Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 1 februari

Onsdagen den 1 februari installeras version 2.10 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 15 februari 2023.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Deltagandefliken för kurs: Varningstriangeln för hinder mot registrering visas nu enbart om studenten inte är registrerad på kursen.
  • Studieavgifter: En ny aggregerad tabell över en students avgiftsskyldighet ersätter de två som fanns tidigare. Statusen “EJ PRÖVAD” har bytt namn till “UPPGIFT SAKNAS” på den aggregerade vyn.
2023/01/31

Inlägget postades i

ny funktionalitet