Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 16 februari

Onsdagen den 16 februari installeras version 1.85 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 2 mars.

 • Inloggningssidan har fått ett nytt utseende, i likhet med som det ser ut för våra studenter.

 • Utseendet av  t.ex. meny, sidfot och meddelanden (som visas t.ex. vid “spara” och varningar) har förändrats. Fler vyer kommer ändras i kommande uppgraderingar för att få ett enhetligt utseende i hela Ladok.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Nationell översikt: Rättning har skett så att filtreringen nu fungerar korrekt.
 • Studiedeltagande: Nu loggas namnet på användaren som skapar individuellt tillfälle i ändringsloggen, istället för ‘feedevent@ladokintern’
 • Uppföljning: För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal märkningsnyckel.
 • Uppföljning: HPR-rapporten kan nu köras om med samma avgränsningsparametrar som en tidigare rapportkörning samma dag, även om den tidigare rapportkörningen tagit för lång tid och gått till ’Hämtade rapportresultat’.
 • Uppföljning – Rapporten genomströmning kurstillfälle: Kolumnen ’Avklarad kurs’ kommer nu med i resultatet i samband med export av resultat, när checkboxen ’sammanställ per kön’ har valts.

Examen

 • Det går nu, via knappen “Visa ansökan” i ett bevisärende, att ta fram en tydlig bild av studentens bevisansökan i pdf-format. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan. (Ny funktion).
 • Nu skrivs ordet “sida” ut med litet s istället för stort i sidnumreringen för Diploma Supplement.
 • När en annan merit med s.k. “annat ursprung” använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
 • Åtgärd för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren “Bevistext efter fotnot rak” hamnar på en ny sida.
 • Nu fungerar återigen visningen av ingående kurser för bevis som är kopierade i samband med sammanslagning av identiteter i Ladok. Felet fanns endast från och med version 1.84.0.
 • Nu visas alltid korrekt kurspaketering för kurser i bevisärendes kurslista som är koppade till kurspaketering.
 • Rättning så att rutan för att hantera texter i bevisdokumenten visas korrekt, även i de bevisärenden där bilagan “The Swedish higher education system” finns med. Felet uppstod inte för alla lärosäten.
 • Vid redigering av en dokumentkonfiguration med den s.k. UHR-bilagan blev det från version 1.84.0 ett icke stoppande systemfel, vilket nu är åtgärdat.

 

2022/02/15

Inlägget postades i

ny funktionalitet