Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Driftsättning av Ladok3: Ladok stängt 22 mars-9 april

Lunds universitet kommer att gå över till Ladok3 under perioden 22 mars till 9 april 2018. Redan kl 17:00 den 21 mars kommer Ladok att stängas ner och kommer inte att öppna igen förrän den 9 april.

Under hela perioden kommer Ladok att vara helt stängt. Det kommer inte att gå att lägga in några registreringar eller några resultat i Ladok. Det kommer heller inte gå att se några resultat i Ladok. Detta gäller både administrativ personal, lärare och studenter.

Under driftsättningen kommer den information som finns lagrad i nuvarande Ladok att föras över till Ladok3. Däremot kommer  inte pågående ärenden, som resultatrapporteringslistor, tentaanmälningar och examensansökningar att föras över.  Därför är det viktigt att avsluta alla ärenden innan övergången, så att arbetet inte går förlorat. Det går givetvis att lägga in resultaten i efterhand.

Vi kommer att gå ut med mer detaljerad information efterhand till alla berörda parter inklusive studenter.

Checklista inför produktionssättning

Vanliga frågor om driftsättning