Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 22 november

Onsdagen den 22 november installeras version 2.31 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 6 december.

Viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: Sökning på datum fungerar nu korrekt.
 • Andra meriter och Andra resultat: Nu går det återigen att ta bort examinationsdatum vid rättning under förutsättning att de inte ingår i beslut.
 • Studiedeltagande: Nu visas datumväljaren korrekt när avbrott på kurs görs.

Ny funktionalitet – Individuell studieplan

 • Diarienummer visas nu i PDF 
 • PDF:en har en bättre layout och visning för tidplan.
 • Tillgodoräknanden med målet “Annan specifikation” visas nu i fliken “Kurser och konferenser”.

 

2023/11/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 8 november

Onsdagen den 8 november installeras version 2.30 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 22 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Tillgodoräknande: Vid val av grund för tillgodoräknande kan nu flera moduler väljas samtidigt.
 • Tillgodoräknande: Det går nu att ta bort mål av typen “Annan specifikation” som felaktigt lagts in utan omfattning.

Tematräff – Tillgodoräknande

Ett flertal förbättringar kommer att ske av Ladoks funktionalitet för tillgodoräknande. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff för att presentera de förbättringar som påbörjats och för att få tillfälle att diskutera olika lösningsförslag på förbättringar som planeras framöver.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som handlägger tillgodoräknanden och andra vid lärosätet som är intresserade av funktionaliteten för hantering av tillgodoräknanden i Ladok.

Tid och plats

Torsdagen den 16 november kl 13:00-14:00

Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62559364175

Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand.

 

 

 

2023/11/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 25 oktober

Onsdagen den 25 oktober installeras version 2.29 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 8 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för alumner: Texten på startsidan har förbättrats så det tydligare framgår hur aktiva studenter loggar in i Ladok för studenter istället.
 • Aktivitetstillfällen: Ett aktivitetstillfälle kan nu begränsas till ett maxantal studenter som får anmäla sig.
 • Tillgodoräknande: Det går nu åter att ange omfattning för “Annan specifikation”.
 • Uppföljning: Nu sorteras kurspaketeringar på benämning i första hand och kod i andra hand.

Examen

 • Bevisinformation: Det går nu återigen att välja bevistyp vid skapande av ny bevisbenämning.

2023/10/24

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 11 oktober

Onsdagen den 11 oktober installeras version 2.28 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 25 oktober.

Ny funktionalitet

 • Ladok för Alumner

Nu levereras det nya gränssnittet Ladok för alumner. Här kommer tidigare studenter kunna komma åt: ansökan om examen, dela examen, hämta resultatintyg, ändra kontaktuppgifter och importera meriter via Emrex. Det fungerar alltså som en begränsad version av Ladok för studenter.
      
Logga in med Freja eID
För att studenter ska kunna logga in i Ladok för alumner även efter deras studentkonto har inaktiverats så kommer inloggningen göras med e-legitimation. Just nu stöds inloggning med Freja eID.
Freja eID är gratis och skapas på deras hemsida: https://frejaeid.com/. Även studenter som inte är svenska medborgare, men som ändå har ett svenskt personnummer kan använda Freja och logga in.
Planen framåt är att även stödja inloggning med BankID. Men för att kunna möjliggöra det krävs en teknisk lösning som Sunet arbetar med, därför kan vi i dagsläget inte säga när vi kommer kunna stödja det

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för personal: Förbättringar av tangentbordsnavigering i menyer och flikar. Tabb-tangent kan användas för att navigera mellan olika komponenter (t.ex. från övre till undre menyrad) och piltangenter för att navigera inom en komponent (t.ex. mellan flikar).
 • Ladok för personal: Nu går det att byta språk direkt från profilmenyn i huvudmenyn.
 • Tillgodoräknande: Vid val av kurs visas nu även kursversion.
2023/10/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 27 september

Onsdagen den 27 september installeras version 2.27 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 11 oktober.

Förbättrade funktioner

 • Resultat: Det går nu att lägga in samma titel för flera studenter samtidigt.
 • Resultat: Titlar går nu att visa genom informations-i vid rapportering och attestering.

Arbetar du i Ladoks flik för Utbildningsinformation?

Ladokkonsortiet genomför nu en undersökning med mål att ta fram en effektiv navigation i Utbildningsinformation. Här bifogas länken till en kort enkät där du kommer att få svara på ett antal påståenden om hur du vill navigera. Enkäten ska besvaras individuellt och senast 2023-10-09 kl 08:00.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/TSGDMW5

2023/09/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 13 september

Onsdagen den 13 september installeras version 2.26 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 27 september.

 

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sök kurstillfälle: Nu går det att sortera kolumnerna; Kurskod, Kurs, Version, Start- och Slutdatum, i Studiedokumentation – Kurs. Tips! Om du först sorterar på en kolumn och sedan håller inne Ctrl + klickar på en annan kolumn så kan du sorterar i första hand, i andra hand osv.
 • Studiedeltagande: Nu visas endast en rad per student i vyn Studiedokumentation – Kurs.
 • Uppföljning: Nu fungerar rapporten “Utfall HST och HPR” korrekt vid begränsning på “Ej betalande/Betalande”.

 

 

2023/09/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 30 augusti

Onsdagen den 30 augusti installeras version 2.25 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 13 september.

 

Ny funktion

 • Grunddata: Nu finns en ny väljare i dialogrutor där värde för “Extern part” kan läggas in, t ex i Andra meriter. Nu är det möjligt att filtrera på giltighetsdatum, kod, benämning och land

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Studiedeltagande: Det går inte längre att ta bort avbrott när det finns ett dokumenterat tillgodoräknande på hel kurs.
 • Studiedeltagande: Nu går det återigen att ändra/ta bort anteckning på student.
2023/08/29

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 16 augusti

Onsdagen den 16 augusti installeras version 2.24 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 30 augusti.

Förbättrade funktioner

 • Resultat: Vid filtrering på grupper i rapporteringsvyn på kurstillfälle visas grupperna nu i bokstavsordning.
 • Resultat: Vid inläggning av titel är fält som är obligatoriska vid klarmarkering alltid märkta med röd stjärna.
2023/08/15

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 5 juli

Onsdagen den 5 juli installeras version 2.21 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Kommande uppgraderingar under semestertider sker den 19 juli och 2 augusti.

Förbättrad funktionalitet

 • Uppföljning: Nu visas kod före benämning i listboxarna “Kurspaketering” och ”Utbildningstyp för kurs”. Detta gäller i alla rapporter där listboxarna används.
2023/07/04

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 21 juni

Onsdagen den 21 juni installeras version 2.20 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 5 juli.

Förbättrade funktioner

 • Uppföljning: Rapporten “Utfall HST och HPR” hanterar nu studieavgiftsbetalning både med avseende på den nya och tidigare hanteringen av studieavgifter.

Sommarsemester

 • Ladoksupporten har begränsad bemanning under perioden 6-28 juli. Vi önskar er alla en härlig sommar!
2023/06/20

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg