Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Referensgrupper

Vår målsättning är att referensgrupperna ska spegla den mångfald av utbildningar och olika typer av utbildningsadministration som finns på Lunds universitet. Personerna i referensgrupperna fungerar som ett stöd för de områdesansvariga, genom att testa funktionalitet och  komma med synpunkter.

Kursadministration

 • Elisabet Göransson, CTR
 • Gunilla Ek Werner, SOL
 • Christina Glans, LTH
 • Eva- Lena Borgström, Matematik, LTH
 • Camilla Sjölin, Mediciniska fakulteten
 • Vesna Sehovac, Socialhögskolan

Resultatrapportering

 • Cecilia Johansson, SOL
 • Christina Person, Kemiska institutionen
 • Patricia Felix Poma, Matematik, LTH
 • Maria Löfgren, Matematisk statistik
 • Roger Hudin Karlsson, Hälsovetenskaper
 • Anita Lennerstedt, Institutionen för psykologi

Programhantering

 • Katalin Orban, Företagsekonomiska institutionen
 • Åsa K Nilsson, LTH
 • Ronnie Thomasson, LTH
 • Karin Hjalmarsson, Lärarutbildningen
 • Malin Kurtz, Musikhögskolan

Doktorandhantering

 • Charlina Lunwald, Företagsekonomiska institutionen
 • Hanna Calner, Examensavdelningen
 • Ingegerd Christiansson, Historiska institutionen
 • Annika Michelsen, Konstnärliga fakulteten
 • Ilnaz Golestani, Institutionen för designvetenskaper, LTH
 • Maria Bajuk, LTH
 • Anette Saltin, Medicinska fakulteten
 • Tobias Nilsson, Naturvetenskapliga fakulteten

Tillgodoräknande

 • Sahar Valizadeh, EHL
 • Nora Ekdahl, LTH,
 • Fanni Faegersten, Humanistiska och Teologiska fakulteten
 • Alexandra Strandberg, Medicinska fakulteten
 • Lotta Persmark, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Ulrika Reichert, Socialhögskolan

Examen

 • Mårten Eriksson, Examensavdelningen
 • Hanna Calner, Examensavdelningen
 • Jennie Almqvist, Examensavdelningen
 • Samira Elmi, Examensavdelningen
 • Jenny Svensson, Utbildningsavdelningen, LTH
 • Lotta Anderberg Håkansson, Medicinska fakulteten
 • Jessica Lindell, Medicinska fakulteten
 • Charlotte Marklund, Konsthögskolan