Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 1 februari

Onsdagen den 1 februari installeras version 2.10 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 15 februari 2023.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Deltagandefliken för kurs: Varningstriangeln för hinder mot registrering visas nu enbart om studenten inte är registrerad på kursen.
 • Studieavgifter: En ny aggregerad tabell över en students avgiftsskyldighet ersätter de två som fanns tidigare. Statusen “EJ PRÖVAD” har bytt namn till “UPPGIFT SAKNAS” på den aggregerade vyn.
2023/01/31

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 18 januari

Onsdagen den 18 januari installeras version 2.9 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 1 februari 2023.

2023/01/17

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 4 januari

Onsdagen den 4 januari installeras version 2.8 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 18 januari 2023.

Förbättrade funktioner

 • Ändring har skett av den engelska översättningen för “Fristående kurs” detta gäller Nationell översikt och flikarna Översikt, Studiedeltagande och Studieplaner. Ny översättning är Freestanding Courses.
2023/01/03

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 21 december

Onsdagen den 21 december installeras version 2.7 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 4 januari 2023.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultat: Resultatnoteringar från ej attesterade resultat visas i kolumnen “Mer information” endast om det är resultatnoteringar som inte är kopplade till aktuellt kurstillfälle.
 • Studiedeltagande: I listan för deltagande under kurs visas nu en varningstriangel om det finns behörighetsvillkor som inte uppfyllts. Detta har tidigare endast visats på individnivå.
 • Studiedeltagande: Nu visas alltid inlagda noteringar på studenter i ”Mina grupper”.
 • Uppföljning: Nu sparas grupperingar och extra information till underlaget om en rapportkörning tar längre tid än 105 sekunder och därmed går till beställning.
 • Utbildningsinformation: Nu visas alltid utbildningarnas svenska- och engelska benämning på sammanställningsfliken oavsett vilket språk man har inställt i webbläsaren.
2022/12/20

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 7 december + avstängt tidig morgon 14/12

Kl 04 – 06 på onsdag 7/12 installeras version 2.6 av Ladok. Nästa uppgradering är 21 december och sedan 4 januari.

Utöver detta kommer Ladok (produktionsmiljön) vara nere ca kl 04 – 07 nästa onsdag (14/12) för serverunderhåll.

Nyheter i version 2.6

 • Utdata Studieaktivitet och –finansiering: Nu fungerar sökfälten åter som förväntat.
 • Aktivitetstillfälle: Om man exporterar CSV-fil har den nu samma rubriker som i användargränssnittet (rubrikerna skiljde sig åt förut, men det var samma uppgifter om aktivitetstillfällena i filen).
 • Några andra smärre korrigeringar
2022/12/06

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 23 november

Onsdagen den 23 november installeras version 2.5 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 7 december.

Förbättrade funktioner

 • Startsidan: Nu sorteras användarens kurstillfällesfavoriter i följande ordning: i första hand startdatum, i andra hand slutdatum och i tredje hand tillfälleskod.
 • Resultat: På fliken för resultatuppföljning görs nu filtrering av tillstånd högst upp på sidan och val av vilka moduler som ska visas görs via knappen “Visa moduler” ovanför tabellen.
 • Resultat: Vid resultatrapportering på kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort studenter med avbrott på kursen.
 • Studiedokumentation – Student – Översikt: Nu visas röd stjärna för delvis tillgodoräknad kurs även om texten i kolumnen har kortats av.
2022/11/22

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 9 november

Onsdagen den 9 november installeras version 2.4 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  23 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: När deltagare läggs till från ett kurstillfälle sorteras kurstillfällen nu efter datum, med senaste kurstillfället överst.
 • Aktivitetstillfälle: Exporten till CSV från vyn “Sök aktivitetstillfälle” visar nu även om aktivitetstillfället är inställt.
 • Aktivitetstillfällen: I länken som leder till kursen (från vyn för ett aktivitetstillfälle) visas nu vilken version som avses.
 • Studiedokumentation: I sökvyn för kurstillfälle finns nu en kolumn för finansieringsform i sökresultatet. Välj om kolumnen ska visas via “Anpassa kolumner”.
 • Studiedokumentation: I sökvyn för kurspaketering sorteras nu kurspaketeringstillfällen i första hand på benämning.
 • Tillgodoräknande: Det går nu att välja moduler från tidigare kursversioner i “Tillgodoräknas som”. 
2022/11/08

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 26 oktober

Onsdagen den 26 oktober installeras version 2.3 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 9 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: För aktivitetstillfällen med anmälan visas nu antal dagar tills anmälningsperioden öppnar respektive stänger.
 • Studiedeltagande – Kurspaketering: På sidan för att söka kurspaketering kan du nu välja vilka sökfält och kolumner som visas (valet sparas i din webbläsare). Istället för att kryssa i en ruta för att se en summering av antal påbörjade, avbrott m.m. så väljer du nu att visa det via val i “Anpassa kolumner”. Om du ändrar antalet sökmöjligheter som visas så sparas det också i webbläsaren.
 • Studiedeltagande – Kurspaketering: I fliken “Deltagare” för en kurspaketering görs filtrering av tillstånd (påbörjad, avbrott m.m.) numera i en ruta högst upp på sidan. För att visa deltagare från alla tillfällen görs valet via tillfällesväljaren (högst upp till vänster).
2022/10/25

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 12 oktober

Onsdagen den 12 oktober installeras version 2.2 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 26 oktober.

Nya funktioner

 • Aktivitetstillfällen: Det går nu att ange hur många platser som finns till förfogande för aktiviteten (t.ex. antal platser i den bokade lokalen). Det går även att aktivera så att avisering sker när ett visst antal studenter har anmälts. Observera att antalet platser inte är en begräsning – fler studenter kan alltså anmäla sig. 
 • Aktivitetstillfällen: När aktivitetstillfälle skapas går det nu att spara det som utkast. När aktivitetstillfället är klart kan det publiceras. Endast publicerade aktivitetstillfällen kan ha deltagare, visas för studenter och användas för resultatrapportering.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: För att beräkna anmälningsperiod behöver användaren nu klicka på “Beräkna anmälningsperiod” för att uträkningen ska göras. Tidigare skedde beräkningen per automatik. Vid kopiering av aktivitetstillfällen följer det angivna antalet dagar med till det nya tillfället, men inte anmälningsperiod.
 • Aktivitetstillfällen: Sökresultatet i vyn “Sök aktivitetstillfälle” går nu att exportera till CSV.
 • Aktivitetstillfällen: Vid kopiering av aktivitetstillfälle visas återigen ingående kurstillfällen korrekt. Felet fanns endast i webbläsaren Firefox.
 • Resultat: Vid ändring av klarmarkerade resultat går det inte längre att spara resultat utan betyg eller datum.
 • Studentöversikt: Nu beräknas åter igen “Summa inom utbildning” korrekt i fliken “Översikt” i studentvyn.
2022/10/11

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 28 september

Onsdagen den 28 september installeras version 2.1 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 12 oktober.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Examen: Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system” (även kallad UHR-bilagan) hade kommit tillbaka, men är nu åter borttagen.
 • Studiedeltagande: Det finns nu en sidhjälp (grön ikon) på fliken “Kurspaketering – Deltagande” och sidhjälpen för “Kurs – Deltagande” har kompletterats.
 • Studiedeltagande: Nu visas de valda alternativen i fältet Tillstånd i fliken “Kurs – Deltagande”. Tidigare stod bara t ex 2 valda.
 • Sökning i huvudmenyn: Sökning på kurs och personnummer i den gröna menyraden fungerar nu återigen oavsett vilken sida man är på.
 • Uppföljning: Pågående rapportkörningar återupptas nu efter ett eventuellt avbrott, exempelvis i samband med att Ladok uppgraderas.
 • Utdata Aktör/Studieaktivitet och -finansiering och Uppehåll: Nu fungerar export till CSV även när utsökningen innehåller begränsning på kurspaketering.
2022/09/27

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg