Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version den 13 april

Onsdagen den 13 april installeras version 1.89 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 27 april.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Enpersonsrapportering: Knappen för att attestera som fanns under “Åtgärder” har tagits bort, ordinarie attesteringsknapp finns kvar ovanför tabellen.
  • Enpersonsrapportering: Rättning så att det nya betyget visas vid attestering av ett ändrat resultat. Tidigare visades det gamla betyget.
  • Uppföljning: Begränsning på kön i rapporterna Genomströmning kurstillfälle och Genomströmning kurspaketeringstillfälle slår nu igenom vid export av rapportunderlaget.
  • Aktivitetstillfällen: Vid sökning med visning av ingående kurstillfällen visas nu kurstillfällena åter sorterade på datum.

Examen

  • Bevisinformation: Nu fungerar återigen sidhjälpen korrekt i dialogrutan för automatiska fotnoter i Bevisinformation.
  • I bevisärenden kunde det bli systemfel ifall aktuell student endast hade resultat av typen “Annat resultat” och någon av dem hade koppling till kurspaketering. Detta är nu hanterat, så att det inte längre orsakar systemfel.
2022/04/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.