Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Vanliga frågor om driftsättning

Kommer Ladok att vara helt stängt under hela perioden?

Ja, det utgår vi från

Hur kan vi förbereda oss för driftsättning?

Titta på checklistan och undersök hur Ladok3 påverkar din organisation.

Kommer jag att kunna komma åt nuvarande Ladok efter att Ladok3 driftsatts?

Nej. Från och med 21 mars klockan 17 kommer nuvarande Ladok vara stängt för vanliga användare

Vi har många kurser som börjar vecka 12 hur ska vi hinna registrera alla studenter?

Förbered så mycket som möjligt. Avsett tid för att registrera studenter 19 -21 mars, så att ni blir färdiga för detta innan stängningen.

Kommer vi att kunna skriva ut studentintyg till studenterna under stängningen?

Nej

Kommer ni att meddela studenterna om detta?

Ja, vi arbetar med kommunikation till studenterna i olika kanaler

Varför valde ni denna tid för att driftsätta?

Vi hade inte möjlighet att välja helt fritt. Det är 38 lärosäten som ska gå in i Ladok3 och av de möjligheter vi hade, så valde vi denna tidpunkt. Vi vet att den inte är optimal, men vi gjorde bedömningen att det ändå var den bästa utifrån de val vi hade.