Anmäl dig till utbildning i Ladok3

Är du administratör och arbetar med att rapportera in resultat på grund- och avancerad nivå eller på forskarnivå? Passa på att anmäla dig till utbildning i Ladok3 redan nu i Kompetensportalen.

Utbildningen har redan kört igång, men trots stor uppslutning är det många fler som behöver gå utbildningen innan Ladok3 driftsätts. Många av de utbildningstillfällen som är upplagda i Kompetensportalen är bara halvfulla och det oroa oss. Projektet har redan ett tajt schema för utbildningar och har begränsade möjlighet att erbjuda extra utbildningstillfällen närmre driftsättning.

För administratörer finns just nu dessa två utbildningar

Ladok3: Studieadministration på grund- och avanceradnivå.  Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med att registrera och rapportera. Finns redan i Kompetensportalen

Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning. Denna kurs riktar sig till dig som resultatrapporterar på forskarnivå (Behörighet RS90). Finns redan i Kompetensportalen

Vi håller fortfarande på att utveckla utbildningar för:

  •  internationella handläggare
  • examinatorer
  • lärare som vill rapportera i Ladok
  • personer som bara använder Ladok för utdata.

Läs mer om utbildning i Ladok3

Uncategorized/Utbildning Etiketter , , , , | 0

Ladokanvändare inlagda som prenumeranter på bloggen

Alla befintliga Ladokanvändare har nu blivit inlagda som prenumeranter till bloggen. Detta innebär att alla ni får meddelande när vi skriver blogginlägg som har med Ladok3-införandet att göra. I och med att vi kommer närmare Ladok3-införandet är det viktigt att nå ut med information, och detta är ett enkelt sätt att se till att alla nuvarande Ladok-användare får informationen. Vi kommer att informera om utbildningarna, tips och trix, saker att hålla koll på osv.

Om du redan är prenumerant blir det ingen skillnad för dig. (Det finns några personer som blivit upplagda med två olika e-postadresser; får du dubbla mail, hör av dig!)

Om du trots allt inte vill få meddelanden från Ladok3-bloggen, avanmäl dig (en bit ner på höger sida).

Ladok3 på LU 0

Viktig information angående utbildning och behörighet i Ladok3

Inför övergånget till Ladok3 måste alla användare ansöka om behörighet. Det kommer också att vara nödvändigt med utbildning för många användare i Ladok.

Behörighet

Nästa vår får vi ett nytt Ladok på Lunds universitet, Ladok3. Inför införandet måste alla som ska arbeta i systemet ansöka om behörighet.Behörigheten kommer att sökas via Lucat och vi kommer att gå ut med mer information när vi öppnat för ansökan. Notera att även examinatorer kommer att behöva ansöka om behörighet i Ladok, eftersom de kommer att skriva under betygslistan digitalt i Ladok3.

Utbildningar i Ladok3 för rapporterande lärare och examinatorer

Lärare som rapporterar in resultat direkt i Ladok3, kommer att gå en behörighetsgivande webbutbildning.

Examinatorsutbildning i Ladok3: En utbildning för alla som är examinatorer. Utbildningen är behörighetsgivande och en förutsättning för att examinator ska kunna göra sitt jobb. En kort webbutbildning.

Utbildning i Ladok3 för administratörer- OBS ändrat upplägg

Upplägget för utbildningarna i Ladok3 för administratörer har förändrats. Det gäller speciellt utbildningen Ladok3: studieadministration på grund- och avanceradnivå. I denna utbildning kommer vi bara att fokusera på registrering och resultatrapportering. Vi kommer därför inte att gå igenom programhantering och tillgodoräknande vid detta tillfälle. Istället kommer vi att erbjuda informationstillfällen när Ladok3 är driftsatt för att informera om dessa delar.  Vi kommer också att erbjuda ett tillfälle där vi berättar om hur man rapportera aktivitet och försörjning för doktorander. Detta för att administratörer som arbetar med grund och avancerad nivå och bara arbetar ytterst lite med doktorandhantering, inte ska behöva gå båda utbildningarna.

För administratörer kommer vi att erbjuda tre olika utbildningar

1, Ladok3: Studieadministration på grund- och avanceradnivå.  Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med att registrera och rapportera. Finns redan i Kompetensportalen

2, Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning. Denna kurs riktar sig till dig som resultatrapporterar på forskarnivå (Behörighet RS90). Finns redan i Kompetensportalen

3, Ladok3 för internationella handläggare. Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med in- och utresande utbytesstudenter. (Öppnar inom kort i Kompetensportalen)

För administratörer som bara arbetar med utdata kommer det inte att krävas någon utbildning.

Uncategorized/Utbildning Etiketter | 0

Så kommer administrationen av forskarutbildning att fungera

Webbaserat och fokus på självservice präglar även administrationen av forskarutbildning i Ladok3, men  mycket kommer att fungera på samma sätt som idag.

I gamla Ladok har forskarutbildningen dokumenterats i en egen del, men i nya Ladok finns den på samma ställe som grund-och avancerad nivå, och följer samma principer: Det är webbaserat, mer fokus på självservice och innebär minskad pappershantering.

Så kommer antagningsprocessen att fungera

Antagningsprocessen blir den samma som tidigare: Blankett skickas till LTHs kansli, Med-faks kansli eller Ladokgruppen som etablerar doktoranden i nya Ladok.

Doktoranden antas till ett forskarämne, och kopplas till ett ämnestillfälle där start- och slutdatum på utbildningen specificeras. Man kan lägga till studieperioder om doktoranden använder längre tid än förväntad vid utbildningen början. Doktorand kan också antas till ’senare del’ eller till licentiat-examen.

Ämnestillfälle påbörjas genom registrering på första ingående kurstillfälle/motsvarande, vilket kan vara en doktorandkurs eller avhandlingsarbetet.

Som tidigare dokumenteras handledare (kallas nu aktörer), studiebehörighet, anknytning till annat lärosäte, beslut om ISP i nya Ladok (gäller för de fakulteter som i dag dokumenterar ISP i Ladok).

Administratören kan lägga till kurstillfällen för doktorandkurser som doktoranden antingen själv kan registrera sig på eller kan administratören göra detta.

Avhandlingen blir en typ av kurs

Doktorsavhandlingen, själva forskningsarbetet, fungerar som en typ av kurs i Ladok. Hur vi ska lägga upp detta på ett effektivt sett undersöks nu.

Läskurser, seminarier, konferenser kan antingen läggas upp som en kurs med kod annars skapar man en individuell kurs i Ladok. De individuella kurserna har inget krav på fastställd kursplan.

Examinator måste attestera digitalt

Resultatrapportering gäller också för forskarutbildningsnivån. Lärare kan rapportera in resultat på kurs/motsvarande. Alla handledare – också externa kan alltså rapportera i Ladok. Examinator måste in i Ladok och attestera, det vill säga, digitalt skriva under betygslistan.

All behörighet går genom LUCAT, också för externa handledare.  Rapporterande lärare och attestanter(examinatorer) behöver gå en kort webbutbildning. Externa handledare som inte redan har Lucat-konto behöver få det. Kontakta Lucat-administratören på din organisation.

Förbered, genom att inrätta kurser

Det förenklar att inrätta kurser på forskarnivå redan nu. Dessa kommer att konverteras över till nya Ladok. Ladokgruppen skapar kurskoderna efter beställning från institutionerna. LTH:s institutioner använder FUD-systemet.

Funktioner i nya Ladok som fungerar ungefär som tidigare är: ”Rapportering av aktivitet och försörjning”, ”Alla kurser klara” och ”Uppnådd andel”.

Examenshandläggaren behandlar examen för doktorander, och dekan kommer fortsätta stå för det officiella utfärdande av examen och skriva under.

En del utveckling återstår

Det vi fortfarande utreder är hur forskningsarbetet ska läggas upp i Ladok, och hur och på vad doktoranden ska registrera sig varje halvår. Vi hoppas kunna ge mer utförlig information efter nyår

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Uncategorized Etiketter , | 0

Ny rutin för examinatorer i Ladok3

I Ladok3 kommer momentet där examinator skriver under betygslistan att vara digitalt istället för i pappersform. Detta gäller även handledare på forskarutbildning.

För att kunna utföra sitt arbete behöver examinatorerna därför ansöka om behörighet i Ladok3. Behörigheten kommer att kunna sökas i LUCAT. Vi kommer att gå ut med mer information när vi öppnar anmälan.

För att få behörighet kommer examinatorerna gå en utbildning. Denna kommer att vara webbaserad och kommer att vara, kort, ca:15 minuter. Utbildningen är inte färdig, men kommer att gå att söka via Kompetensportalen.

Ladok3-projektet har ingen lista över examinatorer på Lunds universitet och därför är det viktigt att det inom varje organisation säkerställs vilka som är examinatorer och säkerställer att dessa går utbildning och ansöker om behörighet.

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Regelverk & arbetsprocesser 0

Material från informationsmöte 9 november 2017

Den 9 november informerade Ladok3-projektet vid informationsmötet för Ladokanvändare vid Lunds universitet. Här kan du se presentationen och det förslag på checklista som en institution tagit fram för att förbereda sig för införandet av Ladok3.

Uncategorized 0

Det kan bli nya rutiner för registrering av kurser i Ladok3

Arbetar du med doktorandhantering eller på ett program som använder sig av terminsregistrering? I så fall kan det bli nya rutiner för hantering av kurser i Ladok3. 

I Ladok3 hanteras all registrering på kurs via kurstillfällen (anmälningskoder).

Kurser på grund- och avancerad nivå

För kurser på grund- och avancerad nivå skapas dessa tillfällen, av institutionerna, i Lubas. Lubas.lu.se. För institutioner tillhörande LTH kommer tillfällen att skapas via integrationer till LubasPP.

För er som har program med kursregistrering i dag är detta inte någon skillnad men har ni program med terminsregistrering är detta ett nytt moment.

Lubas kommer att ha två vägar för att skapa ett kurstillfälle

Det ena alternativet är skapa kurstillfälle för antagning via NyA-systemet. Detta alternativ innehåller obligatoriska fält i form utav antagningstal, urval, förkunskapskrav med mera och kommer att fungera som idag.

Det andra alternativet är skapa kurstillfällen för Ladok. Detta alternativ innehåller ingen information som behövs för antagning utan endast värden som är nödvändiga för att skapa ett kurstillfälle i Ladok. Detta alternativ är ännu inte driftsatt men beräknas vara klart under 2017.

Kurser på forskarnivå

I Ladok3 kommer även forskarstuderande att registreras på kurser och för denna registrering krävs ett kurstillfälle. För närvarande finns inte något försystem för att skapa dessa kurstillfällen utan dessa får skapas manuellt i Ladok3.

För dessa kurstillfällen finns två val:

  1. Skapa kurstillfälle till en kurs med kurskod (fastställd kursplan). Till dessa kurstillfällen kan flera forskarstuderande knytas (förväntat deltagande).
  2. Skapa individuellt kurstillfälle för kurs utan kurskod. Dessa kurstillfällen skapas för en forskarstuderande i taget.

Informationsmöte för program som använder sig av terminsregistrering

Ladok3-projektet kommer att gå ut till alla fakulteter angående hantering av program.

Informationsmöte för doktorandhantering i Ladok3

För doktorandhantering kommer ett eller flera informationstillfällen att erbjudas längre fram. Vi kommer att återkomma med datum och mer information.

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Programstruktur Etiketter , , , | 0

Utbildningar för studieadministration inom forskarutbildning i Ladok3 har öppnat i Kompetensportalen

Arbetar du med studieadministration för forskarutbildning och behöver lära dig Ladok3? Nu finns kursen “Ladok3: studieadministration för forskarutbildning”  i  Kompetensportalen. Kursen är behörighetsgivande.

Lägg märke till att några av tillfällena kräver egen dator. Därför uppmanar vi alla som har en bärbar dator att i första hand anmäla sig till dessa tillfällen.

Utbildningen är en blandning av datorsalsundervisning och webbutbildning. Förutom den dag då du arbetar i datorsal förväntas du att göra övningar både innan utbildningstillfället och efteråt. Utbildningarna startar efter nyår, men passa på att anmäla dig redan nu!

  .

Utbildning Etiketter | 0

Kick off för Ladok3-projekt på Ekonomihögskolan

För att kunna förbereda sig för Ladok3s införande på Lunds universitet har Ekonomihögskolan startat ett eget projekt för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Syftet med projektet är att skapa gemensamma rutiner för att kunna möta förändringarna som Ladok3 kan innebära och att skapa ett gott medarbetarskap där administratörer kan utbyta kunskaper och erfarenheter. Projektledare är Linda Öberg (Koordinator vid Institutionen för informatik).

Jessica Carlsson, områdesansvarig för resultatrapportering visade en demo om resultatrapportering i Ladok3

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Uncategorized Etiketter | 0

Nu finns utbildning för studieadministration på grund- och avancerad nivå i Kompetensportalen

Arbetar du med studieadministration på grund- och avancerad nivå och behöver lära dig Ladok3? Nu kan du anmäla dig i Kompetensportalen. De första utbildningarna startar vecka 48.

Dessa kurser vänder sig till dig som endast arbetar med grund- och avancerad nivå Arbetar du också med studieadministration för forskarutbildning, så får du anmäla dig till en annan kurs (Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning) som öppnar inom kort.

Utbildningen kommer att ges i datorsal. Vissa av passen kräver egen dator. Därför ber vi dig som har en bärbar dator att i första hand anmäla dig till dessa pass.  Utbildningen är en blandning av webbutbildning och salsundervisning. Innan du kommer till undervisningstillfället förväntas du ha tagit del av information som finns på kurssidan.

Utbildningar för dig som arbetar med studieadministration för forskarutbildning öppnar inom kort. Utbildningstillfällena för forskarutbildning startar efter nyår. Detsamma gäller Ladok3 utbildning för internationell handläggare.

Passa på att anmäla dig redan nu till kursen “Ladok3: Studieadministration på grund- och avancerad nivå” i Kompetensportalen!

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Utbildning Etiketter , , | 0