Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 8 december

Onsdagen den 8 december installeras version 1.80 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 22 december.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Studiedokumentation: Meddelandet vid sökning på kurs och kurspaketering utan tillfälle i status Komplett har förtydligats till följande: “Inga träffar. För träff krävs att sökt utbildning har minst ett tillfälle i status komplett. Utbildning utan tillfälle i status komplett kan sökas i Utbildningsinformation”
  • Studiedokumentation – Kurspaketering: Sökning visar nu endast tillfällen i status Komplett, dvs endast tillfällen med möjlighet till förväntat deltagande.
  • Ladok för studenter: Nu visas studieval och anmälan från och med att publicering sker av en  programtillfällesstruktur. Tidigare visades dessa endast under valperiod respektive anmälningsperiod.

Examen

  • Nu visas fotnoterna på samma sätt i bevisdokumentet oavsett om tillgodoräknandemål av typen “Annan specifikation” har utbildningstyp eller ej.
  • Antal tecken för examensinriktning har begränsats till 4, för att Nya och SCB ska kunna ta emot uppgifterna.
  • För att i ett bevisärende markera att ett resultat ska ingå i examen kan man nu även klicka på utbildningskoden för önskat resultat, alltså inte enbart radens checkbox.
  • För moduler som lagts till i kurslistan i bevisärenden har nu borttagningsfunktionaliteten ersatts med en papperskorgsikon istället för en dropdown.
  • Det går nu att använda bilagan “The Swedish Higher Education System” i sammanfogat bevisdokument även då beslut fattas utanför systemet.
  • Nu blir det inte längre dubbla noteringar att ärende påbörjats ifall det första examenshandläggaren gör vid hantering av ärende är att förhandsgranska.

 

2021/12/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.