Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 12 oktober

Onsdagen den 12 oktober installeras version 2.2 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 26 oktober.

Nya funktioner

  • Aktivitetstillfällen: Det går nu att ange hur många platser som finns till förfogande för aktiviteten (t.ex. antal platser i den bokade lokalen). Det går även att aktivera så att avisering sker när ett visst antal studenter har anmälts. Observera att antalet platser inte är en begräsning – fler studenter kan alltså anmäla sig. 
  • Aktivitetstillfällen: När aktivitetstillfälle skapas går det nu att spara det som utkast. När aktivitetstillfället är klart kan det publiceras. Endast publicerade aktivitetstillfällen kan ha deltagare, visas för studenter och användas för resultatrapportering.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Aktivitetstillfällen: För att beräkna anmälningsperiod behöver användaren nu klicka på “Beräkna anmälningsperiod” för att uträkningen ska göras. Tidigare skedde beräkningen per automatik. Vid kopiering av aktivitetstillfällen följer det angivna antalet dagar med till det nya tillfället, men inte anmälningsperiod.
  • Aktivitetstillfällen: Sökresultatet i vyn “Sök aktivitetstillfälle” går nu att exportera till CSV.
  • Aktivitetstillfällen: Vid kopiering av aktivitetstillfälle visas återigen ingående kurstillfällen korrekt. Felet fanns endast i webbläsaren Firefox.
  • Resultat: Vid ändring av klarmarkerade resultat går det inte längre att spara resultat utan betyg eller datum.
  • Studentöversikt: Nu beräknas åter igen “Summa inom utbildning” korrekt i fliken “Översikt” i studentvyn.
2022/10/11

Inlägget postades i

ny funktionalitet