Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Doktorander som läser kurser på forskarnivå vid annan institution

I gamla Ladok var det institutionen som gav kursen som rapporterade in resultatet. I nuvarande Ladok måste detta skötas på annat sätt.

I de fall doktorander läser kurser på forskarnivå vid annan institution, vare sig gemensamma kurser eller enstaka kurser, så måste detta hanteras på följande sätt i Ladok:

Kurs med kurskod:

 1. Den institution som ger kursen lägger upp ett kurstillfälle.
 2. Doktorandens institution lägger in förväntad deltagande på kurstillfället.
 3. Den institution som ger kursen  registrerar doktoranden på kurstillfället och rapporterar in resultat. Attestant är examinator för kursen.

Det krävs att kursadministratör och administratör vid doktorandens institution kontaktar varandra.

Kurs utan kurskod (individuellt åtagande):

 1. Doktorandens institution skapar förväntat deltagande på det individuella tillfället.
 2. Administratör på doktorandens institution registrerar och resultatrapporterar på det individuella tillfället
 3. Huvudhandledaren anges som attestant.

Det finns möjlighet för att administratörer som hanterar generella doktorandkurser som många doktorander läser (ex. LTHs Genombrottet), kan få behörighet för att hantera detta på annat sett. Kontakta Ladokgruppen om detta gäller dig.

2018/05/18

Inlägget postades i

Okategoriserade

2 comments

 1. Cilla Perlhagen

  Håller med kommentaren ovan, har precis ägnat en timme att hitta en kursadministratör som ska registrera. Måste finnas ett bättre sätt

 2. Gunilla Steen

  Hej!

  När det gäller kurs med kurskod känns inte processen helt klockren. Det vore bättre att institutionen som ger kursen även lägger in förväntade deltagare. Som kursadministratör borde det vara ett merarbete att att försöka få tag i rätt administratör för att tala om att denne ska lägga in förväntad deltagare på kurs istället för att själv lägga in den förväntade deltagaren. Som administratör på doktorandens institution vet jag ju inte vilka kurser doktoranden förväntas gå.

Kommentarsfältet är stängt.