Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 23 november

Onsdagen den 23 november installeras version 2.5 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 7 december.

Förbättrade funktioner

  • Startsidan: Nu sorteras användarens kurstillfällesfavoriter i följande ordning: i första hand startdatum, i andra hand slutdatum och i tredje hand tillfälleskod.
  • Resultat: På fliken för resultatuppföljning görs nu filtrering av tillstånd högst upp på sidan och val av vilka moduler som ska visas görs via knappen “Visa moduler” ovanför tabellen.
  • Resultat: Vid resultatrapportering på kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort studenter med avbrott på kursen.
  • Studiedokumentation – Student – Översikt: Nu visas röd stjärna för delvis tillgodoräknad kurs även om texten i kolumnen har kortats av.
2022/11/22

Inlägget postades i

ny funktionalitet