Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ladokgruppen på konferens 23-25 september

Måndag – onsdag i nästa vecka (23-25/9) är hela Ladokgruppen på konferens (NUAK) i Göteborg. Detta kommer medföra längre svarstider på era ärenden, och att ingen är nåbar på telefon.

På onsdag 25/9 tidig morgon installeras version 1.33 av Ladok. Vi kommer att publicera vad som är nytt, men det kan komma att bli efter att versionen har installerats.

2019/09/20

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Problem med Ladok i Firefox? Rensa cookies/kakor!

Den senaste tiden har flera användare fått problem med att använda webbläsaren Firefox i Ladok. Det har blivit en del svårtolkade röda felmeddelanden (“Method not allowed”).

Lösningen är att rensa cookies/kakor i webbläsaren. Det räcker med att rensa de som är från www.start.ladok.se men om man inte vet hur man gör det kan man rensa samtliga cookies/kakor.

(Sprid gärna detta meddelandet till eventuella lärare som ni hört haft problem.)

2019/09/11

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 11 september

På onsdag morgon (klart senast kl 06) installeras version 1.32. Nästa uppgradering sker onsdagen 25 september.

Generella nyheter

 • Under överfliken Studiedokumentation har det kommit snabbfält för personnummer- och kurskodssökningar. Dessa snabbfält kan även nås med snabbkommandona Alt+P resp Alt+K (i Firefox verkar det enbart fungera med stora P och K, dvs Alt+Shift+P/K, i Chrome fungerar det även utan Shift, i Mac verkar det inte fungera alls). Notera att man enbart kan söka på personnummer resp kurskod. Vill man söka på andra fält (som namn eller kursbenämning) får man gå till Student- resp Kurs-fliken.
 • I kurs/kurstillfällessök kan man numera söka även på utbildningstyp, t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.
 • I kurs/kurstillfällessök har kryssrutan för summeringar flyttats till kolumnhuvudet, och följer numera med vid sidbyte. Dessutom har det tillkommit en kryssruta för att filtrera ut de kurstillfällena som är klara för helkursbetyg. Notera att filtreringen dels tar tid, när det är stora mängder kurstillfällen som är utsökta, samt att filtreringen enbart sker på den sidan som visas (så det är flera sidor att bläddra mellan om det även var det före man tryckt på filterkrysset).
 • Det har skett flera olika förenklingar när det gäller att skapa individuella tillfällen. T.ex. följer poängen för utbildningen med till tillfället som förvalt. Om man valt period för start för utbildningen ligger detta som förvalt på tillfället (även om man kan ändra). Om det individuella tillfället ligger inom en paketering (t.ex. forskarämnestillfälle) följer även vissa parametrar med, så att man slipper fylla i dem. Notera att detta troligtvis förenklar för er, men det gäller också att se upp så att inte felaktiga parametrar följer med.

För examenshandläggare

 • Man kan ta bort beviskombinationer som inte används
 • Bevismallarna under förhandsgranska kommer nu i alfabetisk ordning, vilket även medför att PDF:erna sorteras konsekvent i samma ordning.
2019/09/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Torsdagen den 29/8

Idag torsdag är Sektion Student och Utbildning på kick-off. Detta innebär att det under större delen av dagen helt kommer att saknas bemanning på Ladokavdelningen. Vi är åter igen under morgondagen och kommer då så skyndsamt som möjligt ta hand om eventuellt inkomna ärenden.

 

2019/08/29

Inlägget postades i

Information

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

UG-betygsskala på doktorandkurser

Sedan tidigare har det stått i LU:s föreskrifter (§6.2) att doktorandkurser ska ha betyget underkänt/godkänt. I gamla Ladok gick det dock inte att sätta annat betyg än godkänt (dvs man kunde inte lägga in underkända betyg). När vi gick över till nya Ladok fick kurserna därför den s.k. FOG-skalan (som enbart har G som betyg). Sedan dess har planerats och testats att byta betygsskala på samtliga doktorandkurser (några undantag finns, se nedan). Nu är detta utfört och kurserna har nu fått UG-skala, så att man kan rapportera även underkända resultat, utöver godkända.

Precis som på kurser på grund- och avancerad nivå kan man inte sätta U på hela kurser, utan enbart på moduler (“prov” i gamla Ladok). Samtliga doktorandkurser som omfattades av bytet har därför fått en modul, som täcker hela kursen, och heter samma som kursen. 

Alla kurser som fick en modul har också fått “Resultat på kurs vid attestering av modul”, dvs man måste inte lägga in resultat och attestera två gånger, utan så fort man attesterar ett godkänt modulresultat får studenten/doktoranden även godkänt på hela kursen. Det är så det nästan alltid är på kurser på grund- och avancerad nivå som bara har en modul.

Om man måste ta bort ett felaktigt godkänt resultat blir det lite mer arbete, för automatiken gäller enbart vid inläggning, inte vid borttag. Ska man ta bort ett felaktigt resultat måste man först förbereda borttagning på hela kursen, attestera det, och sedan fortsätta med att förbereda borttag på modulen och attestera det. Detta sker sällan på doktorandkurser, så det bör inte medföra särskilt mycket mer arbete.

Denna ändring medför en något ändrad hantering av nyskapande av kurser, då man även måste skapa en (eller flera) modul(er). Läs mer i den uppdaterade lathunden. Ni kan nu också skapa nya kurser, eller nya versioner på gamla kurser, som har fler än en modul, om det passar er. Men det är alltså en möjlighet, inget krav.

För LTH:s del, där institutionerna inte skapar nya kurser i Ladok, utan i LTH:s doktorandkursdatabas, gäller tills vidare att om man vill ha fler än en modul, så skriver man en kommentar om detta i fältet “Motivering till ny kursplan”/”Justification for new course syllabus”, och där specificerar man vilka moduler (poäng, namn på svenska och engelska) man vill ha.

OBS! Den här ändringen gäller enbart “riktiga” kurser (med kurskod). Den gäller inte individuella åtaganden, som även fortsättningsvis ska skapas utan moduler och med betygsskala FOG.

Redan skapade kurstillfällen har kvar gamla betygsskalan

Kurstillfällen som redan är skapade (för hösten 2019) har kvar den gamla betyggskalan, för de är skapade på den gamla versionen av kursen. Men alla nyskapade kurstillfällen från nu (2019-08-25) får UG-skalan, och det gäller även de kurser som redan hade kurstillfällen för hösten 2019.

Här är en lista på kurstillfällen för hösten 2019 som har kvar FOG-skalan.

AAA030F Tendenser inom arkitekturforskning 7.5 7510 9FAAA001 2019-07-01
EEH006F Ekonometri I 7.5 E041 9FEEH004 2019-09-02
EHEH007 Levnadsförhållanden och demografiska förändringar i förindustriella samhällen 7.5 E041 9FEHE001 2019-09-02
EHFE007 Metodintroduktion 15.0 E011 9FEHF001 2019-09-12
EHFE009 Kvalitativ dataanalys och teoretisering 7.5 E011 9FEHF003 2019-09-13
EHFE012 Teorikurs i företagsekonomi 7.5 E011 9FEHF002 2019-09-11
EHFE014 Action Research 7.5 E011 9FEHF004 2019-11-06
EHFO002 Innovationsstudier 7.5 E011 9FEHF005 2019-10-16
EHNE001 Nationalekonomi: Mikroekonomi – individuella val 7.5 E021 9FEHN004 2019-09-03
EHNE012 Nationalekonomi: Matematiska metoder, avancerad kurs 7.5 E021 9FEHN005 2019-09-03
EHNE021 Nationalekonomi: Avancerad mikroekonomisk analys 7.5 E021 9FEHN006 2019-09-03
EHNE031 Nationalekonomi: Avancerad ekonometri 7.5 E021 9FEHN007 2019-09-03
EHNE051 Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning 7.5 E021 9FEHN008 2019-09-03
FMA121F Matristeori, mindre kurs 6.0 7151 9FFMA002 2019-09-02
FMA171F Bildanalys 7.5 7151 9FFMA001 2019-09-02
FMAN30F Medicinsk bildanalys 7.5 7151 9FFMA007 2019-11-04
FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy 7.5 7154 9FFMN001 2019-09-02
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs 5.0 7802 9FGEM004 2019-10-28
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs 5.0 7802 9FGEM005 2019-12-09
GEM006F Att kommunicera vetenskap 5.0 7802 9FGEM014 2019-09-03
GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH 2.0 7802 9FGEM012 2019-11-05
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar 3.0 7802 9FGEM003 2019-09-18
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna 6.0 7802 9FGEM001 2019-09-30
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna 6.0 7802 9FGEM002 2019-10-02
JURTR01 Teoretisk forskarkurs i rättsvetenskap (1-15) 15.0 2011 9FJUR003 2019-07-01
MATM13F Differentialgeometri 7.5 7151 9FMAT003 2019-11-04
MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder 7.5 7151 9FMAT002 2019-09-02
MEFD001 Försöksdjursvetenskap 3.0 4999 9FMEF002 2019-07-01
MEPO001 Portfolio – Comprehensive Generic Skills 9.0 4999 9F45002 2019-07-01
NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python 7.5 7151 9FNUM002 2019-11-04
VTV020F Trafikvetenskap – översikt 7.5 7461 9FVTV001 2019-09-04

Aktiva kurser på 1993 års studieordning

Några aktiva doktorandkurser blev i övergången till nya Ladok konverterade till 93 års studieordning (och har HP-K som poängskala). Dessa har inte fått ny betygsskala. Istället kommer vi gå igenom dessa och kontakta respektive organisation som ger dessa, och se ifall det istället är lämpligare att skapa en ny kurs, i 2007 års studieordning (som då får UG-skalan).

Dessa kurser har haft aktiva kurstillfällen sedan 2017-07-01 och ligger på 93 års studieordning.

FAF080F Atom- och molekylspektroskopi 7.5 7132
FMA051F Optimering 6.0 7151
FMA120F Matristeori 7.5 7151
FMA250F Partiella differentialekvationer med distributionsteori 7.5 7151
FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys 7.5 7151
FRT015F Konvex optimering med tillämpningar 7.5 7161
FRT025F Olinjär reglerteori 7.5 7161
GEM025F Teknik, risk och forskningsetik 4.5 7802
GEM040F Vetenskapsteori och forskningsmetodik 4.5 7802
GEM045F Vetenskaplig informationshantering 3.0 7802
KAT061F Processimulering 7.5 7760
KMB001F Avancerad mikrobiologi 15.0 7726
KOK005F Avancerad organisk syntes 15.0 7713
KOK010F Beräkningskemi för organiker 7.5 7719
MVK130F Turbulent förbränning 7.5 7381
2019/08/26

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 15 augusti

Efter lite olika budskap verkar det nu bli på torsdag 15 augusti kl 04 – 06 som version 1.31 av Ladok installeras. Kommande uppgradering är planerad om fyra veckor till 11 september (de hoppar över nyinstallation vid terminsstart).

Allmänna nyheter

 • Nu kan man spara fritext (som kan användas för förklaringar och/eller sin signatur med namn och titel) när man utfärdar intyg. Det är olika texter som sparas för varje intyg (förväntat deltagande, registrering och resultat), men samma oavsett språk (LU har anmärkt på detta). Texten sparas som en cookie i din webbläsare och följer alltså inte med om du byter webbläsare eller dator.
 • Rutan för att fylla i kurspaketering är flyttad till högst upp i tillgodoräknandeärenden.
 • När man listar alla versioner för en kurs/ett program/osv under Utbildningsinformation så ser man numera versionsnummer direkt i listan. Vid aktuell version står numret okursivt, vid äldre versioner är numret kursivt.
 • Vid visning/listning av Andra meriter skrivs nu kod för extern part och landskod ut.
 • Vid inläggning av Annat resultat är kontroll införd att examinationsdatum inte ligger i framtiden.
 • Nu ingår även student som lämnat återbud respektive gjort tidigt avbrott i utsökningen i Utdata Studieavgiftsbetalning.
 • För utdata utbytesstudier har utsökningsmöjligheterna utökats.

Rättningar

 • Nu kan man rätta även väldigt “stora” tillgodoräknanden.
 • Personnummer översätts nu till “Personal Identity Number” i fotnoten på resultatintyg.
 • Informations-i:et är tillbaka i ärendesammanfattningsrutan.
 • När du ska ta bort en sedan tidigare förbered borttagning i resultat visas nu menyalternativet korrekt som klickbar.

För examenshandläggare

 • Man kan inte längre lägga till moduler från ett annat lärosäte i en examen. (Enbart moduler från egna lärosätet eller hela kurser från andra lärosäten.)

För dig som använder uppföljningsdatabasen

 • Nu finns vyn BI_FORVANTADETILLFALLESDELTAGANDEN_UTBILDNINGSTILLFALLEN som innehåller koppling mellan ett tillfällesdeltagande och den (ev) omslutande paketeringen, i flera nivåer. (För mer info, kontakta Karim.)
2019/08/13

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny tid för extra uppgradering, 12 juli

Nu har Ladokkonsortiet meddelat att den extra uppgraderingen som inte blev av, nu istället kommer att installeras på fredag (12/7) kl 04-06. Inga nya funktioner kommer då, men uppgraderingen är en förutsättning för kommande ny funktionalitet.

2019/07/10

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Extra uppgradering av Ladok 3/7

På morgonen onsdagen 3 juli (04:00 – ca 06:00) kommer Ladok vara oåtkomlig pga en extra uppgradering.

Ingen ny funktionalitet som märks direkt för användarna. Den behövs dock för den kommande omläggningen av Ping-funktionalitet så att man (om man har “ping-behörighet”) kan se studier från alla lärosäten i Ladok.

Det kommer däremot en rättning som fixar problemet i översikten om man söker ut flera studenter efter varandra och sedan stegar tillbaka med bakåt-knappen i webbläsaren.

Edit 2019-06-29: Den extra uppgraderingen 3/7 är inställd. Rättningen som står nämnd ovan kommer att installeras “online” (dvs utan nertid på systemet) under början av v 27. Eventuellt kommer uppgraderingen att ske under v 28 istället.

2019/06/28

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Ny version onsdag 19 juni

På onsdag 19 juni är det dags för version 1.30 av Ladok.

Allmänna nyheter:

 • I sammanställningen under fliken “studentuppgifter” visas nu tidpunkten för uppdaterade uppgifter, istället för antalet dagar som tidigare.
 • Studentens resultatöversikt har ändrat utseende. All tidigare funktionalitet finns kvar men visas på ett nytt sätt. Ändringen har gjorts för att man i ett senare skede ska kunna rapportera resultat direkt på studenten.

Efter sommaren kommer Ladok uppgraderas till version 1.31 den 14 augusti.

2019/06/18

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg