Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 20 maj

I morgon onsdag 20 maj installeras version 1.48 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04:00-06:00 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering blir den 3 juni.

 

Förbättrade funktioner

 • Nu hindras man från att spara en påbörjad resultatändring ifall det samtidigt hunnit påbörjas rapportering av nytt resultat på samma modul och student i en annan flik eller av annan användare.
 • Det har gjorts en rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. “enda prov” inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik.
 • När CSV-filer hämtas i “Utdata: Behörighetsvillkor”, “Utdata: Resultat” samt “Utdata: Utfärdade bevis” så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.
 • Förbättring så att snabbkommandot Ctrl+S fungerar som det ska i dialogrutor.

Studentgränssnittet

 • Student är nu förhindrad att klicka på “Skicka” en extra gång i samma dialog vid bevisansökan om denne redan skickat in sin ansökan.

Bevisärenden

 • Nu finns möjlighet för lärosätena att lägga in lokala texter som en hjälp för studenterna i alla steg i en bevisansökan som sker via studentgränssnittet. (Inställningarna görs via Systemadministration – Konfiguration – Lokala texter)
 • Rättning i Bevisinformation – Nationella bevistexter så att förhandsgranskning återigen fungerar.
2020/05/19

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 6 maj

I morgon onsdag 6 maj installeras version 1.47 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04:00-06:00 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering blir den 20 maj.

Förbättrade funktioner

 • När CSV-filer hämtas i “Utdata: Uppehåll”, “Utdata: Deltagande kurspaketering”, “Utdata: Utbytesstudier” och “Utdata: Studieavgiftsbetalning” så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.
 • Vid klarmarkering av resultat resp avisering för flaggning av borttagning av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen/flaggningen gäller.
 • Inläggning av nytt resultat spärras nu om det redan finns ett pågående ändringsunderlag på aktuell student+modul.
 • Prestandan vid attestering av många resultat är förbättrad.

Nationell översikt

 • Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter.
 •  I Nationell översikt visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning.

För examenshandläggare

 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld (även när ärendet är avslutat)
 • Rättning av ett problem med ctrl + s när man försöker spara byte av bevisbenämning.
 • Rättning av ett problem som yttrade sig som systemfel när man hade påbörjat att ändra val av bevisbenämning i ärendet, men sedan avbröt processen utan att spara.
 • Rättning införd som minskar risken för problem med att dra kurser och rubriker på rätt plats i dispositionslistan.
 • Intyg skapade av administratörer är nu åter editerbara, t.ex. för att signera digitalt.
2020/05/05

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ladok slutar stödja Internet Explorer

Från och med 1 juli 2020 slutar Ladokkonsortiet att stödja Internet Explorer (IE), vilket innebär att man från det datumet inte tar hänsyn till IE vid nyutveckling eller rättar buggar för den webbläsaren.

Ladok stödjer därefter officiellt Chrome, Firefox och Edge samt Safari på Mac.

2020/04/22

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 22 april

På tidig morgon onsdagen 22 april är Ladok avstängt för uppgradering. Nästa uppgradering blir 6 maj.

Nya och förbättrade funktioner

 • I utdata (Aktör, Studieaktivitet- och finansiering och Deltagande kurs) får man nu med samtliga rader när man exporterar till CSV, inte enbart de som syns på skärmen. Gäller ej export av adressuppgifter.
 • I utbildningsinformation kan man nu under tillfällesflikarna exportera utsökta tillfällen till CSV (man får med samtliga rader).

 • Om det finns resultatnoteringar som kommer tas bort i och med att man ta bort klarmarkering eller resultat, så visas dessa nu upp tydligt i dialogrutan, så att man ser vad som försvinner.

Viktiga rättningar

 • Nu fungerar även Firefox för val av betygsgrad i enpersonsrapporteringsvyn.

I nationella översikten är följande rättat:

 • Godkänt resultat visas alltid även om det finns ett underkänt resultat på samma examinationsdatum.
 • Även moduler på 0 hp som är tillgodoräknade visas.

Studentgränssnittet och för examenshandläggare

 • När man som student ansöker om examen kan man nu bifoga dokument inne i själva ansökningsformuläret (tidigare fick man göra detta separat, efteråt).
 • I sista steg av examensansökan visas nu studentens kontaktuppgifter tillsammans med länk till att uppdatera.
 • Nu fungerar det åter att ange lokal märkning på bevisbenämning.
 • Händelsetyper och noteringar har justerats för att tydligare visa vad som skett.

Förändringar för attestanter

För gärna vidare den här informationen till era lärare som attesterar resultat.

 • Länkar till attesteringar är borttagna från “Mina kurser” och “Mina kurser (organisationsrättigheter)”, utan de finns istället under “Att attestera”.
 • Numera finns även resultat som är förberedda för borttagning under fliken “Att attestera”.
 • Fliken “Aviseringar till mig från Ladok” finns kvar, men innehåller enbart de aviseringar som skedde före 25/3. Den fliken kommer försvinna på sikt, men finns kvar så att alla hinner attestera.
2020/04/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar


Ny version 25 mars

I morgon onsdag 25 mars installeras version 1.44 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04:00-06:00 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering blir den 8 april men eventuellt blir det endast interna ändringar som vi inte kommer att blogga om.

Ny funktionalitet

För att göra det enklare för alla attestanter att hitta finns det nu en ny flik “Att attestera”. Fliken visar allt som finns för användaren att attestera.
OBS! Resultatet måste vara klarmarkerat efter den 25 mars för att det ska visas i den nya “Att attestera” fliken. Tidigare inlagda resultat hittas under fliken “Aviseringar till mig från Ladok”

Så småningom kommer Attesteringsmöjlighet tas bort från fliken ”Mina Kurser” samt fliken ”Aviseringar till mig från Ladok” tas bort helt. När samtliga ändringar är gjorda är det primärt fliken “Att attestera” som ska användas för alla attesteringar. “Mina kurser” fliken och “Mina kurser (organisationsrättigheter)” kommer då primärt att användas för rapportering.

“Mina kurstillfällesfavoriter” har återkommit till startsidan. Där kan användaren själv välja ut kurstillfällen hen är intresserad av. Du som administratör kan ange favoriter under Avancerat -> Medarbetarrättigheter.

Förbättrade funktioner

 • Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmälas.

 

 

2020/03/24

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 11 mars

I morgon onsdag 11 mars installeras version 1.43 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04:00-06:00 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker 25 mars och då tillkommer en ny flik som hjälp för attestanter att hitta rätt.

Ny funktionalitet

 • I vyn för att rapportera på enskild student är det nu möjligt att ändra ett attesterat resultat. Detta innebär att en rapportör kan göra ändringsrapporteringen direkt (och måste inte först förbereda borttag, vänta på attest, göra ny rapportering och vänta på attest), och när attestanten attesterat är allt klart.
  Notera att eventuella resultatnoteringar försvinner i och med den operationen (och det finns ingen logg). Därför rekommenderar vi att ni som har resultatnoteringar inte använder den här funktionen.
  Man kan inte ändra modulbetyg om det finns betyg på hel kurs, utan då måste man först ta bort betyget på hel kurs, och sedan göra ändringen på modulen, för att till sist lägga tillbaka betyget på hel kurs (som kanske även det ska ändras).
  Bild över ändra betyg
   
 • Nu går det att göra ändringar i ett tillgodoräknandeärende även efter att det klarmarkerats. Ändring kan endast göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet. Det går inte att editera felaktiga texter inne i en “Annan specifikation” (det kan man göra efter attesteringen), men det går att ta bort eller lägga till nya grunder eller mål.
 • Nu finns möjlighet att skapa en ny “Annan merit” direkt i ett tillgodoräknandeärende. När man gör så blir den nya andra meriten vidimerad direkt.

Förbättrade funktioner

 • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering för doktorander även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.
 • Nationell översikt: nu visas även Anknytning på kurspaketering
 • Felmeddelanden som visas när inloggning i Ladok har misslyckats har förtydligats.
 • När man i ett tillgodoräknandeärende väljer ett “Annat resultat” eller “Annan merit” som grund visas nu även omfattning i rullistan (på samma sätt som för vanliga resultat).
 • När man i ett tillgodoräknandeärende valt “Annan specifikation” som mål så visas nu även dess engelska benämning.
 • Ändringsloggen för studiedeltagande har ändrats i de fall studenten själv har initierat en ändring. Nu loggas enbart “Studenten” som användare, och inte namn/personnummer, för att skydda student som eventuellt kan få alias under pågående utbildning.
 • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valdes då ärendet skapades. Detta visas också i ärendesammanfattningen.

 

2020/03/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 26 februari

I morgon onsdag 26 februari installeras version 1.42 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04:00-06:00 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker 11 mars.

Ingen återautentisering vid attestering

Sedan förra versionen infördes den 12 februari kan attestanter numera attestera flera betyg utan att behöva logga in igen. En inställning har gjorts så att attestanten slipper logga in på nytt inom samma webbläsarsession. Samma sak gäller attestering av tillgodoräknanden.

Lägga till enskilda studenter till aktivitetstillfälle

Stora förbättringar har gjorts i funktionen för att lägga till enskilda studenter till aktivitetstillfällen (Aktivitetstillfällen -> sök -> (Deltagande-fliken) -> Lägg till deltagare från: Kurstillfälle). Nu vissas dels ca 30 kurstillfällen i listan att välja från (tidigare enbart 3), samt du kan söka på personnummer och namn på studenten (förutsätter att studenten är registrerad på kursen).

Denna förbättring leder till att det kanske är enklare för er att i efterhand (dvs när man rättar tentan) lägga till eventuella tillkommande studenter som inte anmält sig själva i tid, för att på så sätt få upp alla studenter i samma rapporteringsvy.

Nationella översikten

 • Titel på examensarbete visas.
 • Tillgodoräknanden med flera ingående mål på samma modul visas och summeras nu korrekt.
 • Avbrott visas nu inte i betygskolumnen utan bara i detaljvyn på en ej avklarad kurs.
 • Nu fungerar utskrift av sidan bättre.

För examenshandläggare

 • Du som examenshandläggare kan nu ta bort en notering som en användare (student eller användare på lärosätet) lagt in i ett bevisärende, ifall dessa har blivit felaktiga.
2020/02/25

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fel mottagare av aviseringsmail från Ladok

Sedan onsdagens uppgradering har ett fel i Ladok upptäckts. Felet gör att det är den som klarmarkerat som får aviseringsmailet, inte den attestant man angivit som person som ska aviseras.

Det är ännu lite oklart gällande omfattning. Den senaste infon är att felet enbart gäller den nya enpersonsrapporteringsvyn, inte om man går in på den vanliga rapporteringsvyn (från kurs eller via aktivitetstillfälle).

Ladokkonsortiet jobbar på saken, och även om vi just nu inte har något besked om när det kommer fixas, så bedömer vi att en rättning installeras inom några dagar.

2020/02/12

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 12 februari

I morgon onsdag 12 februari installeras version 1.41 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04:00-06:00 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker 26 februari.

Allmänna nyheter

Från och med onsdag då version 1.41 installerats kommer du se en ny vy när du sökt ut en student – befinner dig i översiktsfliken och har klickat in på en av studentens kurser. Vyn är utformad för att lättare hantera resultat på en enskild student. Du kan både rapportera samt attestera resultat (förutsatt att du har rätt behörighet/rättigheter) i samma vy och samtliga versioner av kursen som studenten deltagit på. Du kan även i denna vy ta bort resultat från tidigare kursversioner som studenten deltagit på. Lathund om detta kommer inom kort. Under våren har du fortfarande möjlighet att växla till den “gamla” vyn. 

Förbättrade funktioner

 • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering/inriktning under överliggande kurspaketering, på samma sätt som i översiktsfliken.
 • Vid export av underlag för uppföljningsrapporten “Utfall HST och HPR” finns nu möjlighet att välja till information om utbildningstillfälle och/eller Lokal märkning nyckel/värde i underlaget.

Rättad funktionalitet

 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurstillfälle” är nu rättad så att registreringar inte räknas dubbelt då det finns flera versioner av underliggande kurspaketering.
 • Summeringen i den nationella översikten sker nu på samma sätt som i Översikt för studenten.
 • I nationella översikten visas nu modulresultat som finns på äldre version korrekt.
 • Länken till “Ej hanterade antagningar” visas nu korrekt i Studiedeltagande-fliken.

Studentgränssnittet

 • Rättning i studentgränssnittet så att tydligt felmeddelande nu visas ifall något går fel när en student försöker anmäla sig eller avanmäla sig till ett aktivitetstillfälle.
 • Nu fungerar det i studentgränssnittet att begränsa resultatintyg på kurspaketering. Det framgår dock inte i intyget vilket program/forskningsämne man valt.
 • Nu visas andra meriter inom examen med korrekt omfattning även i studentgränssnittet.

För examenshandläggare

 • Ändringar som gjorts i dispositionslistan visas nu korrekt när man växlar till fotnotsvyn.
 • I Bevisinformation har en rättning skett så att den bevisbenämning som man valt under en flik återigen följer med till nästa flik när man växlar mellan flikarna.

Utskriftsproblem

Många användare har problem att skriva ut från Ladok, både webbsidorna och PDF:er (intyg/examensbevis). Problemen vad gäller webbsidor är inte Ladok:s fel, men kanske är PDF:erna det. Hur som helst är det vissa kombinationer av programvara och skrivare som har problem.

Rådet vi kan ge just nu om du inte kan skriva ut, är att inte använda Chrome för utskrifter från webbsidor och PDF:er och inte heller Acrobat Reader för PDF:er. Problemen verkar uppstå främst i kombination med printrar från Canon.

Övriga webbläsare som rekommenderas för Ladok, Edge och Firefox, fungerar med utskrifter. Internet Explorer bör man inte använda till Ladok.

2020/02/11

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg