Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 29 september

Onsdagen den 29 september installeras version 1.75 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 13 oktober.

Nya och förbättrade funktioner

 • Aktivitetstillfälle: Vid skapande och ändring av aktivitetstillfälle visas även vilken kursversion som kurstillfället går mot samt vilken betygsskala modulerna har.
 • Aktivitetstillfälle: På anonyma aktivitetstillfällen sorteras deltagarna efter anonymkod om användaren inte har behörighet att se vilken student som har vilken anonymkod. Tidigare gjordes sorteringen på studentens namn.
 • Resultat: Användare kan nu aviseras när det finns studenter klara för resultat på hel kurs. Inställning gällande avisering ställs in i Medarbetarrättigheter – Rapporteringsrättigheter för respektive kurs och medarbetare. Medarbetaren aviseras när en student fått alla moduler i kursen attesterade. Är du redan inlagd som rapportör för kurs och vill ha  aviseringar om att det finns resultat på hel kurs att rapportera behöver denna uppgift läggas till i  Medarbetarrättigheter för respektive kurs.
 • Uppföljning: Nu finns möjlighet att se uppdelning på kön för rapportresultat för rapporten Genomströmning kurstillfälle.
 • Ärendehantering: Indikator tillagd som visar att det finns bilagor i alla typer av studentärenden.
 • Bevis och intyg: För alla bevis och intyg som skapas i någon testmiljö skrivs nu en vattenstämpel ut med ordet “TESTMILJÖ”.

Viktiga rättningar

 • Studiedeltagande: Nu ger filtrering på utbildningstypsgrupp korrekt resultat vid sökningar i Kurs, Kurspaketering och i utdatafunktionerna “Deltagande kurs”, “Deltagande kurspaketering” samt “Resultat”.
 • Studentöversikt: Nu visas indikation på att utfärdat bevis finns även för kursbevis.
 • Uppföljning: För rapporten “Genomströmning kurstillfälle” visas nu information om yttre kurspaketering även i de fall återbud har lämnats på kurstillfälle.
 • Uppföljning: För rapporterna “Genomströmning kurstillfälle” och “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu rapportsammanställning vid utsökningsdatum xxxx-07-31, denna gav tidigare en blank rapport.

Examen

 • Nu finns möjlighet att dölja tabellkolumner i bevisärendets kurslista
 • Nu ändras status i bevisärenden från “Tilldelad” till “Behandlas” vid fler händelser, t.ex. vid förhandsgranskning av bevisdokumentet.
 • Information om avbrott på kurspaketering (Huvudsaklig och Underliggande) visas nu vid koppling till och rättning av ett bevisärende.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärenden, även för kurser från annat lärosäte.
 • Rättning så att titel som ligger på modulnivå inte tas med i bevisunderlaget om man väljer att ta med moduler i bevis, men inte väljer just den modul där titeln ligger. Om titeln ligger på helkursnivå tas den inte längre med om man enbart väljer att ta med moduler från aktuell kurs.
 • Notering läggs nu åter in bevisärenden i de fall som meriter som varit markerade i bevisärende blir ogiltiga via exempelvis byte av bevisbenämning eller rättning/borttagning av attesterat resultat.
2021/09/28

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.