Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version den 8 juni

Onsdagen den 8 juni installeras version 1.93 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  22 juni.

Ny funktionalitet

 • Studieaktivitet och -finansiering: Under Studiedokumentation -> Hantera flera finns det nu möjlighet att dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera doktorander samtidigt. Detta gäller för utbildning på forskarnivå.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: Justerat så att rubriker inte klipps av i steget “Förhandsgranska” vid skapande av ett aktivitetstillfälle. Överst på sidan för ett aktivitetstillfälle finns nu en länk som leder till kurssidan för de kurstillfällen som aktivitetstillfället gäller. Länken visas i alla flikar på aktivitetstillfället (rapportera, attestera och deltagande).
 • Intyg: Rättning så att angiven enhet visas i resultatintyget tillsammans med tillgodoräknad omfattning. Tidigare saknades enhet ifall man inte valt någon utbildningstyp för “Tillgodoräknas som”.
 • Studiedeltagande: I vissa lägen visades anteckning på översikten inte tillsammans med den kurspaketering som den var kopplad till, utan som studentanteckning. Det är nu korrigerat.
 • Uppföljning: I “Studiedeltagande-registrering” finns det nu möjlighet att välja utbildningssamarbete som extra information vid export, istället för att uppgifterna alltid kommer med i underlagsfilen.
 • Uppföljning: I rapporten ”Studenter utan godkända resultat” och i ”Studenter utan påvisbar aktivitet” har möjlighet att ange uttagsdatum tagits bort.
 • Ärendehantering: Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

Examen

 • Eventuella mellanslag före eller efter personnummer eller kontrollkod trimmas nu bort i fälten på kontrollera-sidan, så att dessa inte gör att kontroll av examen misslyckas.
 • Nu fungerar det att kontrollera examen även om man angett bokstaven i interimspersonnummer som gemen, eftersom den automatiskt ändras till versal.
 • Bevisdokumenten har tillgänglighetsanpassats.
 • Visning av bevisansökan har förbättrats. Rubrik för tillgodoräknande och första tillgodoräknande hålls nu ihop. Om studenten angivit väldigt många bilagor kan inte bilagelistan råka fortsätta utanför sidan. Tabellerna för resultat och tillgodoräknanden har förbättrats ur tillgänglighetsaspekt.
 • Nu blir det inte längre en onödig blankrad på visningssidan för kontroll av examen i de fall då “Datum för avslutade studier” saknas för en viss examen.
 • Om man skapat ett bevisärende och råkar avbryta innan man valt bevisbenämning så behöver man inte längre gå ut ur ärendet och in igen för att åter få en möjlighet att välja bevisbenämning.
 • Om utfärdat bevis är borttaget är knapparna för “Förhandsgranska” och “Ta fram dokument igen” inte längre tillgängliga.
 • Sammanslagna fotnoters fotnotsnummer listas nu i rätt ordning även då första siffran av de sammanslagna är större än 9, och andra fotnoter finns som har än större fotnotssiffra.
2022/06/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.