Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version den 25 maj

Onsdagen den 25 maj installeras version 1.92 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 8 juni.

Nya funktioner

 • Studiedokumentation – Avancerat – Studentärenden: I vyn för studentärenden finns en ny flik, “Utdata”, som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultat: Anteckningsrutan vid attestering som togs bort i version 1.88.0 har nu lagts tillbaka.
 • Sök student: Om man gjort en filtrering i kolumnerna “Senaste kursregistrering” eller “Ingår i kurspaketering” och därefter döljer kolumnen så kommer sidan inte att filtrera på det nu dolda värdet.
 • Uppföljningsrapporter: Det är nu möjligt att ta med endast svenska eller engelska kolumner i exportunderlaget.

Examen – Nya funktioner

 • Anteckningar som gjorts om studentens studier kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Ikon med siffra visas nu i bevisärendet om det finns information om överlappning.
 • Information om en students praktik kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Information om en students redan utfärdade examina, vid såväl eget som annat lärosäte, kan nu läsas direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.
 • Information om en students övriga bevisärenden vid det egna lärosätet visas nu direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.

Examen – Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Fotnotsnumret i bevisärendets fotnotsvy ska nu alltid stämma överens med fotnotsnumret på bevisdokumentet.
 • I bevisärendens kurslista visas nu information om eventuell koppling till kurspaketering för tillgodoräknande.
 • Kurslistans kolumn “Kompletterande uppgifter” har nu delats upp i två kolumner, “Utbildningstyp” och “Kompletterande uppgifter”. Handläggaren kan nu välja att dölja någon av kolumnerna vid handläggning.
 • Fel vid val i bevisinställning är nu åtgärdat så att valet behålls om handläggaren går in och ut ur funktionen utan att göra några ändringar.
 • Felmeddelande kommer nu inte längre vid visning av bevisärende som är avslutat men inte har någon vald bevisbenämning.
 • Ytterligare en justering har gjorts för att förhindra att rubrikrad för kursinnehåll skrivs ut på senare sida i examensbeviset där inget kursinnehåll finns.
2022/05/24

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.