Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version den 22 juni

Onsdagen den 22 juni installeras version 1.94 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  6 juli.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen:

 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.
 • I deltagarlistan har kolumnen “Mer information” lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • I deltagarlistan har visningen av anmälan förändrats. Istället för att visa datum för anmälan så visas status “Anmäld”, och för avanmälda studenter visas status “Avanmäld”. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (i historiken visas bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Ändringsloggen för aktivitetstillfällen har förändrats, exempelvis framgår det nu tydligare vad som har gjorts (tillagd/anmäld/o.s.v.) och vilken modul som avses.
 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen visar nu periodväljaren även nästkommande termin/halvår automatiskt. Tidigare visades bara innevarande och passerade perioder.
 • Uppföljning: I underlaget till “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” finns nu uppgift om “Datum för utfärdat bevis”. IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING har också kompletterats med uppgiften.
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”: I summeringen av antal återbud redovisas endast senaste förekomsten (i de fall en student har flera antagningar/återbud till samma kurspaketeringstillfälle).
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurstillfälle”: Nu visas antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljningsrapporten “Helårsstudenter”: Nu hämtas kursbenämning från senaste kursversion i underlaget.

Examen

 • Delning av examen: I Ladok för studenter framgår det innan en ny delning av examen skapas att kontrollkoden kommer att vara giltig i 6 månader.
 • Delning av examen: I de fall som kontrollkoden gått ut tidsmässigt eller om någon ingående examen har makulerats visas nu ett felmeddelande för den som kontrollerar en examen (t.ex. en potentiell arbetsgivare).
 • “Övriga bevisärenden” i ett bevisärende uppdateras nu korrekt, även om flera ärenden skapas direkt efter varandra för en och samma student.
 • Examen: Rättning så att tomma bevistexter inte längre ska kunna orsaka en tom sistasida i bevisdokumentet.
2022/06/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.