Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 28 september

Onsdagen den 28 september installeras version 2.1 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 12 oktober.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Examen: Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system” (även kallad UHR-bilagan) hade kommit tillbaka, men är nu åter borttagen.
  • Studiedeltagande: Det finns nu en sidhjälp (grön ikon) på fliken “Kurspaketering – Deltagande” och sidhjälpen för “Kurs – Deltagande” har kompletterats.
  • Studiedeltagande: Nu visas de valda alternativen i fältet Tillstånd i fliken “Kurs – Deltagande”. Tidigare stod bara t ex 2 valda.
  • Sökning i huvudmenyn: Sökning på kurs och personnummer i den gröna menyraden fungerar nu återigen oavsett vilken sida man är på.
  • Uppföljning: Pågående rapportkörningar återupptas nu efter ett eventuellt avbrott, exempelvis i samband med att Ladok uppgraderas.
  • Utdata Aktör/Studieaktivitet och -finansiering och Uppehåll: Nu fungerar export till CSV även när utsökningen innehåller begränsning på kurspaketering.
2022/09/27

Inlägget postades i

ny funktionalitet