Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Om Ladok3

Ett nytt studieadministrativt system för högskolor och universitet håller på att utvecklas inom Ladok3-projektet. Totalt är det 38 lärosäten däribland Lunds universitet som kommer att lämna det nuvarande Ladok och övergå till ett nytt webbaserat system med större fokus på självservice.  Målet med systemet är att det ska vara säkrare, effektivare och mer användarvänligt än dagens Ladok. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart, eftersom arbetet sker i etapper. Systemet kommer troligen att införas på Lunds universitet våren 2018.Läs mer om det nationella projektet  (ny webbsida)

Ett nytt arbetssätt
Funktionen i det nya systemet kommer i grunden att vara den samma som dagens Ladok, men det nya systemet kommer att innebära ett delvis nytt arbetssätt och nya möjligheter. Fokus ligger på självbetjäning och både rutiner och arbetsgång kan komma att förändras inom verksamheten.

Många berörs
Ladok3-projektet berör många inom Lunds universitet både lärare, administratörer, studenter och doktorander kommer att påverkas på olika sätt av det nya systemet. På Lunds universitet finns det också ett stort antal datorsystem som interagerar med Ladok. Dessa integrationer måste byggas om på olika sätt.

Lokalt projekt
Ladok3 utvecklas centralt av Ladokkonsortiet, men varje lärosäte ansvarar för införandet vid det egna lärosätet. I det lokala projektets arbete ingår att förbereda för övergången genom utbildning, kommunikationsinsatser, registervård samt att skapa tekniska förutsättningar.  Läs mer om det lokala projektet här.

Användarnas synpunkter viktiga
För att systemet ska bli så bra som möjligt, behöver projektet få in synpunkter från användarna. Både det nationella- och det lokala- projektet arbetar med olika användargrupper för att få återkoppling på hur systemet fungerar. För det lokala projektet är det viktigt att säkerställa att det nya Ladok kan möta de utmaningar som finns på Lunds universitet.