Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 13 oktober

Onsdagen den 13 oktober installeras version 1.76 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 27 oktober.

Nya och förbättrade funktioner

 • När en student gjort en import av utländska meriter via Emrex, kan Ladok nu tolka dem automatiskt och helt eller delvis lägga in dem som “Andra meriter”. EMREX är en digital tjänst för överföring av studieresultat mellan länder och lärosäten.
 • Resultat: I modulöversikten av en kurs filtreras nu aktivitetstillfällen äldre än 180 dagar bort och ersätts med en länk.
 • Resultat: Vid val av rättande lärare på aktivitetstillfälle så räcker det nu att lärarna har behörighet till ett av utbildningstillfällena för att kunna väljas.
 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurstillfälle” undantas nu tidiga avbrott från sammanställning och underlag.

Viktiga rättningar

 • Resultat: I modulöversikten av en kurs sorteras nu aktivitetstillfällen efter datum, senast först. I andra hand i alfabetisk ordning på benämning.
 • Resultatintyg: Rättning så att alla tillgodoräknade moduler i en kurs kommer med i resultatintyg.
 • Uppföljning: I genomströmningsrapporterna redovisas nu tillfällesbyte till tidigare tillfälle på ett korrekt sätt.

Examen

 • Nu finns möjlighet att lägga in en bakgrundsbild för bevisdokument (bevis, Diploma Supplement och yrkeslärarbilaga). För att kunna använda sig av funktionaliteten behöver lärosätena skicka in bakgrundsbilder i svg-format via ett beställningsärende (beställningsmallen “Konfigurera intyg eller bevis”).
 • Vid visning av en bevistyp i Bevisinformation sorteras nu utbildningstyperna efter kod. Vid redigering/nyskapande av bevistyp sorteras nu listan med de nationella examensgrupperna efter kod.
 • Rättning så att snabbkommandot ctrl+s även fungerar för att stänga dialogrutan efter att man bifogat en bilaga i ett bevisärende. Problemet fanns enbart om man använde Firefox.
 • För examen vars beslut fattas utanför systemet är nu inte längre knappen “Ta fram dokument” tillgänglig i bevisärenden redan i status “Inkommet”, utan först efter att en handläggare blivit tilldelad ärendet.

 

2021/10/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

En kommentar

 1. karim

  Uppgraderingen tar längre tid än planerat, se https://ladok.se/driftmeddelanden-alla för aktuell info.

Kommentarsfältet är stängt.