Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 13 september

Onsdagen den 13 september installeras version 2.26 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 27 september.

 

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Sök kurstillfälle: Nu går det att sortera kolumnerna; Kurskod, Kurs, Version, Start- och Slutdatum, i Studiedokumentation – Kurs. Tips! Om du först sorterar på en kolumn och sedan håller inne Ctrl + klickar på en annan kolumn så kan du sorterar i första hand, i andra hand osv.
  • Studiedeltagande: Nu visas endast en rad per student i vyn Studiedokumentation – Kurs.
  • Uppföljning: Nu fungerar rapporten “Utfall HST och HPR” korrekt vid begränsning på “Ej betalande/Betalande”.

 

 

2023/09/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet