Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 7 juni

Onsdagen den 7 juni installeras version 2.19 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 21 juni.

Nyheter

Individuell studieplan levereras till www.test.ladok.se och Tematräff äger rum den 9 juni kl 09.30-12.00.

https://umu.zoom.us/j/3246326526?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen

 • Det går nu att lägga till specifik information för tid och plats. Informationen visas för studenterna.
 • Det går nu även att söka aktivitetstillfällen på Ort och Lokal. Sökfälten väljs genom att klicka på Visa sökfält. I sökresultatet finns en ny kolumn för Lokal. Välj Lokal genom att klicka på Visa kolumner.
 • Studenter som avanmält sig själva (fr o m onsdag 7 juni) visas nu i deltagarlistan som avanmälda.

Utbildningsinformation: Fliken “Ingående delar” på kurs har tagits bort och ersatts av fliken “Moduluppsättning”. Denna används vid skapande av kurser på forskarnivå.

 

2023/06/02

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 24 maj

Onsdagen den 24 maj installeras version 2.17 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 7 juni.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Stöd för att kunna ställa in olika textstorlekar via browserns egna inställningar är infört.
 • Examen: Den 1 juni 2023 uppdateras vissa rubriker, ingressen samt information under punkt 8 i mallen för DS 2019 eftersom nya föreskrifter och reviderade allmänna råd om Diploma supplement träder i kraft då.
2023/05/23

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 10 maj

Onsdagen den 10 maj installeras version 2.17 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 24 maj.

 • Uppföljning – rapporten HST: Nu går det välja finansieringsformsgrupp och sedan en eller flera av de ingående finansieringsformerna i samband med export av underlaget, utan att systemfel inträffar.
 • Uppföljning – rapporten Studiedeltagande-antagning: Det är nu möjligt att gruppera på Studieavgiftsbetalning.
2023/05/09

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 26 april

Onsdagen den 26 april installeras version 2.16 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 10 maj.

Förbättrade funktioner

 • Aktivitetstillfällen: Vid sökning på aktivitetstillfällen sorteras listan efter examinationsdatum. Om man kommer från Skapa eller Ändra aktivitetstillfälle behålls sortering med senast ändrad överst.
 • Medarbetarrättigheter: Vid sökning på användare visas nu även användarnamn.
 • Studiedokumentation – kurspaketering: I deltagarlistan för kurspaketering visas nu en varningstriangel om det finns behörighetsvillkor på kurspaketeringstillfället som inte uppfyllts.
2023/04/25

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 12 april

Onsdagen den 12 april installeras version 2.15 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 26 april.

Nyheter

Nu lanseras nya informationssidor på Ladok.se om Ladokkonsortiets större arbetsområden. För närvarande är det fyra områden som berörs:

Varje område har en egen sida där det ges en översikt över områdets innehåll, omfattning och tidsplan. Tanken med sidorna är att ge lärosäten, användare och andra intresserade en inblick i vad konsortiet arbetar med innan det finns tillgängligt i systemet. Sidorna kommer därför att vara på en mycket övergripande nivå och kommer att uppdateras efter hand som ny information tillkommer. Förhoppningen är att de nya sidorna ska kunna fungera som en utgångsplats när någon vill veta mer om den funktionalitet som utvecklas. Från samlingssidan kan man sedan klicka sig vidare till andra platser där det finns mer information.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: I bekräftelsen som visas när ett avbrott lagts in får studenten en påminnelse om att även justera sitt studiestöd hos CSN.
 • Uppföljning: Felet som kunde uppstå vid uttag av HST-rapportunderlag med vissa begränsningar avseende finansieringsform är åtgärdat.
2023/04/11

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 29 mars

Onsdagen den 29 mars installeras version 2.14 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 12 april.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: Tillfällen skapas och ändras på en ny sida vilken ersätter tidigare dialogruta.
  Ladokkonsortiet har skapat en kort film som visar upp den nya funktionen.
 • Aktivitetstillfällen: Vid skapande av aktivitetstillfälle visas nu beskrivning av aktivitetstillfällestypen.
 • Aktivitetstillfällen: Deltagarlistan i CSV innehåller nu klockslag för senast ändrad.
 • Resultatnoteringar: Numeriska resultatnoteringar kan nu innehålla två decimaler.
 • Startsidan: Genvägarna på startsidan fungerar återigen korrekt.
 • Studiedeltagande – Deltagande Kurspaketering och Deltagande Kurs: Nu fungerar det åter att exportera till CSV även om inget tillstånd har angetts.
2023/03/28

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 15 mars

Onsdagen den 15 mars installeras version 2.13 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 29 mars.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: I sökvyn för aktivitetstillfälle finns nu en ny kolumn som visar “Senast ändrad”, med uppgifter om datum och tid. Kolumnen är sorteringsbar.
 • Resultat: Nu visas förklaring under hindret om användaren saknar behörighet att ta bort attesterat resultat.
 • Uppföljning – rapporten Studiedeltagande-antagning: Uppgifter om utbytesavtal tas nu med vid export av underlag.
2023/03/14

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 1 mars

Onsdagen den 1 mars installeras version 2.12 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 15 mars.

 • Inloggning: När du som användare loggats ut på grund av inaktivitet, så kommer du nu till samma sida som tidigare när du loggar in igen.
 • Resultat: Det går inte längre att lägga in radbrytningar i projekttitlar med anledning av att problem uppstod i annan funktionalitet t ex vid examensutfärdande.
2023/02/27

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 15 februari

Onsdagen den 15 februari installeras version 2.11 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 1 mars.

Viktiga rättningar

 • Resultat: Nu fungerar det att skriva ut deltagarlistan i ett aktivitetstillfälle i webbläsaren Microsoft Edge.
 • Utdata Studieaktivitet och -finansiering: Studenter med avbrott på utbildning tas inte längre med i sökresultatet.
2023/02/14

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 1 februari

Onsdagen den 1 februari installeras version 2.10 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 15 februari 2023.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Deltagandefliken för kurs: Varningstriangeln för hinder mot registrering visas nu enbart om studenten inte är registrerad på kursen.
 • Studieavgifter: En ny aggregerad tabell över en students avgiftsskyldighet ersätter de två som fanns tidigare. Statusen “EJ PRÖVAD” har bytt namn till “UPPGIFT SAKNAS” på den aggregerade vyn.
2023/01/31

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg