Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 30 mars

Onsdagen den 30 mars installeras version 1.88 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 13 april.

Nya funktionalitet

  • Attesteringsvyn: Information om rättande lärare för samtliga klarmarkerade resultat visas nu vid attestering och anteckningsfältet har tagits bort.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Driftsmeddelande: Visning av driftsmeddelande stannar kvar tills man kryssar ner det. Ett stängt meddelande går alltid att ta fram via ikon i menyn så länge driftsmeddelandet är giltigt.
  • Enpersonsrapportering: Attesteringsvyn har kompletterats med information om studentens namn och personnummer, kurs- och modulinformation samt inlagt betyg. I de fall betyg på modul också ger betyg på helkursen visas information även om detta.
  • Rättande lärare: Fältet “Rapportörer med behörighet” är nu tomt som standard. För att enkelt kunna lägga till sig själv som rättande lärare finns en “Välj mig” knapp.
  • Ladok för studenter: Det är nu möjligt för studenter att “Dela examen”. Det innebär att studenten kan dela information om sin examen digitalt via Ladok till en tredje part (t.ex. till en arbetsgivare). Studenten väljer att dela sin examen i Ladok för studenter och får då en kontrollkod som mottagaren kan använda för att kontrollera examen. För mer information se https://ladok.se/delning-av-examen

Examen

  • Nu visas inte längre fotnoter för bortvalda kolumner i bevisdokumentet. Tidigare fungerade detta endast för vissa kolumner.
  • Dokumentmallparametern watermarkPath som styr huruvida vattenstämpel ska visas på dokument som tas fram som utkast har bytt namn till användVattenstämpelVidUtkast. Värdet har också bytts ut från en bild till att vara Ja eller Nej. Anledning till ändringen är att den bild som pekades ut via watermarkPath inte var den bild som sedan användes för vattenstämpeln, utan en text användes i dess ställe.

 

2022/03/29

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.