Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 7 december + avstängt tidig morgon 14/12

Kl 04 – 06 på onsdag 7/12 installeras version 2.6 av Ladok. Nästa uppgradering är 21 december och sedan 4 januari.

Utöver detta kommer Ladok (produktionsmiljön) vara nere ca kl 04 – 07 nästa onsdag (14/12) för serverunderhåll.

Nyheter i version 2.6

  • Utdata Studieaktivitet och –finansiering: Nu fungerar sökfälten åter som förväntat.
  • Aktivitetstillfälle: Om man exporterar CSV-fil har den nu samma rubriker som i användargränssnittet (rubrikerna skiljde sig åt förut, men det var samma uppgifter om aktivitetstillfällena i filen).
  • Några andra smärre korrigeringar
2022/12/06

Inlägget postades i

ny funktionalitet