Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 21 december

Onsdagen den 21 december installeras version 2.7 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 4 januari 2023.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Resultat: Resultatnoteringar från ej attesterade resultat visas i kolumnen “Mer information” endast om det är resultatnoteringar som inte är kopplade till aktuellt kurstillfälle.
  • Studiedeltagande: I listan för deltagande under kurs visas nu en varningstriangel om det finns behörighetsvillkor som inte uppfyllts. Detta har tidigare endast visats på individnivå.
  • Studiedeltagande: Nu visas alltid inlagda noteringar på studenter i ”Mina grupper”.
  • Uppföljning: Nu sparas grupperingar och extra information till underlaget om en rapportkörning tar längre tid än 105 sekunder och därmed går till beställning.
  • Utbildningsinformation: Nu visas alltid utbildningarnas svenska- och engelska benämning på sammanställningsfliken oavsett vilket språk man har inställt i webbläsaren.
2022/12/20

Inlägget postades i

ny funktionalitet