Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 27 oktober

Onsdagen den 27 oktober installeras version 1.77 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 10 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Startsidan: Länkar i attestera-fliken som leder till aktivitetstillfällen fungerar återigen.
 • Länkar till Ladok fungerar nu även för personer som inte är inloggade i Ladok när hen klickar på länken. Efter inloggning visas sidan som länken leder till. Tidigare visades startsidan efter inloggning.
 • Aktivitetstillfällen: Vid kopiering och ändring av ett aktivitetstillfälle visades tidigare även det gamla datumet i steget förhandsgranskning.
 • Ladok för studenter: Aktivitetstillfällen för kurstillfällen där studenten har avbrott visas inte längre för studenten.
 • Ladok för studenter: Om ett aktivitetstillfälle är inställt så visas det nu för studenter.
 • Studiedeltagande: Vid tidigt avbrott sparas från och med nu inlagd information om extern referens samt anteckning. Informationen visas i studiedeltagandefliken samt i ändringsloggen.
 • Studiedeltagande: Funktionalitet för att ta bort avbrott/avklarad/uppehåll på kurspaketering finns nu under “Välj” på respektive avbrott/avklarad/uppehåll.
 • Tillgodoräknande: Tydligare felmeddelande visas nu om användaren försöker tillgodoräkna en hel kurs där studenten är registrerad. För att ett tillgodoräknande ska kunna göras måste först avbrott läggas in på aktuell kurs.
 • Utdata Utbytesstudier: Nu är det möjligt att ta ut CSV-fil på valet utbytesavtal.
 • Uppföljning – rapporterna Genomströmning kurspaketeringstillfälle och Genomströmning kurstillfälle: rättning av beräkning av antal registrerade.

Examen

 • Det är nu möjligt att via Bevisinställningar ställa in hur titel ska skrivas ut på bevisdokument om originaltitel och alternativ titel är identiska. Om ingen inställning görs skrivs de ut som tidigare, alltså utskrift av både originaltitel och alternativ titel (rak och kursiv stil). Inställning kan göras för att bara skriva ut titel en gång, antingen med rak stil eller kursiv stil.
 • I bevisärenden går det nu inte längre att ändra ordning i dispositionslistan efter utfärdande via knappen “Återställ till standard”.
 • För bevisärenden vars bevisbenämning inte har någon bevismall kopplad till sig (vilket kan förekomma i vissa gamla inkonverterade bevisbenämningar) så blev det systemfel ifall den aktuella bevistypen fått bevisinställningen “Alla dokument som hör till bevisärendet sammanfogas till ett aktiverat” i Bevisinformation. Detta är nu åtgärdat.
 • Rättat så att bilagor som tagits bort av student även tas bort för administratörer (gäller om de laddar upp och tar bort bilaga före de skickar in ärendet).

 

2021/10/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.