Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 15 september

Onsdagen den 15 september installeras version 1.74 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 29 september.

Nya och förbättrade funktioner

 • Resultat: Vyerna för att rapportera och attestera resultat på antingen ett kurstillfälle eller ett aktivitetstillfälle har förbättrats. 
 • Resultat: Användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar (istället för rullista) för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för “Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet “utb.kod” har bytt namn till “kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande. Manualerna kommer att uppdateras inom kort på https://lu.account.box.com/.
 • Resultat: Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • Aktivitetstillfällen: Det går nu att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan “Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • Aktivitetstillfällen: I översikten för aktivitetstillfällen går det att anpassa vilka kolumner som visas.
 • Aktivitetstillfällen: I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Resultat: I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Studentöversikten: Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, Utfärdade bevis, Grupptillhörighet eller Anteckningar
 • Tillgodoräknande: Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.
 • Uppnådd andel: En förbättrad periodväljare finns i dialogrutan för att dokumentera uppnådd andel för en doktorand.
 • Uppföljning: I rapporterna “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” och “Genomströmning kurstillfälle” redovisas nu händelser efter 31 juli på höstterminen istället för på vårterminen. Det gäller alla perioder (även registrering på kurstillfälle på kurspaketeringstillfällets första period) och alla händelser, t.ex. registreringar, avbrott, uppehåll etc.

Viktiga rättningar

 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu uppgift om uppehåll och om utfärdad examen på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu uppgift om avklarad utbildning och datum för avklarad kurspaketering, om kurspaketering markerats som avklarad under en termin när ingen registrering/omregistrering genomförts.

Examen

 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall “Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive “ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.
 • Nu finns möjlighet att via Bevisinställningar (i Bevisinformation) ange om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf, alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat, eller om det ska vara separata filer.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • Fältet för engelska fotnoter har i gränssnittet fått korrekt maxbegränsning av antal tecken som går att mata in.

Ladok för studenter

 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig, visas även för studenten när kursen är avklarad.
2021/09/14

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 1 september

Onsdagen den 1 september installeras version 1.73 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 15 september.

Nya och förbättrade funktioner

 • Ladok för studenter: När student lämnar återbud eller lägger in avbrott på kurspaketering så visas inriktningen som berörs, innan studenten bekräftar.
 • Studiedeltagande: Nu sker inget förval av var det nya tillfället ska placeras vid förberedelse till tillfällesbyte eller då förväntat deltagande ska skapas. 

Viktiga rättningar

 • Uppföljning: I rapporten Genomströmning kurspaketeringstillfälle visas nu studentens uppgift om avklarad kurspaketering på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • Uppföljning: I rapporten Genomströmning kurspaketeringstillfälle visas nu studentens avbrott på kurspaketering efter ett kurspaketeringstillfällesbyte på korrekt kurspaketeringstillfälle.

 

Examen

 • Kolumnrubrikerna ligger kvar överst i bild i ett bevisärende när man skrollar nedåt i kurslistan, dispositionslistan och fotnotsvyn.
 • Nu förhindras att en tom sida kan hamna sist i bevisdokumentet.
 • Nu visas titel på examensarbete (projekttitel) i ett bevisärendes dispositionslista på både svenska och engelska.
 • Nu kan alla automatiska fotnoter redigeras i bevisärende.
 • Nu lämnas alltid minst ett blanksteg mellan en lång kursbenämning och dess omfattning i kursbevis. Samma sak gäller också mellan en lång betygsbenämning och examinationsdatumet.
 • Korrigering i examensbevis så att en fotnotssiffra för en benämning i beviset aldrig kan hamna ensam på en egen rad. Om benämningen är så lång att fotnotssiffran behöver flyttas till ny rad så flyttas nu benämningens sista ord ner tillsammans med siffran.
 • Nu kan man inte längre koppla en examen till borttagna kurspaketeringsantagningar (t ex om studenten lämnat återbud på en utbildning).
 • Förbättring är gjord vid tillägg av modul i examen så att filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs går på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Nu fungerar huvudcheckboxen i ett bevisärendes kurslista korrekt oavsett om någon av kursernas checkboxar är inaktiva p.g.a. att modul/moduler från aktuell kurs används i bevisärendet istället för hela kursresultatet.
2021/08/31

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 18 augusti

Onsdagen den 18 augusti installeras version 1.72 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 1 september.

Förbättrade funktioner

Examen

 • I kurslistan visas nu kurskoden längst till vänster.
 • Summerad och vald omfattning visas nu både ovanför och under kurslistan, så att handläggaren slipper skrolla för att se informationen.
2021/08/17

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 7 juli

Onsdagen den 7 juli installeras version 1.71 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 18 augusti.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfälle: Förbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från “Utb.kod” till “Kurskod” och ligger först samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i visningen av framsökta aktivitetstillfällen.

Sökning av student: Rättat så att vid unik träff vid sökning av student öppnas studentens vy direkt.

Examen

 • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.)
 • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis.
 • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens e-postprogram.
 • För att förbättra prestandan så läses numer inte moduler upp från databasen om bevisinställningarna inte tillåter moduler i bevis.
 • Rättning så att den automatgenererade rubriken för examensarbete behålls i ärendet i de fall ett bevisärende innehåller två (eller fler) titlar och en av de berörda kurserna rättas/tas bort så att den och dess titel försvinner ur bevisärendet.
 • Rättat så att projekttitel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken “Examensarbete” om flera projekttitlar förekommer i samma bevisärende.
2021/07/06

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Ny version 23 juni

Onsdagen den 23 juni installeras version 1.70 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 7 juli.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sök kurs: På startsidan och på sidan Studiedokumentation – Kurs har sökfältet “Utb.kod” bytt namn till “Kurskod” och ligger nu först i ordningen.
 • Aktivitetstillfälle: Om anmälan inte krävs på ett aktivitetstillfälle så visas inte längre knapparna “Anmäl” eller “Avanmäl” i deltagarlistan.
 • Studiedeltagande: Nu visas menyvalet “Ta bort registrering” under ”Välj” även i det fall resultat/tillgodoräknande finns inom kursen. Användaren får meddelande om orsak till att registreringen inte kan tas bort.

Övriga förändringar 

 • Aktivitetstillfälle: Om aktivitetstillfället gäller modul och studenten redan har godkänt resultat på hela kursen kan studenten inte läggas till i deltagarlistan. Detta gäller oavsett om aktivitetstillfället tillåter att studenten anmäler sig trots godkänt resultat eller inte. Detta kommer att justeras om man tillåter plussning på aktivitetstillfället, kan i skrivande stund inte säga när rättning sker.

Ladoks studentgränssnitt blir “Ladok för studenter” den 28 juni

Den 28 juni byter LU till Ladoks nya studentgränssnitt, kallat “Ladok för studenter”. Då kommer studenterna mötas av ett nytt gränssnitt som är mer logiskt uppbyggt och mycket bättre mobilanpassat än det gamla. Studenterna kommer sannolikt inte behöva någon särskild support gällande detta (säger erfarenheterna från andra lärosäten som redan bytt). Det är samma adress som tidigare, https://www.student.ladok.se eller via LU:s studentportal.

Examen

 • Notering som skapas automatiskt då student ansöker om bevis har nu utökats med att visa information om preciseringar och beviskombination.
 • Ändring av meddelande i bevisärende vid rättning/borttagning av ingående resultat.
 • Kod för kurspaketering (huvudsaklig samt underliggande) visas nu i drop-downen vid koppling av dessa i ett bevisärende.
 • Åtgärdat dimning av knappar gällande rubriker i dispositionslistan när ett bevisärende är avslutat eller inte har tilldelats någon handläggare.
 • I bevisärenden sorteras nu även meriterna i kurslistan på ett bestämt sätt, vilket löser problemet med att meriter tidigare ibland kunde “hoppa runt” i kurslistan vid ur- eller i bockning.
2021/06/22

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 9 juni

Onsdagen den 9 juni installeras version 1.69 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 23 juni.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultatnoteringar: Vid skapande av resultatnoteringar framgår det nu att resultatnoteringar visas för studenter först efter att resultatet har attesterats.
 • Resultatrapportering: De aviseringsmejl som går ut till attestanter när resultat klarmarkeras har förenklats. Nu skickas ett ganska allmänt formulerat mejl för alla typer av klarmarkeringar där samma person aviserats inom en jämn halvtimme, ifall klarmarkeringarna gäller samma kurs.
 • Översikt pågående rapportering: Beträffande omaviseringar så framgår det nu att det är en påminnelse, i de fall samma attestant redan aviserats minst en gång tidigare.
 • Studiedeltagande: Adresslistan har nu kompletterats med kolumn för Land.
 • Medarbetarrättigheter och Aktivitetstillfällen: Nu visas kursort på valda utbildningstillfällen.
 • Aktivitetstillfällen: Nu hindras inte längre avanmälan när rapportering pågår på modulen som aktivitetstillfället avser. Visningen i deltagandefliken har utökats och visar nu 100 träffar som standard. Det går inte längre att skapa, ändra eller ta bort aktivitetstillfällen som avser utbildning på en organisationsenhet där användaren inte har behörighet.

Webbläsaren Safari

För Mac-användare som använder Safari version 14.1 går det idag inte att attestera resultat och tillgodoräknanden. Apple kommer att leverera en ny version men det går inte att säga när det sker. Använd istället annan webbläsare (Chrome, Edge, Firefox) tills detta har rättats.

Examen

 • Nu går det att skapa fördefinierade rubriker för examensbevis på det egna lärosätet i Bevisinformation. Rubrikerna kan sedan användas i bevisärenden.
 • Vid tillägg av kurs i bevisärendes kurslista läggs nu kursen till i dispositionslistan med sortering efter examinationsdatum. Har flera kurser samma examinationsdatum så sorteras de efter fler kriterier såsom benämning och kurskod.
 • Vid tillägg av kurs i bevisärendes kurslista följer nu eventuell rubrik det resultat den sist låg närmast före, vid sortering enligt standardordning. (Om manuell sortering av kursordning förekommit, så att dispositionsordningen är “Egen”, kommer dock nytillagda kurser att hamna sist i listan, oavsett examinationsdatum, precis som tidigare).
2021/06/08

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 26 maj

Onsdagen den 26 maj installeras version 1.68 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 9 juni.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Studiedeltagande: Vid utskrift av adresslista tas nu endast markerade deltagare med vid utskrift. Om inte någon har deltagare har markerats tas alla med i utskriften. Detta gäller i “Kurs – Deltagande”, “Kurspaketering – Deltagande” och “Aktivitetstillfälle – Deltagande”.
 • Studiedeltagande: Vid “Ändra placering i plan” är det inte längre möjligt att placera inom ett kurspaketeringstillfälle som har tillståndet “Ej pågående, pga tillfällesbyte”. Tidigare blev man stoppad först när man försökte göra registreringen, nu blir man stoppad direkt.
 • Studiedokumentation: Det är nu rättat så att när man kopierar namn från listor som har fetstilta efternamn till Excel, så kommer namnet inte längre in på tre rader utan endast på en.

Examen

  • Nu finns möjlighet för lärosätena att själva välja formulering av eventuell rubrik för titel (avhandling/examensarbete) i bevis. Detta styrs per bevistyp och görs i Systemadministration -> Bevisinformation -> Bevisinställningar -> Visa titel i bevis.
  • Om annan merit används i bevis och den har knutits till extern part av typen svensk högskola visas nu automatisk fotnot även för den. Tidigare gällde den automatiska fotnoten endast externa parter av typen utländsk högskola.

Ladoks studentgränssnitt blir “Ladok för studenter” den 28 juni

Den 28 juni byter LU till Ladoks nya studentgränssnitt, kallat “Ladok för studenter”. Då kommer studenterna mötas av ett nytt gränssnitt som är mer logiskt uppbyggt och mycket bättre mobilanpassat än det gamla. Studenterna kommer sannolikt inte behöva någon särskild support gällande detta (säger erfarenheterna från andra lärosäten som redan bytt). Det är samma adress som tidigare, https://www.student.ladok.se eller via LU:s studentportal.

Det är samma funktioner som i det gamla, förutom att det tillkommer möjlighet att i Ladok (och inte bara i NyA) lämna återbud på kurspaketeringar (program, utbyten m.m.). Återbud på kurser har funnits sedan tidigare. Precis som för Ladok för anställda blir det återbud på alla ingående kurser om man lägger återbud på program.

https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/ladok-for-studenter finns guider där du kan se hur det ser ut.

2021/05/25

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 12 maj

Onsdagen den 12 maj installeras version 1.67 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 26 maj.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Annat resultat: Om ett Annat resultat ingår i ett tillgodoräknande eller i ett utfärdat bevis går det inte längre att rätta utbildningstyp och/eller omfattning.
 • Översikt pågående rapportering: Justering är gjord så att alla olika typer av klarmarkering (vanligt resultat, ändring av resultat och borttagning av resultat) kan sökas i en och samma vy. I sökresultatet framgår också vilka klarmarkeringar som är av vilken typ.
 • Utdata – Resultat och Utdata – Utfärdade bevis: Förbättring är gjord så att rullistan för att välja period nu visar terminer bakåt i tiden istället för framåt i tiden.

Examen

 • Grunder inom ett och samma tillgodoräknande sorteras nu inbördes såväl i bevisärendet som vid skapande av bevisdokument enligt i första hand examinationsdatum, i andra hand benämning och i tredje hand kurskod.
 • Nu tas den automatgenererade rubriken för examensarbete automatiskt bort ur bevisärendets dispositionslista, och därmed även ur bevisdokumentet. ifall den kurs eller projekttitel som den hänvisar till tas bort.
 • Ett fel i fotnotshanteringen har åtgärdats, som gjorde att om en annan merit valts i kurslistan och den samtidigt också ingick i ett valt tillgodoräknande så kunde det bli en extra fotnot för ursprung i själva beviset, som inte syntes i fotnotsvyn i bevisärendet.

 

 

 

 

2021/05/11

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 28 april

Onsdagen den 28 april installeras version 1.66 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 12 maj.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultatintyg för personal: Nu är det möjligt att avgränsa på flera kurspaketeringar och på flera utbildningsformer/nivåer.
 • Studiedokumentation: Vid utsökning av kurspaketering är det nu möjligt att filtrera på utbildningstypsgrupp t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.
 • Mina grupper: Det är nu möjligt att ta bort en grupp och att ändra benämning på en grupp. Det går också att ta ut en adresslista för en grupp.

Examen

 • Vid ändring av bevisbenämning för bevisunderlag behålls nu så många valda resultat i kurslistan som möjligt. De som inte behålls är resultat vars utbildningstyp inte finns i den nya bevisbenämningens uppsättning av giltiga utbildningstyper.
 • Om resultat som finns markerat i ett påbörjat bevisärende tas bort ur Ladok (makuleras) och därmed inte längre ska kunna ingå i kurslistan, så låses inte längre bevisärendet, utan resultatet rensas istället från kurslistan i samband med att bevisärendet öppnas nästa gång. Ett informationsmeddelande visar vilket resultat som tagits bort ur ärendet. Det skapas även en notering om detta i noteringsfältet längst ner i bevisärendet.
 • Nu känner bevisunderlaget av om “Annat resultat” har rättats så att utbildningstypen inte längre är giltig för beviset. Om så har skett rensas resultatet bort från kurslistan och ett informationsmeddelande visar vilket resultat som tagits bort, ifall det resultatet var markerat i ärendet. Det skapas även en notering om detta i noteringsfältet längst ner i bevisärendet.
 • Det går inte längre att utfärda bevis om ett ingående “Annat resultat” blivit rättat så att utbildningstypen inte längre är giltig för aktuell bevistyp eller om någon av de ingående resultaten har tagits bort ur Ladok (makulerats).
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärendets kurslista även om tillgodoräknandet gäller modul som inte ingår i kursresultatets aktuella moduluppsättning utan tillhör en tidigare kursversions moduluppsättning.
2021/04/27

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg