Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 19 januari

Onsdagen den 19 januari installeras version 1.83 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 2 februari 2022.

Nya och förbättrade funktioner

  • Studiedeltagande: Funktionalitet för att registrera utifrån tidsperiod är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera.
  • Uppföljning: Nu fungerar gruppering när man grupperar både på Kurs och Kurstillfälle.
  • Utdata: I sök population visas nu korrekt versionsnummer vid val av kurstillfälle

Examen

  • Valboxar/selectboxar ryms nu bredvid varandra i dialogrutan för Beviskombination när det hanteras i Bevisinformation.
  • Nu går det att förhandsgranska bevisdokumentet även i Chrome och Edge för bevisbenämningar som innehåller kommatecken.
2022/01/18

Inlägget postades i

ny funktionalitet