Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version den 11 maj

Onsdagen den 11 maj installeras version 1.91 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 25 maj.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en “Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Observera att detta inte gäller vid masshantering. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan “Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet “Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.

Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan “Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Förbättrade funktioner

 • Studiedokumentation – Student: Vid sök i Sök-studentfliken sparas nu användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Kurspaketering visas dock inte vid inställning på fler än 100. Filtrering sker på den visade sidan. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet. 

Examen

 • Dokumentkonfiguration: Kontroll för dokumentmallparametrar gällande att logotyp och bakgrundsbild inte kan kombineras, gäller nu för alla typer av dokumentkonfigurationer.
 • Bevisinställningar för bevistyp som det inte tidigare gjorts några ändringar för kan nu visas även för användare med enbart läsbehörighet.
 • I de fall ett resultat som tagits med i kurslistan ändras kopplas nu inte längre den automatiska noteringen i bevisärendet till den användare som tittar på ärendet utan till en systemintern användare (system@ladokintern).
 • Nu får man inte längre felmeddelande då bevisdokument skapas för student som saknar förnamn och/eller efternamn.
 • Ladok för studenter: Nu visas inte längre fel för studenter som påbörjat en ansökan och bifogat bilaga, men sedan avbryter ansökan.
 • Ärende: I vyerna Studentärenden och Mina ärenden visas nu korrekt antal bilagor i tabellen. Tidigare har inte alltid bilagor från student inkluderats.

 

2022/05/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.