Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Vanliga frågor om utbildning

Jag använder Ladok ofta för att söka utdata och titta på enskilda studenter. Vilken utbildning ska jag gå?

För personer som du som inte skriver in något i Ladok, kommer vi att erbjuda webbutbildningar. Efter att vi har driftsatt kommer vi också ha olika tematräffar, där vi bland annat visar hur man jobbar med utdata.

Jag arbetar med att rapportera resultat och registrera studenter, vilken utbildning ska jag gå?

Utbildningen Ladok3: studieadministration på grund- och avancerad nivå passar dig perfekt, eftersom vi går igenom dessa delar här.

Jag arbetar mest med studieadministration på grund och avancerad nivå och arbetar ytterst lite med doktorandhantering, måste jag gå båda utbildningarna.

Då räcker det för dig att gå utbildningen för grund- och avanceradnivå. Doktorandutbildningen är mest riktat till personer som arbetar mycket med doktorandhantering och rapporterar resultat på doktorander.

Många av vårar lärare talar inte svenska, kommer utbildningen att finnas även på engelska?

Ja, utbildningen för examinatorer som ska attestera kommer att finnas på engelska, däremot kommer det nog inte finnas någon utbildning för rapporterande lärare på engelska när vi driftsätter.

Jag arbetar som studievägledare och arbetar väldigt lite i Ladok, men jag lägger in tillgodoräknanden. Vilken utbildning ska jag gå?

Det kommer att finnas en webbutbildning för dig som bara ska in i systemet för att hämta utdata. Inför driftsättning kommer vi också ha gjort lathundar och filmer för att visa hur man gör tillgodoräknanden. Du kommer att ges möjlighet att studera detta material. Efter att vi har driftsatt kommer vi också att erbjuda informationstillfällen för att visa hur man gör tillgodoräknanden.

Våra examinatorer har mycket att göra, hur lång är utbildningen?

Vi har som mål att denna utbildning ska vara så effektiv som möjligt. Vårt mål är att hela utbildningen ska ta mindre än 15 minuter.