Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Sida 1 / 1

2018/07/06 | karim

Information angående forskarstuderandes halvårsregistrering 2018H

I nya Ladok registreras forskarstuderande på sin doktorsavhandling/licentiatuppsats halvårsvis. Doktoranden ska bekräfta deltagande (registrera sig) på tillfället varje kalenderhalvår. Studieperioderna och omfattning läggs därför …
  • Doktorand
0 Kommentarer
2018/05/13 | karim

Hur få in handledare till Ladok?

Riktat till er som arbetar med doktorander. Alla anställda på LU finns i Ladok (sedan 2 veckor), även de som inte själva ansökt om …
  • Doktorand
0 Kommentarer
2018/04/23 | boel

Skapa kurs och kurstillfälle för doktorander

Nya Ladok har fört med sig nya arbetsuppgifter för administratörer som arbetar med forskarutbildning.  Här kan du läsa mer om hur du förbereder en …
  • Doktorand
0 Kommentarer