Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ladok3 på andra lärosäten

Här finns länkar till införandeprojekten på andra lärosäten

Göteborgs universitet

Uppsala universitet

Stockholms universitet

Listan är inte nödvändigtvis komplett, men skriv en kommentar eller maila, så kompletterar jag listan.

Länkar till det nationella projektet finns i högerkolumnen under rubriken “Länkar”.

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *