Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Dolda dialogrutor i samband med återautentisering i Ladok

Sedan produktionssättning av version 2.41 i onsdags så har webbläsare (främst Safari och Firefox) i vissa fall börjat dölja dialogrutor som öppnas i samband med attestering. För att utföra attesteringen i de fallen behöver dialogrutorna godkännas för att visas.

Exempel

2024/04/11

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 10 april

Onsdagen den 10 april installeras version 2.41 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 24 april.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: När deltagare läggs till utifrån kurstillfällen visas nu information om finansieringsform för respektive kurstillfälle.
 • Resultat: Tidigare knapp med texten Ex.datum byter namn till Examinationsdatum och får ett informations-i.
 • Uppföljning: Vid rapportutsökning är det nu möjligt att välja obegränsat antal nivåer, när avgränsning görs i listboxen “Organisationsenhet”. Tidigare var begränsningen tre nivåer.
2024/04/08

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 27 mars

Onsdagen den 27 mars installeras version 2.40 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 10 april.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Tillgodoräknande: Aviseringen när en handläggare tilldelas ett ärende innehåller nu kompletterande information om var ärendet återfinns. Informationen lyder ” Logga in i Ladok för att se dina tilldelade ärenden, du finner dem på startsidan under fliken Mina ärenden.”
 • Tillgodoräknande: I fliken “Ärenden/Beslut” leder nu länkarna för beslutade tillgodoräknanden till en beslutsvy med information om mål och grund istället för att leda till tillgodoräknandeärendet. Även borttagna tillgodoräknanden visas nu.
 • Tillgodoräknande: Nu är det möjligt att ta bort en referens i ett pågående ärende (t ex diarienummer).
 • Tillgodoräknande: Nu visas återigen beslutsfattare och -datum för tillgodoräknanden i fliken “Översikt”.
 • Studiedeltagande: När studieuppehåll dokumenteras är det återigen möjligt att skriva 128 tecken i referensfältet och 1000 tecken i anteckningsfältet.
 • Studiedeltagande: I fliken Översikt visas nu korrekt summering av studentens högskolepoäng, tillgodoräknande inkluderat.
 • Resultat: I vyn för enpersonsrapportering går det nu att skriva in olika datum när det finns flera resultatnoteringar på modulen.
2024/03/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 13 mars

Onsdagen den 13 mars installeras version 2.39 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 27 mars.

Ny funktionalitet

 • Ändringslogg för e-postaviseringar till studenter: Nu finns en logg för de aviseringar som skickas till en student angående resultat och kommande digitala examensbevis. Loggen hittas på studentens Översikt under Studentuppgifter/Ändringslogg e-postaviseringar. I loggen framgår tidpunkt, kategori och ämne för aviseringen och till vilken e-postadress aviseringen skickats. Endast aviseringar skickade efter 2024-03-13 kan visas. I loggen går det också att se innehållet i de aviseringar som skickats genom att klicka på raden för aviseringen.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: I de fall en understatus är angiven (Bifall, Avslag, Utan åtgärd) visas den ut för studenter i bevis- och tillgodoräknandeärenden.
 • Ladok för studenter: Studenter kan nu se borttagna tillgodoräknanden och eventuell anteckning. Tips är att i anteckning lägga skälet för borttag om inte dialog skett med student.
 • Tillgodoräknande: När en kurs väljs som grund för ett tillgodoräknande går det nu även att välja tidigare kursversioner.

 

2024/03/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 28 februari

Onsdagen den 28 februari installeras version 2.38 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 14 mars.

Tillgodoräknande: Under Tillgodoräknas som kurs går det nu att lägga till flera kurser på en gång. Det går även att söka på Utbildningstyp och på Organisationsenhet utöver Kurskod och Benämning.

 

2024/02/27

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 14 februari

Onsdagen den 14 februari installeras version 2.37 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 28 februari.

Ny funktionalitet

Tillgodoräknande: Handläggare och student kan nu kommunicera i ett ärende via Ladok. Med den funktionaliteten kan studenter och handläggare skicka bilagor och meddelanden som visas både i Ladok för personal och Ladok för studenter. 

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: Det går inte längre att lägga till studenter från grupper vid anmälan till aktivitetstillfälle utan endast från kurstillfällen.
 • Resultat: Vid rapportering på kurs eller modul där endast ett betyg är valbart visas nu en varning om användaren inte väljer ett betyg.
 • Tillgodoräknande: Den tidigare utfällbara panelen för Noteringar i ärenden ersätts med en tidslinje för ärendet som innehåller information om noteringar, meddelanden, bilagor och systemhändelser. Bilagorna i ett ärende kan nås både via tidslinjen och fältet ”Bilagor”.

 

2024/02/13

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Ny version 31 januari

Onsdagen den 31 januari installerades version 2.36 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 14 februari.

Viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: En ny aviseringen av antalet anmälda skickas nu ut om man har  ändrat till fler deltagare på aktivitetstillfället.
2024/01/30

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 17 januari

Onsdagen den 17 januari installerades version 2.35 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 31 januari.

Examen

 • I fliken “Bevisbenämning och beviskombination” visas nu alla beviskombinationer i rullistan “Välj beviskombination”.
 • Nu fungerar det återigen korrekt att skrolla i listboxarna när man lägger till lokalt fördefinierade fotnoter i ett bevisärende.
 • Nu fungerar det återigen korrekt att söka fram en precisering i samband med att man väljer bevisbenämning till ett bevisärende.
2024/01/16

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 3 januari

Onsdagen den 3 januari installerades version 2.34 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 17 januari.

God fortsättning till er alla!

2024/01/02

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg