Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 8 november

Onsdagen den 8 november installeras version 2.30 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 22 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Tillgodoräknande: Vid val av grund för tillgodoräknande kan nu flera moduler väljas samtidigt.
  • Tillgodoräknande: Det går nu att ta bort mål av typen “Annan specifikation” som felaktigt lagts in utan omfattning.

Tematräff – Tillgodoräknande

Ett flertal förbättringar kommer att ske av Ladoks funktionalitet för tillgodoräknande. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff för att presentera de förbättringar som påbörjats och för att få tillfälle att diskutera olika lösningsförslag på förbättringar som planeras framöver.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som handlägger tillgodoräknanden och andra vid lärosätet som är intresserade av funktionaliteten för hantering av tillgodoräknanden i Ladok.

Tid och plats

Torsdagen den 16 november kl 13:00-14:00

Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62559364175

Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand.

 

 

 

2023/11/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet