Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Utbildning i Ladok3

Projektet erbjuder olika utbildningar till olika målgrupper i det nya systemet.

För resultatrapporterande lärare och examinatorer

För lärare som väljer att rapportera resultat i Ladok och för examinatorer kommer vi att erbjuda behörighetsgivande webbutbildningar. Utbildningen för examinatorer kommer att utbildningen att finnas på både svenska och engelska.

För administrativ personal

För administrativ personal kommer vi att olika fyra olika utbildningar

  •  Introduktion till Ladok3: För dig som bara använder Ladok för utdata. Kursen är inte utvecklad ännu, men kommer att vara webbaserad.
  • Ladok3: Studieadministration på grund- och avanceradnivå. Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med att registrera och rapportera. Blandning av salsundervisning och webbutbildning. Finns i Kompetensportalen
  • Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning: Blandning av salsundervisning och webbutbildning Denna kurs riktar sig till dig som resultatrapporterar på forskarnivå (Behörighet RS90 i dagens Ladok). Finn i Kompetensportalen
  •  Ladok3 för internationella handläggare. Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med in- och utresande utbytesstudenter. Utvecklas fortfarande

Ytterligare informationstillfällen kommer att erbjudas när Ladok3 är driftsatt för att visa exempelvis tillgodoräknande, rapportering av aktivitet och försörjning för doktorander och uppföljning. Det kommer också att finnas tydliga lathundar och instruktionsfilmer som användare kommer att kunna använda sig av.

Vanliga frågor om utbildningar i Ladok3