Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 24 november

Onsdagen den 24 november installeras version 1.79 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 8 december.

 

Attestering fungerar återigen i Safari

Sedan en tid tillbaka har det inte gått att attestera via webbläsaren Safari i version 14.1 eller senare. Detta berodde på ett fel i webbläsaren. Vi har nu fått bekräftat att felet är rättat i senaste versionen av Safari (version 15.1).
Vi rekommenderar därför Mac-användare att uppdatera till senaste versionen av Safari, alternativt att attestera via en annan webbläsare, exempelvis Chrome, Firefox eller Edge.

Ny funktion

 • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken “Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sortering och paginering i vyn Mina ärenden förblir densamma vid uppdatering och sidbyte.
 • Studiedeltagande: Meddelandet för hinder för registrering då uppehåll finns har gjorts tydligare.
 • Studiedeltagande: Förtydligade meddelanden vid hinder att ta bort förväntat deltagande.
 • Utdata Resultat: Problemet med att ange flera Kurskoder i kombination med moduler är nu löst och inget felmeddelande med Valideringsfel dyker upp.
 • Uppföljning – Genomströmning kurspaketering: Rättning så antalet registrerade stämmer i förhållande till antalet förväntade deltagare.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu loggas även ändringar (tillagda/borttagna deltagare) för aktivitetstillfällen utan anmälan.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu finns en ny kolumn (Historiktyp) där det framgår om posten gäller aktivitetstillfälle där anmälan krävs eller som är utan anmälan.
 •  

Examen

 • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts bevisbenämningen vid 140 tecken.
 • Nu kan dokumentet “The Swedish higher education system” (“UHR-bilagan”), som refereras till i Diploma Supplement, hämtas direkt i Ladok. Både versionen som gäller från 2007 och versionen som gällde före 2007 är möjliga att hämta. Lokala dokumentkonfigurationer behöver skapas utifrån dokumenten. Dessa måste sedan kopplas till de bevisbenämningar där de ska användas. Observera att dokumentmallarna kommer att vara tillgänglig först under dagen den 24/11 (dvs. inte direkt vid uppgraderingen).
 • Problem med att fotnotslistan kunde orsaka onödig sidbrytning (med följden blank sida efter fotnoterna) är nu åtgärdat.
 • Nu visas informationsmeddelandet om skyddade personuppgifter ca 10 sekunder varje gång en handläggare med behörighetsprofilen “Bevis: Hantera bevis för student med skyddade identitetsuppgifter” öppnar ett bevisärende tillhörande en skyddad student.
 • Rättat en bugg som medförde att vald kurspaketering inte syntes i dropdown efter att bevis blivit utfärdat., version 1.79.2.
2021/11/23

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.