Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 27 september

Onsdagen den 27 september installeras version 2.27 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 11 oktober.

Förbättrade funktioner

  • Resultat: Det går nu att lägga in samma titel för flera studenter samtidigt.
  • Resultat: Titlar går nu att visa genom informations-i vid rapportering och attestering.

Arbetar du i Ladoks flik för Utbildningsinformation?

Ladokkonsortiet genomför nu en undersökning med mål att ta fram en effektiv navigation i Utbildningsinformation. Här bifogas länken till en kort enkät där du kommer att få svara på ett antal påståenden om hur du vill navigera. Enkäten ska besvaras individuellt och senast 2023-10-09 kl 08:00.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/TSGDMW5

2023/09/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet