Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Begränsad bemanning kring jul och nyår

23 december – 7 januari har vi begränsad bemanning inom Ladoksupporten då vi passar på att vara lite lediga.

Vi vill också ta tillfället i akt att önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

2019/12/19

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 17 december

I morse installerades version 1.39 av Ladok. Nästa version kommer efter juluppehåll och terminsstart onsdagen 29 januari. Därefter är åter till normal takt, dvs var annan onsdag.

Allmänna nyheter

 • I admingränssnittet kan man nu begränsa resultatintyg på vald kurspaketering (program eller forskarämne). Det går ännu inte i studentgränssnittet. Än så länge kommer inte programmet/forskarämnet med som rubrik, så om man vill få fram detta får man lägga in det som fritext.
 • Viss förenkling har skett i rapportering av studieaktivitet och -försörjning, om man gör det från Kurspaketering, men man kan fortfarande inte massinmata för samtliga doktorander på en gång.
 • I utdata – Studieaktivitet och försörjning, kan man nu avgränsa på de doktorander som man inte redan matat in aktivitet för vald period på. Notera dock att det krävs att det har gjorts minst en registrering inom den perioden (forskningsarbete och/eller doktorandkurs).

Nyheter i nationell översikt

 • Man ser nu land för extern part
 • Man ser huvudområde och successiv fördjupning
 • Man kan se enstaka detaljer från översikten (fäll ut enstaka samt klicka på I:et)
 • Man ser nu även tillgodoräknande på del av kurs (stjärn-markering + omfattning)
 • Man ser om annat resultat ligger inom kurspaketering
 • Diverse layoutförbättringar
 • Man kan filtrera på innehåll i en examen, så att enbart kurserna som ingår i vald examen kommer med. Dock finns även rubrikerna för icke ingående kurspaketeringar kvar, men utan kurser.
2019/12/17

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Driftstörning i Ladok

Vi har just nu en pågående driftstörning i Resultattjänsten i Ladok – produktionsmiljö.
Eftersom en del ev er redan har hört av sig till oss vill vi informera att problemet undersöks just nu och vi hoppas på en snabb lösning.

2019/12/16

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nerlagda doktorandkurser i 1993 års studieordning

(Detta meddelande omfattar enbart institutioner på LTH, då det inte förekommer doktorandkurser på annan studieordning utanför LTH.)

När vi gick över till Ladok3 blev ett antal av doktorandkurserna konverterade till 1993 års studieordning. Detta ställer till det på främst 2 sätt: poängskalan blir “HP-K” istället för det vanliga “HP” och det är lätt att missa att man måste byta studieordning för att hitta dem.

Därför har under hösten ett arbete att lägga över de kurser som har aktiva kurstillfällen till 2007 års studieordning genomförts. Detta arbete är nu slutfört, och resterande kvarvarande kurser på 1993 års studieordning har nu lagts ner.

Om de gamla kurserna ska ges på nytt ska de få en ny kurskod, inom 2007 års studieordning. Det finns två olika fall:

 • En del av de nerlagda har en fastställd kursplan i LTH:s kursplanesystem. Dessa behöver ni inte skapa på nytt, utan maila till fudsupport@lth.lu.se om att en gammal kurs ska återuppväckas. Då kopieras den gamla kursplanen och ny kurskod sätts.
 • De kurser som saknar kursplan sedan tidigare måste få en fastställd kursplan före de kan ges på nytt. Skapa kursplan som vanligt i LTH:s kursplanesystem .

I tabellen nedan framgår vilka kurser som lagts ner, och om de har en tidigare fastställd kursplan.

kurskod kursnamn HP ORG kursplan finns
EDA001F Konfigurationshantering för programvara 4.5 7121  
EDA005F Pärlor i programvaruteknik 3.0 7121  
FMF001F Lie grupper och kvantmekanik 7.5 7130  
FMF160F Kvantkaos 7.5 7130  
FAF001F Seminariekurs LLC 4.5 7132  
FAF005F Kvantdatorer och kvantinformation 7.5 7132  
FAF071F Icke-linjär optik 7.5 7132  
FAF073F Laserfysik 7.5 7132  
FAF095F Fotonik och optisk kommunikation 7.5 7132 x
FAF190F Atomfysik, fortsättningskurs 7.5 7132  
FAF085F Svepspetsmikroskopi 7.5 7133  
FFF001F Höghastighetskomponenter 7.5 7133  
FKF001F Miljömätteknik 7.5 7134  
FKF005F Kärnfysik, experimentella metoder 7.5 7134  
FKF010F Atmosfäriska aerosoler och dess experimentella metoder 7.5 7134  
FBR012F Grundläggande förbränning 7.5 7136  
FKM001F Transportfenomen i materialteknik 7.5 7146  
FKM005F Termodynamik 7.5 7146  
FMA001F Tillämpad icke-kommutativ analys och symmetri 7.5 7151  
FMA005F Spektralanalys av operatorer från matematisk fysik 7.5 7151  
FMA010F Matematiska metoder i hamiltonsk mekanik 4.5 7151  
FMA015F Kvantmekanik för matematiker 4.5 7151  
FMA020F Approximationsmetoder i hamiltonsk mekanik 4.5 7151  
FMA025F Matematikdidaktik för högskolan 7.5 7151  
FMA111F Matematiska strukturer 6.0 7151  
FMA115F Datoralgebra 6.0 7151  
FMA130F Analytiska funktioner 6.0 7151 x
FMA140F Olinjära dynamiska system 6.0 7151  
FMA170F Bildanalys 6.0 7151  
FMA190F Algebra 6.0 7151  
FMA200F Variationskalkyl 6.0 7151  
FMA210F Spektralteori i Hilbertrum 6.0 7151  
FMA220F Finita elementmetodens matematiska bakgrund 6.0 7151  
FMA240F Linjär och kombinatorisk optimering 6.0 7151 x
FMA250F Partiella differentialekvationer med distributionsteori 7.5 7151 x
FMA270F Datorseende 6.0 7151  
FMS001F Sannolikhetsteori 7.5 7152  
FMS005F Tidsfrekvensanalys 7.5 7152  
FMS051F Matematisk statistik, tidsserieanalys 7.5 7152  
FMS110F Olinjära tidsserier 7.5 7152  
FMS150F Statistisk bildanalys 7.5 7152  
FMS155F Statistisk modellering av extremvärden 7.5 7152 x
FMS160F Statistisk genetik 4.5 7152  
FMS161F Finansiell statistik 7.5 7152  
FMS170F Prissättning av derivattillgångar 9.0 7152  
FRT001F Linjära System 9.0 7161 x
FRT005F Robotik – kinematik, dynamik, reglering 7.5 7161  
FRT010F Robust reglering 9.0 7161  
FRT020F Diskreta och hybridsystem 7.5 7161  
FRT025F Olinjär reglerteori 7.5 7161  
FRT030F Spelteori 6.0 7161  
FRT041F Systemmodellering och identifiering 4.5 7161  
FRT050F Adaptiv systemteori 4.5 7161  
ETE001F Antennmodellering med momentmetoden 7.5 7201  
ETE005F Avancerad mikrovågsteori 9.0 7201  
ETT001F Bioelektriska signaler: ursprung och avancerad behandling 7.5 7201  
MTT001F Styrning av materialflöden i försörjningskedjor 12.0 7311  
MTT005F Utforskning av koncept för ledning av försörjningskedjor 7.5 7311  
MTT010F Risk och vinstdelning i försörjningskedjor – introduktion till kontrakts- och incitamentsteori 10.5 7311  
MMV001F Numerisk strömningsmekanik 7.5 7381  
MMV005F Avancerad kurs i strömningsmekanik 15.0 7381  
MMV010F Turbulens – teori och modellering 7.5 7381  
MMV042F Numerisk värmeöverföring 9.0 7381 x
MVK130F Turbulent förbränning 7.5 7381  
VBM001F Introduktion till isoterm kalorimetri 4.5 7432 x
VVR001F Linjär och icke-linjär data analys I: Endimensionell 6.0 7442  
VVR005F Linjär och icke-linjär data analys II: multivariabel analys 7.5 7442  
VVR015F Naturolyckor och katastrofer 7.5 7442  
VVR020F Storskalig hydrologisk modelering o fragmenterade dataserier 3.0 7442  
VTT001F Kvantitativa metoder, del 1 7.5 7460  
VTT005F Kvantitativa metoder, del 2 7.5 7460  
VTT010F Trafikpsykologi 7.5 7460  
VTT015F Kvalitativa metoder 7.5 7460  
VTT020F Trafikteknisk baskompetens 10.5 7460  
VFT001F Kartografisk teori 6.0 7466  
AAA001F Arkitekturforskningens vetenskapsteori A 7.5 7510  
AAA005F Arkitekturforskningens vetenskapsteori B 4.5 7510  
AAA010F Materialitet: studier och teorier (arkitekturteoretisk fördjupning 4.5 7510  
AAA015F Materialitet: studier och teorier (arkitekturteoretisk fördjupning) 7.5 7510  
AFO001F Perspektiv på smak 7.5 7510  
AHI001F Arkitekten, platsen och historien 7.5 7510  
TNS001F Rehabiliteringsteknikens metoder 10.5 7602  
KOO001F Oorganisk bindemedelskemi I 7.5 7719  
KOO005F Högupplösande elektronmikroskopi 7.5 7719  
KMB001F Avancerad mikrobiologi 15.0 7726 x
KMB005F Fortsättningskurs – Enzymteknologi 4.5 7726  
KMB040F Metabolic engineering 7.5 7726 x
KLG060F Livsmedelskemi för produktformulering 7.5 7745 x
KLG070F Probiotika 7.5 7745  
KLG080F Livsmedelsvetenskap – komplexa livsmedel 7.5 7745  
KLG085F Livsmedelsvetenskap – produktionssystem 7.5 7745  
KNL026F Fysiologi 7.5 7745 x
KAT001F Transportprocesser 9.0 7760  
KAT005F Membranprocesser 7.5 7760  
KAT061F Processimulering 7.5 7760  
KAT080F Partikelteknologi 7.5 7760  
KET001F Grundläggande transportfenomen inom biomedicinsk teknik 7.5 7760  
KET005F Transportfenomen i farmaceutiska system 7.5 7760  
KET010F Monolitiska katalysatorer och reaktorer 4.5 7760  
KET015F Katalytisk kinetik 7.5 7760  
KET020F Avancerad processimulering 4.5 7760  
KET025F Produktion av biofarmaceutika 4.5 7760  
KTE001F Biokemisk reaktionsteknik, avancerad kurs 7.5 7760  
KTE005F Heterogen katalys i industriell tillämpning 7.5 7760  
KTE010F Matematisk modellering av processystem 7.5 7760  
GEM001F Högskolepedagogisk introduktionskurs 3.0 7802 x
GEM005F Kommunikationsteknik 4.5 7802  
GEM010F Projektledning i FoU-projekt 4.5 7802  
GEM015F Projektledning i FoU-projekt, fördjupningskurs 4.5 7802  
GEM020F Skriva vetenskapliga artiklar på engelska 6.0 7802  
GEM030F Tekniska och vetenskapliga presentationer på engelska 4.5 7802  
GEM035F Tolkning av vetenskaplig information 3.0 7802  
IDE001F Innovationssystem 7.5 9584  
IDE005F Innovationsstudier på micronivå I 7.5 9584  
IDE010F Forskningsdesign och metod inom innovationsstudier 7.5 9584  
IDE015F Innovationsstudier på micronivå II 7.5 9584  
2019/12/16

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Ny version 4/12

Onsdag 4 december kommer Ladok uppgraderas till version 1.38
Senast klockan 06.00 beräknas allt fungera normalt igen.

Nästa uppgradering sker tisdagen 17/12. Sedan är det juluppehåll och uppehåll för terminsstart, så nästa uppgradering efter det sker onsdagen 29/1. Efter det återgår Ladok till uppgradering var annan vecka.

Allmänna nyheter

 • Nu finns en ny uppföljningsrapport, Utfall HST och HPR (ny flik), som räknar fram antal helårsstudenter och helårsprestationer inom ett givet tidsintervall utifrån gjorda begränsningar och grupperingar samt presenterar de båda uppgifterna i resultatet. Rapporten är under utveckling. Det innebär dels att summeringar kan avvika jämfört med rapporterna i Uppföljning vid vissa begränsningar/grupperingar, dels att betaversionen endast har ett begränsat antal parametrar, t.ex. saknas Lokal märkning: värde och Utbildningstillfälle. Fler utsökningsparametrar kommer att läggas till efter hand
 • En förbättring är gjord så att endast kurspaketeringar utan avbrott eller återbud går att välja att koppla till tillgodoräknande. Förbättring är även gjord så att varning ges om man försöker koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering som ännu inte är påbörjad (förväntat deltagande).
 • Nu förhindras tillgodoräknande av hel kurs när registrering finns på kursen eller om godkänt modulresultat finns på kurs med avbrott.
 • Förbättring vid resultatrapportering av aktivitetstillfälle så att förslag på examinationsdatum läggs in automatiskt utifrån aktivitetstillfällets datum. Motsvarande förbättring har även gjorts i funktionen “Klistra in resultat” för resultatrapportering på aktivitetstillfälle.

För examenshandläggare

 • Under bevisinformation kan man konfigurera om titel ska komma med i bevis eller ej. Detta sker per bevistyp och hanteras i Bevisinställningar. Detta kan de som har utökad examensbehörighet hantera.
2019/12/03

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Samlad information kring migrering (överföringen) samt nya startsidan

Igår 20/11 gjordes migreringen (överföringen) av de nya medarbetarrättigheterna och som tidigare informerats har inte samtliga användare migrerats.

En “fel-logg” har skapats över de uppgifter som inte migrerats. Ni behöver kontrollera filen och i vissa fall korrigera det som förts över. För att komma åt filen över “fel-loggen” följ länken för att logga in (logga in med LucatID, utan @lu.se på slutet).

I filen finns fyra flikar. De tre första innehåller sådant som INTE blivit migrerat/överflyttat. Det rör sig om kurser/avhandlingsarbete på doktorandnivå eller kurser som inte haft tillfällen from HT2018 (flik 1), samt användare som haft fler än 100 kopplingar totalt – de har inte blivit konverterade alls. I flik 2 finns dessa användare per organisation. I flik 3 finns de inklusive listning på alla kurser som de var kopplade till förut.

I flik 4 finns ett antal användare som BLEV migrerade, men som tidigare enbart var inlagda på ett fåtal kurstillfällen. Dessa har nu blivit konverterade till kursnivå. Ni ombeds titta över dessa, och kanske ändra tillbaka till kurstillfällesnivå om det är relevant.

Filen är stor och innehåller mycket data (hela LU). Använd Excels filtreringsfunktion (som är påslagen redan) för att filtrera ut din/a organisation/er.

Tänk på att de gamla kopplingarna ligger kvar till 29 januari. Det innebär att man behöver titta igenom allt och komplettera, åtminstone det som är aktuellt nu/då, före 28 januari. Förstås kan man göra ändringar/kompletteringar även efter 29 januari. Men de som inte blev migrerade kan inte arbeta vidare med rapportering/attestering from 29/1 om de inte är inlagda på nytt.

Igår togs även Ladoks nya startsida i bruk. I Lu-box: Ladok-Manualer-Medarbetarrättigheter finns informationsdokument och manualer som beskriver och hjälper dig att komma igång och använda den nya funktionen och startsidan. De två olika informationerna i boxen har skickats ut till prefekter respektive administratörer under förra veckan. Manualen kring startsidan riktar sig till administratör, rapportör samt attestant.

Ladok supporten har redan fått många frågor kring “koppla” medarbetare och vill uppmärksamma er på att det tidigare sättet att göra kopplingen nu inte längre fungerar. Nu tilldelas medarbetarrättigheter genom att välja Avancerat – Medarbetarrättigheter i Studiedokumentations vyn.

Tyvärr är det just nu lite svårt att hitta rätt individuellt åtagande för doktorander när man ska lägga in medarbetarrättigheter på dessa, om man haft flera åtaganden med samma namn. I nästa version av Ladok (installeras 4 december) kommer detta att förbättras, så att man ser vilken doktorand som är kopplad till varje åtagande.

2019/11/21

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 20/11

Onsdag 20 november kommer Ladok uppgraderas till version 1.37
Senast klockan 06.00 beräknas allt fungera normalt igen.

Allmänna nyheter

 • Flikarna i Ladok har ändrat utseende och blivit tydligare.
 • Vid massinläggning av resultat går det nu bra att klarmarkera 400 resultat åt gången.
 • Vid tillgodoräknande kan nu endast Annat resultat samt Annan merit användas en gång som grund i samma ärende.
 • Nu visas tillgodoräknanden i den Nationella översikten med koppling till kurspaketering och grunderna Annan merit/resultat och målet Annan specifikation.
 • Det är nu möjligt att ändra om en redan använd resultatnotering ska visas för student eller inte. Det är även möjligt att ändra resultatnoteringstyp för resultatnoteringar som ännu inte använts.
 • Rapporteringslistan vid uttag av csv-fil får nu ett kortare namn (utan kursbenämning och modulbenämning) för att motverka problem med att öppna filen i Excel.

Nästa uppgradering sker den 4 december.

Migrering av medarbetarrättigheter

På onsdag 20 november sker också migreringen (överföringen) av nuvarande kopplingar av rapportör och attestant. Det är enbart kopplingar som rör grund- och avancerad nivå som migreras. Inga kopplingar till förutbildningar (basår), uppdragsutbildningar eller utbildning på forskarnivå migreras. Medarbetare med mer än 100 kopplingar migreras inte heller. Efter migrering kontrollera och korrigera det som behövs.
För mer detaljerad information och lathund: se här

Migreringen sker samtidigt för hela Lunds universitet och samtidigt aktiveras den nya startsidan.

 

 

2019/11/19

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 6 november

Ondagen 6 november installeras version 1.36 av Ladok. Installationen tar lite längre tid än vanligt, men är ändå planerad att vara klar till kl 07.00. Nästa version installeras 20 november.

Allmänna nyheter

 • Studenter som är anmälda till aktivitetstillfälle där man ännu inte hunnit rapportera och/eller attestera resultat försvinner nu inte längre från anmälningslistan, om man gör ett tillfällesbyte och omregistrerar dem på det nya kurstillfället. Även om man omregistrerar på en ny kursversion med en ny moduluppsättning (vilket man normalt sett inte gör),  finns studenten kvar på aktivitetstillfället och man kan rapportera utifrån aktivitetstillfället på den gamla modulen.
  Detta medför att vår gamla rekommendation att inte omregistrera studenter på ett senare kurstillfälle om det finns resultat som ännu inte är rapporterat, inte längre är aktuell.
 • I den nationella översikten visas nu tillgodoräknanden.
  OBS: Man ser mål, men grund visas inte ännu. Dessutom visas samtliga tillgodoräknanden som fristående kurs, även om de i Ladok ligger under ett program. Dessa fel kommer att rättas.

Importera resultat från fil/lista

 • Från ett aktivitetstillfälle (men inte direkt från kursen), kan man nu importera resultatunderlag, genom att kopiera listor.
 • Man börjar med att exportera underlag från Ladok (“Exportera till CSV”), och fyller i uppgifterna i Excel-filen.
 • Sedan kopierar man varje kolumn med personnummer alt. anonymkod, betygssgrad och eventuellt datum (normalt väljer man det förifyllda datumet för examinationen) för sig, efter varandra.
 • Man kan inte massinlägga resultatnoteringar, men de exporteras till CSV/Excel-filen, om man vill göra formler för att beräkna betyget.
 • Notera att betygsgraden måste skrivas helt korrekt, och det gäller även att det måste skrivas t.ex. “VG” och “U” inte “vg” och “u”.
 • Blir något fel, får man meddelande och får börja om från första kolumnen.
 • För mer information, se lathunden.
 • OBS: För tillfället fungerar det enbart med att importera max ca 100 resultat åt gången. Denna begränsning försvinner i nästa version (20/11).

Studentgränssnittet

 • Totalsumman av tagna poäng har i vissa fall tidigare summerats fel. Detta är nu rättat.
2019/11/05

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 23 oktober

Onsdag 23/10 kommer Ladok – produktionsmiljö att uppdateras till version 1.35. Nästa uppgradering sker onsdagen 6/11.

Allmänna nyheter

 • I nationella översikten finns nu möjlighet att filtrera kurslistan på nivå inom studieordning, utbildningstyp samt utbildningsform.
 • I nationella översikten visas nu även studentens eventuella studieuppehåll och avbrott (dock ej tidigt avbrott)
 • Det finns även en ny guide för den nationella översikten.

För examenshandläggare

 • Nu visas överlappande kurser igen vid hantering av examen

Studentgränssnittet

 • Personnummer visas nu i studentgränssnittet. Förhoppningen är att studenten nu lättare ska uppmärksamma om fel nummer ligger i Ladok och ber om att få ändrat sina uppgifter. Vi ber er vänligen att uppmana era studenter att inkomma med sina nya personnummer uppgifter så att det aktuella finns i Ladok.

Påminnelse om informationsmöte om Ladoks nya funktionalitet för medarbetarrättigheter den 7/11 samt 12/11. Se Inbjudan Medarbetarrattigheter

 

2019/10/22

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg
Secured By miniOrange