Det kan vara direkt efter att nya Ladok öppnat, men kan också vara längre framåt.

När ansökan om behörighets gjorts i Lucat, måste den godkännas av ansvarig. Det vanligaste är att institutionens prefekt är ansvarig, men det kan också vara delegerat till någon annan. Fråga din Lucatadministratör om du är osäker på vad som gäller för din organisation.

Vilka roller finns att ansöka behörighet för?

Nedan listas de roller man kan ansöka om behörighet för i Lucat. De täcker upp de flesta anställda på LU som har behov av behörighet i Ladok. Det finns också särskilda behörighet som inte ansöks via Lucat. Läs mer om dem under ”Andra behörigheter”.

Administratör – kurs
Beskrivning: Behörighet att t.ex. hantera registreringar och resultatrapportering samt beredande administration av tillgodoräknade på del av kurs – på grund- och avancerad nivå.

Målgrupp: Utbildningsadministratörer på institutioner och annan administrativ personal som arbetar med främst registrering och resultat på kursnivå på grund- och avancerad nivå.

Administratör – program
Beskrivning: Behörighet att hantera administration av program såsom studieuppehåll, spärrar och hantering av kursval.

Målgrupp: Administrativ personal som arbetar med program och hantering av program. T.ex. programhandläggare, studievägledare, masterhandläggare.

OBS! Tänk på att ansöka om behörighet på den organisation som programmet ligger på, vilket inte nödvändigtvis är den du jobbar på. Läs mer nedan under ”Program och deras organisationer”.

Administratör – tillgodoräknande
Beskrivning: Behörighet att hantera förberedande administration av tillgodoräknande av hel kurs eller andra meriter (’annan specifikation’/fritext) som del av examen.

Målgrupp: Administrativ personal som arbetar med att handlägga tillgodoräknandeärenden.

OBS! Ansök för organisationen programmet ligger på.

Administratör – forskarutbildning
Beskrivning: Behörighet att hantera forskarstudenter – registrering, inläggning av kursdeltagande och resultat, aktivitet och försörjning m.m.

Målgrupp: Administrativ personal som arbetar med att hantera forskarstudenter – primärt på institutionsnivå

Rapportör – resultat
Beskrivning: Behörighet att lägga in underlag till resultat (betyg). Gäller grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Målgrupp: Lärare som själv ska rapportera examinationsresultat i Ladok.

Notis om målgrupp:Allt som den här behörigheten kan göra ingår även i “Administratör – kurs”, vilket innebär att det är fullständigt överflödigt för kursadministratörer att även ansöka om den här.

Notera: För att kunna rapportera resultat krävs behörigheten som grund. Dessutom krävs att en administratör kopplat läraren till kursen/kurstillfället.

Attestant – resultat
Beskrivning: Behörighet att godkänna/attestera resultat, inkl tillgodoräknande på del av kurs. Gäller grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Målgrupp: Examinatorer som ska godkänna/attestera inlagt resultat i Ladok.

Notera: För att kunna attestera resultat krävs behörigheten som grund. Dessutom krävs att en administratör kopplat läraren till kursen/kurstillfället.

Attestant – tillgodoräknande
Beskrivning: Behörighet att besluta om tillgodoräknande för hel kurs eller ’annan specifikation’/fritext som del av examen.

Målgrupp: Beslutsfattare som ska godkänna tillgodoräknande. Typiska roller är programdirektör, programansvarig lärare, ordförande i utbildningsnämnd, studievägledare. Det varierar på LU vem som har delegation att besluta om detta.

OBS! Ansökan ska göras på programmets organisation.

Läsbehörighet
Beskrivning: Behörighet att läsa information i Ladok på personnivå (inkl att skriva ut intyg). Den här behörigheten gäller alltid för hela LU, så här väljer man inte organisation.

Målgrupp: De anställda som har behov av utdata från Ladok och att kunna titta på enskilda studenter. Kan vara lärare som inte är examinatorer/attestanter, studievägledare som inte själva handlägger, ekonomer, receptionspersonal m.fl.

Däremot behöver de som ansöka om någon annan Ladok-behörighet i Lucat (behörigheterna ovan) inte ansöka om Läsbehörighet, för den tilldelas automatiskt om man har någon annan behörighet.

Program och deras organisationer

På LU är programmen kopplade till organisationer på olika nivåer. Det vanligaste är fakultetsnivå eller institutionsnivå. Du som söker om behörighetsprofilerna ”Administratör – program”, ” Administratör – tillgodoräknande” och ” Attestant – tillgodoräknande” ska göra det på den nivå som gäller för det programmet du arbetar med. Längst ner i inlägget visas en lista för aktuella program.

Koderna som innehåller ett ”F” på andra positionen är fakultetsnivån. Tyvärr är koderna i Lucat och Ladok inte samma.

Kombination av behörigheter

Man ska ansöka om den/de behörigheter som är aktuell för sig. Vissa personer arbetar både med allmän kurshantering (Administratör – kurs) och med att handlägga tillgodoräknande, och då ska man ansöka om både och.

Man ska också ansöka om behörigheter för de organisationer man arbetar för. T.ex. om man är kursadministratör och handlägger kurser som är knutna både till sin hemmainstitution och en annan, så ska man ansöka om behörighet till båda institutionerna. Däremot ärvs behörighet, så man behöver inte ansöka om behörighet till avdelningar till en institution, om man också ansöker om behörighet till institutionen.

Undantag: Den som ansöker om någon av behörigheterna ovan behöver inte ansöka om läsbehörighet, den tilldelas automatiskt om man har någon annan behörighet.

Andra behörigheter

Övriga behörigheter som inte nämns ovan kommer att läggas in i Ladok manuellt av Ladok-gruppen. Detta rör t.ex. antagningshandläggare, examenshandläggare, handläggare av in- och utresande utbytesstudenter (masterhandläggare, se ovan på program) och alla andra som behöver särskild behörighet. Alla som berörs av detta ska ansöka om behörigheten ”Läsbehörighet” i Lucat (såvida man inte också ska ansöka om någon annan behörighet i Lucat (se undantaget ovan). Sedan lägger Ladok-gruppen på övriga behörigheter.

Hur gör man i Lucat?

Logga in på https://lucat.lu.se/ med ditt Lucat-konto (inkl ”@lu.se”). Gå till ’Min sida’ -> ’Mina behörigheter’ klicka på ’Ansök om behörighet’ (till höger). Om du både är student och anställd får du först välja vilket konto behörigheten ska gälla för, välj ditt anställda-konto. Välj ’IT-tjänst’ -> Studieadministration -> Ladok. Välj den behörighet du ska ansöka för. Sök ut och lägg till de organisationer du ska ansöka om behörighet för (gäller samtliga behörighet förutom Läsbehörighet som gäller för hela LU), och klicka sedan på ”Ansök”.

Om du ska ansöka om flera behörighetsroller får du göra om detta steg.

Organisation: I Ladok ärver kan behörigheter neråt. Dvs om man har beviljats om behörighet på en institution som består av själva institutionens kostnadsställe och 4 avdelningar (med egna kostnadsställen), så har man behörighet på samtliga dessa 5 organisationer.

Tänk på att Lucat har stängt 22-25 mars (se https://lucat.blogg.lu.se/logg/ ). Under den tiden kan man inte ansöka om behörighet.

Lista över kurser och program och vilken organisation de ligger på

Samtliga kurser (grund- och avancerad nivå) och vilken organisation de är kopplade till
Samtliga program och vilken organisation de är kopplade till