Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version den 27 april

Onsdagen den 27 april installeras version 1.90 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 11 maj.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Resultatrapportering: Det går återigen att attestera då en ändring gjorts av redan attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.
  • Studiedeltagande: I Kurs-Deltagandefliken sparas nu användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren och filtreringen av tillstånd har flyttats från tabellhuvudet till överst på sidan (se bild).
    Bild över flytt av tratt till eget fält
  • Uppföljningsrapporter: Vid gruppering på kombinationer av kurspaketeringstillfälle och kurstillfälle visas nu kolumner korrekt även vid andra grupperingsnivån.

Examen

  • Hantering av fotnoter så att samtliga syns även om det skapas fler fotnoter än vad som ryms på en sida.
  • Användaren stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framför allt då samma bevisunderlag manipuleras från två flikar/fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man i stället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Delad examen

Sidan för kontroll av delad examen 

  • kan nu hantera extra mellanslag i kontrollkod och personnummer. Dessa ignoreras nu så att koden/personnumret fungerar i alla fall,
  • tillåter nu inmatning av fler tecken i rutorna för kontrollkod resp. personnummer,
  • hanterar nu valt språk korrekt.
2022/04/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.