Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Ny version 15 september

Onsdagen den 15 september installeras version 1.74 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 29 september.

Nya och förbättrade funktioner

 • Resultat: Vyerna för att rapportera och attestera resultat på antingen ett kurstillfälle eller ett aktivitetstillfälle har förbättrats. 
 • Resultat: Användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar (istället för rullista) för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för “Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet “utb.kod” har bytt namn till “kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande. Manualerna kommer att uppdateras inom kort på https://lu.account.box.com/.
 • Resultat: Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • Aktivitetstillfällen: Det går nu att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan “Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • Aktivitetstillfällen: I översikten för aktivitetstillfällen går det att anpassa vilka kolumner som visas.
 • Aktivitetstillfällen: I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Resultat: I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Studentöversikten: Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, Utfärdade bevis, Grupptillhörighet eller Anteckningar
 • Tillgodoräknande: Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.
 • Uppnådd andel: En förbättrad periodväljare finns i dialogrutan för att dokumentera uppnådd andel för en doktorand.
 • Uppföljning: I rapporterna “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” och “Genomströmning kurstillfälle” redovisas nu händelser efter 31 juli på höstterminen istället för på vårterminen. Det gäller alla perioder (även registrering på kurstillfälle på kurspaketeringstillfällets första period) och alla händelser, t.ex. registreringar, avbrott, uppehåll etc.

Viktiga rättningar

 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu uppgift om uppehåll och om utfärdad examen på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu uppgift om avklarad utbildning och datum för avklarad kurspaketering, om kurspaketering markerats som avklarad under en termin när ingen registrering/omregistrering genomförts.

Examen

 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall “Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive “ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.
 • Nu finns möjlighet att via Bevisinställningar (i Bevisinformation) ange om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf, alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat, eller om det ska vara separata filer.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • Fältet för engelska fotnoter har i gränssnittet fått korrekt maxbegränsning av antal tecken som går att mata in.

Ladok för studenter

 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig, visas även för studenten när kursen är avklarad.
2021/09/14

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.