Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 2 mars

Onsdagen den 2 mars installeras version 1.86 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 16 mars.

Ny funktion

 • Medarbetarrättigheter: Det går nu att hämta en CSV-fil med resultatet från en utsökning i medarbetarrättigheter. Filen innehåller hela sökresultatet samt utsökningsparametrarna

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla poster i sökresultatet, alltså inte bara de som visas på sidan vid eventuell paginering. Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.
 • Aktivitetstillfälle: Länken “Visa alla aktivitetstillfällen, även äldre” som kan visas i rapporterings- och attesteringsflikarna fungerar återigen korrekt.
 • Resultatrapportering: I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om listan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.
 • Uppföljning: Nu fungerar kryssrutan “Visa avvecklade” som förväntat i Uppföljningsrapporterna.
 • Uppföljning: Nu visas resultatkolumnerna korrekt vid gruppering på Kurstillfälle tillsammans med Kurs.

Bevisinformation/Examen

 • Bevisinformation: Dialogrutan för preciseringsval vid skapa/redigera beviskombination har breddats.
 • Bevisinformation: Rättning av ett fel som kunde ge felmeddelande om man växlade snabbt mellan olika bevistyper i fliken “Bevisinställningar”.
 • Examen: Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för “Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
 • Examen: Radbrytning är infört för bevisbenämning i “Ändringslogg Bevis” (i fliken Studentuppgifter) så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild till höger.
 • Examen: Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken “Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
 • Examen: Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)
 • Examen: Rättning av ett fel som gjorde att det vid skapande av bevisärende kunde bli fel bevisbenämning i ärendet om man dubbelklickade snabbt på önskad beviskombination.
2022/03/01

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.