Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 7 juni

Onsdagen den 7 juni installeras version 2.19 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 21 juni.

Nyheter

Individuell studieplan levereras till www.test.ladok.se och Tematräff äger rum den 9 juni kl 09.30-12.00.

https://umu.zoom.us/j/3246326526?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen

  • Det går nu att lägga till specifik information för tid och plats. Informationen visas för studenterna.
  • Det går nu även att söka aktivitetstillfällen på Ort och Lokal. Sökfälten väljs genom att klicka på Visa sökfält. I sökresultatet finns en ny kolumn för Lokal. Välj Lokal genom att klicka på Visa kolumner.
  • Studenter som avanmält sig själva (fr o m onsdag 7 juni) visas nu i deltagarlistan som avanmälda.

Utbildningsinformation: Fliken “Ingående delar” på kurs har tagits bort och ersatts av fliken “Moduluppsättning”. Denna används vid skapande av kurser på forskarnivå.

 

2023/06/02

Inlägget postades i

ny funktionalitet