Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 10 november

Onsdagen den 10 november installeras version 1.78 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 24 november.

Förbättrade funktion och viktiga rättningar

 • Studentinformation: Nu är fältet Beskrivning inte längre obligatoriskt vid dokumentation av Uppnådd andel.
 • Studiedeltagande: Nu visas tillståndet “Registrerad, perioden passerad” när tillfällets period är passerad för kurs som enligt dess utbildningstyp inte kan få resultat (t.ex. utbytesåtagande).
 • Uppföljning: Rapporten “Genomströmning kurstillfälle” – Nu framgår antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljning: Uppgift om förväntade deltagare och återbud skrivs nu ut i underlaget som kan hämtas för rapporterna “Genomströmning kurstillfälle” och “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”.
 • Uppföljning: Rättat så att rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” hanterar terminer med slutdatum i maj korrekt.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällesanmälan: Beskrivning som visas när anmälan tagits bort p.g.a. tidigt avbrott eller borttagning av registrering har ändrats till “Borttagen p.g.a. att studiedeltagande saknas”.
 • Ärendehantering:  Möjlighet att ta bort tilldelning av ärende, förbättring av sortering och paginering samt möjlighet att välja kolumner. Förändrat kontroll av knappar i vyn Studentärenden så att de tänds/släcks på samma sätt som i fliken Ärenden/beslut.

Examen

 •  Eventuell titel i bevis kommer nu i möjligaste mån att skrivas ut på samma sida som sin rubrik i bevisdokumentet, även i de fall dispositionsordningen inte är standard. Detta gäller så länge titeln ligger direkt under rubriken i dispositionslistan, alltså inte om exempelvis en kurs lagts in mellan rubrik och titel.
 • I bevisärendens kurslista har en kolumn för kurspaketering tillkommit.
 • Vid hantering av bevistyp och bevisbenämning i Bevisinformation visas nu preciseringsmöjligheter i alfabetisk ordning.
 • I fliken “Fördefinierade texter” i Bevisinformation visas inte längre bevistexter från föregående vald bevisbenämning om den aktuella bevisbenämningen saknar bevismall. Då är det istället tomt.
 • Efter byte av bevisbenämning i ett bevisärende visas nu korrekta dokument när man förhandsgranskar.

2021/11/09

Inlägget postades i

ny funktionalitet