Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Checklista inför Produktionssättning av Ladok3

Inför driftsättningen av Ladok3 är det en del beslut och förberedelser som måste göras inom institution/ fakultet. Vi har samlat ihop en checklista på saker som bör förberedas för, och beslutas om. Denna checklista kommer att uppdateras efterhand, när fler saker dyker upp

Beslut att fatta på institution/fakultet inför Ladok3

 • Besluta om vem/vilka som ska resultat rapportera, lärare eller administratörer
 • Förbereda examinatorer på att de måste attestera digitalt.
 • Utse vem som ska ha behörighet att skapa kurstillfällen i LUBAS (detta är en ny arbetsuppgift enbart på programmen som i dagsläget har terminsregistering, men inte på LTH. Ladokgruppen har pratat med de som är berörda)

Behörigheter

 • Se till att alla som behöver behörighet har ansökt om detta i LUCAT, gäller även alla examinatorer och de lärare som ska rapportera i Ladok. Vi kommer att gå ut med information när ansökan öppnar

Administrativa förberedelser inför systembytet

 • Förbered att Ladok är stängt 22 mars -9 april. Stänger 21 mars kl 17:00
 • Avsluta alla pågående ärenden, t.ex. resultatlistor, eftersom oavslutade ärenden inte sparas och då går arbetet förlorat. Det kommer givetvis att gå att lägga in saker i efterhand.
 • Om ni har många kurser som börjar i v12, Avsett tid för administratörer den 19-21 mars, så att de kan sköta registreringar
 • Avsett tid utbildning
 • Inrätta kurser på forskarnivå, gäller återkommande kurser. Ladokgruppen skapar kurskoderna i Ladok efter era beställningar.
 • För program med terminsregistrering: Planera hur antagning till kurser ska ske i Ladok3 när terminsregistreringen inte längre finns kvar. Ladokgruppen har nu ett pågående arbete med att stämma av den framtida hanteringen för varje program.
 • Anpassa öppettider för webbregistrering, så att detta blir så smidigt för er och era studenter i och med stängningen av Ladok (inkl studentportalen) kl 17 21/3

Administrativa förberedelser inför systembytet – för er som har tentamensanmälan i Ladok

 • Anpassa anmälningsperioder för de tentor som hanteras i Ladokportalen. Lämplig sista anmälningsdag är 18/3 för tentor som börjar fram till första veckan i maj.
  För de tentor som förs över från TimeEdit till Ladok är detta redan påtänkt och ändrat, men kolla gärna upp det i portalen.
 • Före stängning, ta ut (gärna både på papper och som PDF) listor från RS01 över anmälda studenter och deras eventuella anonymkoder.
 • Det går att låta studenterna tentera anonymt, och även rätta dem anonymt, även om ni inte hinner rätta tentorna före övergången. Själva anmälningarna kommer dock inte att konverteras till nya Ladok. Detta innebär i så fall att man måste översätta tentorna till personnummer före inläggning i nya Ladok. Detta ger visst merarbete (en engångsföreteelse). Här kan ni fundera på om ni i tentorna i mars och april ska skrivas anonymt eller inte. T.ex. har LTH fattat beslut om att göra undantag från kravet på anonym rättning under tentor som går dessa månader, och låta varje institution/kurs avgöra hur de ska gå tillväga.

Lubas

 • Lubas är stängt för teknisk service helgen 17-18 mars. Lubas moduler för utbud, kurs-och utbildningsplaner, samt LubasPP stängs fredag 16 mars kl 16.00 och är öppet igen måndag 19 mars kl 09.00.
 • Lubas stängs för användare 20 mars. Sista överföring från Lubas till Ladok2 blir natten mot 21 mars. Lubas öppnas för användare igen 9 april.
 • För program där antagningen till kurser inom programmet fr o m höstterminen 18 ska göras via NyA ska utbildningstillfällen skapas i Lubas antagningsomgång KURSHT18 senast 15/2.
 • För utbildningstillfällen med start under andra halvan VT18:
  Så mycket som möjligt bör skapas i Lubas före 20/3 så att det finns på plats i Ladok före övergången.
 • Antagningsomgång LADOKHT18 – för utbildningstillfällen utan antagning via NyA – öppnas i Lubas i mitten av februari. Överföring av dessa tillfällen till Ladok startar efter övergången till Ladok3. Deadline för tillfällen som ska ingå i programstrukturer – motsvarande tidigare terminsregistrering – är 2 maj.
 • Lathund för hur du skapar utbildningstillfällen i Lubas hittar du här
 • OBS! När du skapar utbildningstillfällen framöver…
  Tänk på att kontrollera uppgifter som datum, takt, tid och poängfördelning över terminer extra noga innan du sätter till status Aktiv.
 • Start- och slutdatum för webbregistrering i Lubas:
  • Efter att Ladok3 införts kommer start- och slutdatum för webbregistrering att hanteras i Lubas. När ett utbildningstillfälle skapas kommer fördefinierade datum att föreslås och du kan välja ett behålla dem, ändra datum, eller välja att webbregistrering inte ska användas.
  • För de utbildningstillfällen som skapas i Lubas före övergången till Ladok3 kommer fördefinierade datum för webbregistreringsperiod att användas. Ladokgruppen kommer att ställa fråga till institutioner/fakulteter om för vilka tillfällen detta inte passar. Ändringar görs sedan centralt.
 • När utbildningstillfällen publiceras från Lubas till Ladok blir de samtidigt tillgängliga för import till andra system via Integrationsplattformen.

Det som står om Lubas gäller inte för LTH:s institutioner. Kurser hanteras i LubasPP och andra funktioner t.ex. av LTH:s antagningsavdelning.

Tidsplanering för kursadministration efter driftsättning

Arbetsmoment System Vem När
Skapa nya kurser inför kommande terminer UBAS Institution Före skapandet av kurstillfälle
Skapa moduler (provkoder) inför kommande terminer UBAS Institution Före skapandet av kurstillfälle
Skapa kurstillfälle för antagning via NyA LUBAS Institution 15 juni (inför VT)

/15 december (inför HT)

Skapa kurstillfälle utan antagning via NyA LUBAS Institution Senast 1 maj/1 december
Information om ingående kurser (programplan) inför kommande termin Excel Institution skickar till Ladokgruppen Senast 1 maj/1 december
Inläggning av struktur (programplan) LADOK Ladokgruppen Maj-Juni/december
Kontroll av förkunskapskrav LADOK/NyA Institution Juni-Juli/december