Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 22 december

Onsdagen den 22 december installeras version 1.81 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 5 januari 2022.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

  • Ladok för studenter: När ett registreringsintyg hämtas är nu valen “Koder för kurser, program m.m.” och “Studietakt, undervisningstid, undervisningsform och studieort” förvalda.
  • Resultat: Rättning i studentöversikten så att korrekt omfattning visas ut för en annan merit som ingår i ett tillgodoräknande.
  • Resultat: I översikten i flikarna “Rapportera” och “Attestera” summeras nu antal sparade och klarmarkerade resultat korrekt, så att studenter som fått ett tidigt avbrott efter det att resultatrapportering påbörjats inte längre inkluderas.
  • Resultat: När en användare klickar in på en kurs via “Rapportera”-fliken på startsidan visas nu en korrekt lista med studenter. Tidigare kunde studenter som var registrerade på en annan version av utbildningen visas.
  • Uppföljning: Utökad hantering för att begränsa och gruppera utifrån Lokal märkning har införts i uppföljningsrapporterna.
  • Ärendehantering: I fliken Mina ärenden på startsidan och i Studentärenden finns tre nya kolumner som visar ett ärendes koppling till kurspaketering, utbildningskod för kurspaketeringen och bilagor/noteringar.
  • Ärendehantering: I den nya kolumnen för Bilagor/Noteringar så finns möjlighet att se antal bilagor och noteringar för ett ärende och även öppna fönster för att visa bilagorna och noteringarna.

Examen

  • I Bevisinformation följer nu tidigare val med bättre mellan de olika flikarna.
  • Om en fotnot har exakt samma benämning på svenska och engelska som annan fotnot listas de nu på samma rad i fotnotslistan i bevisdokumentet.
  • Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system”, även kallad UHR-bilagan, är nu borttagen.

 

 

2021/12/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.