Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Försenad uppdatering

Ladokkonsortiet meddelar att uppdateringen av Ladok tar längre tid än beräknat (04.00-07.00).  Det ni ser i Ladok är att “Systemarbete pågår”. Det finns inte något definitiv besked på när Ladok är igång igen.

2022/01/19

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 19 januari

Onsdagen den 19 januari installeras version 1.83 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 2 februari 2022.

Nya och förbättrade funktioner

 • Studiedeltagande: Funktionalitet för att registrera utifrån tidsperiod är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera.
 • Uppföljning: Nu fungerar gruppering när man grupperar både på Kurs och Kurstillfälle.
 • Utdata: I sök population visas nu korrekt versionsnummer vid val av kurstillfälle

Examen

 • Valboxar/selectboxar ryms nu bredvid varandra i dialogrutan för Beviskombination när det hanteras i Bevisinformation.
 • Nu går det att förhandsgranska bevisdokumentet även i Chrome och Edge för bevisbenämningar som innehåller kommatecken.
2022/01/18

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 5 januari

Onsdagen den 5 januari installeras version 1.82 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 19 januari 2022.

 

Förbättrade funktioner

 • Examen: Det går nu inte att klicka på knapparna “Förhandsgranska” och “Hantera texter” i ett bevisärende för en bevisbenämning som saknar bevismall kopplad till sig.
 • Ladok för studenter: Studieval visas nu med en räknare för hur många dagar det är tills valperioden öppnar eller stänger, likt visning av registrering.
 • Resultat: Inställda utbildningstillfällen visas överstrukna även vid resultatrapportering.
 • Uppföljning: Nu kan utsökningsparametrar sparas endast när alla obligatoriska fält är ifyllda.
2022/01/04

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 22 december

Onsdagen den 22 december installeras version 1.81 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 5 januari 2022.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: När ett registreringsintyg hämtas är nu valen “Koder för kurser, program m.m.” och “Studietakt, undervisningstid, undervisningsform och studieort” förvalda.
 • Resultat: Rättning i studentöversikten så att korrekt omfattning visas ut för en annan merit som ingår i ett tillgodoräknande.
 • Resultat: I översikten i flikarna “Rapportera” och “Attestera” summeras nu antal sparade och klarmarkerade resultat korrekt, så att studenter som fått ett tidigt avbrott efter det att resultatrapportering påbörjats inte längre inkluderas.
 • Resultat: När en användare klickar in på en kurs via “Rapportera”-fliken på startsidan visas nu en korrekt lista med studenter. Tidigare kunde studenter som var registrerade på en annan version av utbildningen visas.
 • Uppföljning: Utökad hantering för att begränsa och gruppera utifrån Lokal märkning har införts i uppföljningsrapporterna.
 • Ärendehantering: I fliken Mina ärenden på startsidan och i Studentärenden finns tre nya kolumner som visar ett ärendes koppling till kurspaketering, utbildningskod för kurspaketeringen och bilagor/noteringar.
 • Ärendehantering: I den nya kolumnen för Bilagor/Noteringar så finns möjlighet att se antal bilagor och noteringar för ett ärende och även öppna fönster för att visa bilagorna och noteringarna.

Examen

 • I Bevisinformation följer nu tidigare val med bättre mellan de olika flikarna.
 • Om en fotnot har exakt samma benämning på svenska och engelska som annan fotnot listas de nu på samma rad i fotnotslistan i bevisdokumentet.
 • Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system”, även kallad UHR-bilagan, är nu borttagen.

 

 

2021/12/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 8 december

Onsdagen den 8 december installeras version 1.80 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 22 december.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Studiedokumentation: Meddelandet vid sökning på kurs och kurspaketering utan tillfälle i status Komplett har förtydligats till följande: “Inga träffar. För träff krävs att sökt utbildning har minst ett tillfälle i status komplett. Utbildning utan tillfälle i status komplett kan sökas i Utbildningsinformation”
 • Studiedokumentation – Kurspaketering: Sökning visar nu endast tillfällen i status Komplett, dvs endast tillfällen med möjlighet till förväntat deltagande.
 • Ladok för studenter: Nu visas studieval och anmälan från och med att publicering sker av en  programtillfällesstruktur. Tidigare visades dessa endast under valperiod respektive anmälningsperiod.

Examen

 • Nu visas fotnoterna på samma sätt i bevisdokumentet oavsett om tillgodoräknandemål av typen “Annan specifikation” har utbildningstyp eller ej.
 • Antal tecken för examensinriktning har begränsats till 4, för att Nya och SCB ska kunna ta emot uppgifterna.
 • För att i ett bevisärende markera att ett resultat ska ingå i examen kan man nu även klicka på utbildningskoden för önskat resultat, alltså inte enbart radens checkbox.
 • För moduler som lagts till i kurslistan i bevisärenden har nu borttagningsfunktionaliteten ersatts med en papperskorgsikon istället för en dropdown.
 • Det går nu att använda bilagan “The Swedish Higher Education System” i sammanfogat bevisdokument även då beslut fattas utanför systemet.
 • Nu blir det inte längre dubbla noteringar att ärende påbörjats ifall det första examenshandläggaren gör vid hantering av ärende är att förhandsgranska.

 

2021/12/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 24 november

Onsdagen den 24 november installeras version 1.79 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 8 december.

 

Attestering fungerar återigen i Safari

Sedan en tid tillbaka har det inte gått att attestera via webbläsaren Safari i version 14.1 eller senare. Detta berodde på ett fel i webbläsaren. Vi har nu fått bekräftat att felet är rättat i senaste versionen av Safari (version 15.1).
Vi rekommenderar därför Mac-användare att uppdatera till senaste versionen av Safari, alternativt att attestera via en annan webbläsare, exempelvis Chrome, Firefox eller Edge.

Ny funktion

 • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken “Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sortering och paginering i vyn Mina ärenden förblir densamma vid uppdatering och sidbyte.
 • Studiedeltagande: Meddelandet för hinder för registrering då uppehåll finns har gjorts tydligare.
 • Studiedeltagande: Förtydligade meddelanden vid hinder att ta bort förväntat deltagande.
 • Utdata Resultat: Problemet med att ange flera Kurskoder i kombination med moduler är nu löst och inget felmeddelande med Valideringsfel dyker upp.
 • Uppföljning – Genomströmning kurspaketering: Rättning så antalet registrerade stämmer i förhållande till antalet förväntade deltagare.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu loggas även ändringar (tillagda/borttagna deltagare) för aktivitetstillfällen utan anmälan.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu finns en ny kolumn (Historiktyp) där det framgår om posten gäller aktivitetstillfälle där anmälan krävs eller som är utan anmälan.
 •  

Examen

 • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts bevisbenämningen vid 140 tecken.
 • Nu kan dokumentet “The Swedish higher education system” (“UHR-bilagan”), som refereras till i Diploma Supplement, hämtas direkt i Ladok. Både versionen som gäller från 2007 och versionen som gällde före 2007 är möjliga att hämta. Lokala dokumentkonfigurationer behöver skapas utifrån dokumenten. Dessa måste sedan kopplas till de bevisbenämningar där de ska användas. Observera att dokumentmallarna kommer att vara tillgänglig först under dagen den 24/11 (dvs. inte direkt vid uppgraderingen).
 • Problem med att fotnotslistan kunde orsaka onödig sidbrytning (med följden blank sida efter fotnoterna) är nu åtgärdat.
 • Nu visas informationsmeddelandet om skyddade personuppgifter ca 10 sekunder varje gång en handläggare med behörighetsprofilen “Bevis: Hantera bevis för student med skyddade identitetsuppgifter” öppnar ett bevisärende tillhörande en skyddad student.
 • Rättat en bugg som medförde att vald kurspaketering inte syntes i dropdown efter att bevis blivit utfärdat., version 1.79.2.
2021/11/23

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Förändrad inloggning på LU (CAS)

LU har bytt version av inloggningssytemet CAS. Någon gång under torsdagen 25 november kommer den gamla versionen helt att stängas. Detta påverkar bl.a. inloggning till Ladok, och gäller samtliga användare som ännu loggar in via idpv3.lu.se. Har du redan bytt till idpv4 berörs du inte.

Om man försöker logga in efter nerstängningen av idpv3 kommer man att mötas av ett inte helt tydligt felmeddelande. Det är därför bättre att byta före torsdag 25/11. Men även om man missar går det att fixa senare.

Här är en guide för bytet.

 

Här ser man hur det ser ut när man loggar in. I detta fallet har användaren redan bytt till idpv4 (se allra längst upp i bilden, i webbläsarens adressfält).

Om det står idpv3 på motsvarande bild när man loggar in ska man istället backa till Seamless access-sidan.

 

Tyvärr framgår det inte här vilken version av LU:s inloggningstjänst man använder, men det spelar mindre roll. Om man på bilden ovan ser idpv3 och inte idpv4, så ska man här klicka på Edit. Då kommer man till

 

Här klickar man på det blåa krysset på raden för LU. Sedan klickar man på Done.

När detta är klart har man inga förvalda lärosäten för att logga in. Då får man göra en sökning på “Lund University” igen. När det är klart kommer webbläsaren åter ihåg ditt val, men då den nya inloggningsadressen (idpv4). Efter det fungera allt som tidigare.

2021/11/17

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

3 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 10 november

Onsdagen den 10 november installeras version 1.78 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 24 november.

Förbättrade funktion och viktiga rättningar

 • Studentinformation: Nu är fältet Beskrivning inte längre obligatoriskt vid dokumentation av Uppnådd andel.
 • Studiedeltagande: Nu visas tillståndet “Registrerad, perioden passerad” när tillfällets period är passerad för kurs som enligt dess utbildningstyp inte kan få resultat (t.ex. utbytesåtagande).
 • Uppföljning: Rapporten “Genomströmning kurstillfälle” – Nu framgår antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljning: Uppgift om förväntade deltagare och återbud skrivs nu ut i underlaget som kan hämtas för rapporterna “Genomströmning kurstillfälle” och “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”.
 • Uppföljning: Rättat så att rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” hanterar terminer med slutdatum i maj korrekt.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällesanmälan: Beskrivning som visas när anmälan tagits bort p.g.a. tidigt avbrott eller borttagning av registrering har ändrats till “Borttagen p.g.a. att studiedeltagande saknas”.
 • Ärendehantering:  Möjlighet att ta bort tilldelning av ärende, förbättring av sortering och paginering samt möjlighet att välja kolumner. Förändrat kontroll av knappar i vyn Studentärenden så att de tänds/släcks på samma sätt som i fliken Ärenden/beslut.

Examen

 •  Eventuell titel i bevis kommer nu i möjligaste mån att skrivas ut på samma sida som sin rubrik i bevisdokumentet, även i de fall dispositionsordningen inte är standard. Detta gäller så länge titeln ligger direkt under rubriken i dispositionslistan, alltså inte om exempelvis en kurs lagts in mellan rubrik och titel.
 • I bevisärendens kurslista har en kolumn för kurspaketering tillkommit.
 • Vid hantering av bevistyp och bevisbenämning i Bevisinformation visas nu preciseringsmöjligheter i alfabetisk ordning.
 • I fliken “Fördefinierade texter” i Bevisinformation visas inte längre bevistexter från föregående vald bevisbenämning om den aktuella bevisbenämningen saknar bevismall. Då är det istället tomt.
 • Efter byte av bevisbenämning i ett bevisärende visas nu korrekta dokument när man förhandsgranskar.

2021/11/09

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 27 oktober

Onsdagen den 27 oktober installeras version 1.77 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 10 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Startsidan: Länkar i attestera-fliken som leder till aktivitetstillfällen fungerar återigen.
 • Länkar till Ladok fungerar nu även för personer som inte är inloggade i Ladok när hen klickar på länken. Efter inloggning visas sidan som länken leder till. Tidigare visades startsidan efter inloggning.
 • Aktivitetstillfällen: Vid kopiering och ändring av ett aktivitetstillfälle visades tidigare även det gamla datumet i steget förhandsgranskning.
 • Ladok för studenter: Aktivitetstillfällen för kurstillfällen där studenten har avbrott visas inte längre för studenten.
 • Ladok för studenter: Om ett aktivitetstillfälle är inställt så visas det nu för studenter.
 • Studiedeltagande: Vid tidigt avbrott sparas från och med nu inlagd information om extern referens samt anteckning. Informationen visas i studiedeltagandefliken samt i ändringsloggen.
 • Studiedeltagande: Funktionalitet för att ta bort avbrott/avklarad/uppehåll på kurspaketering finns nu under “Välj” på respektive avbrott/avklarad/uppehåll.
 • Tillgodoräknande: Tydligare felmeddelande visas nu om användaren försöker tillgodoräkna en hel kurs där studenten är registrerad. För att ett tillgodoräknande ska kunna göras måste först avbrott läggas in på aktuell kurs.
 • Utdata Utbytesstudier: Nu är det möjligt att ta ut CSV-fil på valet utbytesavtal.
 • Uppföljning – rapporterna Genomströmning kurspaketeringstillfälle och Genomströmning kurstillfälle: rättning av beräkning av antal registrerade.

Examen

 • Det är nu möjligt att via Bevisinställningar ställa in hur titel ska skrivas ut på bevisdokument om originaltitel och alternativ titel är identiska. Om ingen inställning görs skrivs de ut som tidigare, alltså utskrift av både originaltitel och alternativ titel (rak och kursiv stil). Inställning kan göras för att bara skriva ut titel en gång, antingen med rak stil eller kursiv stil.
 • I bevisärenden går det nu inte längre att ändra ordning i dispositionslistan efter utfärdande via knappen “Återställ till standard”.
 • För bevisärenden vars bevisbenämning inte har någon bevismall kopplad till sig (vilket kan förekomma i vissa gamla inkonverterade bevisbenämningar) så blev det systemfel ifall den aktuella bevistypen fått bevisinställningen “Alla dokument som hör till bevisärendet sammanfogas till ett aktiverat” i Bevisinformation. Detta är nu åtgärdat.
 • Rättat så att bilagor som tagits bort av student även tas bort för administratörer (gäller om de laddar upp och tar bort bilaga före de skickar in ärendet).

 

2021/10/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg