Information angående forskarstuderandes halvårsregistrering 2018H

I nya Ladok registreras forskarstuderande på sin doktorsavhandling/licentiatuppsats halvårsvis.

Doktoranden ska bekräfta deltagande (registrera sig) på tillfället varje kalenderhalvår.
Studieperioderna och omfattning läggs därför in per kalenderhalvår.

Nyantagna forskarstuderande efter övergången till nya Ladok får oftast hela studieperioden inlagd. Detta betyder att för några doktorander finns det redan studieperiod och registreringsperiod inlagd längre fram i tid än för 2018H. För doktorander som fanns redan före övergången till nya Ladok har vi skapat upp tillfällesperioder för hösten 2018 och i förekommande fall våren 2018 (de som inte var registrerade på 2018V i gamla Ladok).

Det går att justera uppgifter om en studieperiod så länge det inte finns en registrering på studieperioden. Det går däremot inte att ta bort en studieperiod.

Administratör kan alltid registrera doktoranden oavsett registreringsperiod. Detta gäller framför allt de doktorander som inte var registrerade under vårhalvåret 2018. De kan inte registrera sig själva på hösthalvåret före registrering på vårhalvåret finns, och de kan inte registrera sig på en passerad period själva, utan behöver hjälp av administratör.

OBS! Kommande studieperioder visas i intyg för förväntad deltagande, ej i registreringsintyg. Efter registreringen är gjord visas de även i registreringsintygen.

Ladokgruppen kommer skicka ut skrivelse om registrering som vanligt i augusti.

Doktorand 0

Nytt i Ladok 5 juli

Nyheter i och med dagens version (1.8) är bl.a. följande.

 • Man kan i översikts-fliken på varje student se samtliga anteckningar som finns på studenten. Man måste fälla ut rubriken, som finns underst i listan till höger. Men när man fällt ut, visas alla anteckningar, oavsett om de är på studenten, ett program/en kurspaketering eller på en kurs. [Tillagt i efterhand, 2018-07-06]
 • Man kan söka på organisation vid utsökning av kurspaketering (t.ex. program eller forskarutbildningsämne) under Studiedokumentationsfliken.
 • I samma funktion (Studiedokumentation -> Kurspaketering) kan man nu få fram summeringar av antagningar, påbörjade m.m. på ungefär samma sätt som funnits på Kurs sedan tidigare. Avklarad finns med, men inte Avbrott (LU har skickat önskemål om detta). Liksom i Kurs ser man kryssrutan först efter utsökning, och ikryssningen försvinner också om man byter sida.
 • I summeringen av Kurs redovisas nu även Återbud
 • Vid tilldelning av ärende (gäller alla ärendetyper) ser man nu användarens Lucat-ID (kallat EPPN i Ladok). På så sätt kan man skilja på personer med samma namn. I rutan för klarmarkering inför attestering av tillgodoräknande är detta ännu inte fixat, men kommer i första uppgraderingen efter semestern.
 • Resultatnoteringar gjorda på tidigare kurstillfällen (om omregistrering gjorts) syns nu tydligare. Dels ser man dem under den nya ikonen med ett “R” och om man klickar på studenten ser man också alla tidigare noteringar, oavsett version/tillfälle. De som inte är från aktuellt tillfälle är kursiverade.
 • Finansieringsformen visas i alla dialogrutor där man söker fram kurstillfällen för omregistrering/inlägg av kursval/osv. ORD är vanlig statlig finansiering. Lista på använda koder finns på Systemadministration -> Grunddata -> Finansieringsform.
 • Migrationsverket får nu automatiskt data även för betalning på period (detta fick Ladokgruppen hantera manuellt tidigare).
 • Vid inlägg av tillgodo kan man nu även välja kurspaketeringar där studenten enbart är antagen, men ej påbörjad.
 • Benämning på långa tillgodoräknanden syns tydligare i översikten
 • Vid sökning på aktivitetstillfälle/tentatillfälle i Studiedokumentation -> Avancerat -> Gemensamma aktivitetstillfällen (där det, namnet till trots, även går att söka på icke-gemensamma aktivitetstillfällen) visas nu även antalet anmälda direkt i sökningsresultatet, så man slipper klicka in sig på varje tillfälle. Motsvarande är inte gjort om man går via Kurs -> Aktivitetstillfälle.
 • Ny flik skapad under ‘Mina inställningar’ där man kan söka fram kurstillfällen för att favoritmarkera dem så de hamnar på startsidan som snabblänkar. Gör man detta ser man t.ex. som administratör de kurser/tillfällen som väntar på attestering.

  En begränsningsmöjlighet utifrån sina kursrättigheter för attestering är införd i sökningen. En avgränsning sker till de kurser som förekommer i attesteringsrättigheten. Samtliga kurstillfällen för aktuella kurser visas, dvs inte enbart de kurstillfällen som eventuellt specificerats i attesteringsrättigheten.

ny funktionalitet 1

Ladok under sommaren

Under sommaren sker uppgradering av Ladok (inkl avstängning kl 05 – max 09) under torsdagarna 5 juli och 16 augusti. Efter 16 augusti återupptas var annan torsdag, dvs 30/8, 13/9 osv.

Om det är andra driftstörningar i Ladok under sommaren, kolla gärna på den nationella Ladok-sidan för info (spalten till höger).

Ladokgruppen på LU har bemanning varje vecka under sommaren, förutom 23-27 juli.

Trevlig sommar!

Uncategorized 3

Nytt i Ladok 21 juni

Nyheter i och med dagens version (1.7) är bl.a. följande.

 • Söka på vissa bevisbenämningar/koder i Utdata -> ‘Utfärdade bevis’ var tidigare begränsat på vissa behörigheter. Nu kan alla söka på alla benämningar/namn.
 • Bugg i Utdata -> Utbytesstudier som gjorde pagineringen helt knasig, är fixad.
 • Projekttitel sparas i ändringsloggen för resultat (detta görs som förberedelse för att man ska kunna ändra på titeln utan att det måste ske borttagning av hela betyget och nyinläggning; själva den saken kommer senare).
 • Förbättringar i dialogrutorna för att lägga till kurs. T.ex. visas kurstillfällena numera i omvänd kronologisk ordning, så att de mest aktuella kommer högt upp.
 • När man söker på extern part får man numera träffar både på sökning på svensk och engelsk benämning, kod samt land och typ av extern part. Gäller i alla funktioner under Studiedokumentation (under Utbildningsinformation kommer det nästa uppgradering).
 • När man ska koppla tillgodoräknande till studentens program/utbyten (dvs kurspaketering) får man enbart upp de paketeringar som är aktuella för studenten. I dagsläget enbart påbörjade paketeringar. I nästa sprint blir det också möjligt att välja program som har antagning, men som inte är påbörjad ännu.
 • Det har kommit en rättning på attestering av kurs där den enda modulen ska ge betyg på hela kursen. Detta innebär att den workaround som vi hade infört tidigare tas bort, och från då kommer de användare som enbart har behörighet som attestant åter igen inte kunna rapportera betyg, utan enbart attestera. De som har både behörigheten att rapportera och attestera berörs så klart inte.
 • Trevlig midsommar!

ny funktionalitet 1

Ladok stängt delar av 19-20 juni pga produktionssättning

19-20 juni ska KTH och Södertörns Högskola gå över till nya Ladok. Som vanligt innebär detta att Ladok-systemet är avstängt under delar av dessa dagar, enligt följande:

 • 19/6 kl 16:00 – 20/6 kl 08:00 Ladok helt stängt
 • 20/6 08:00 – 10:30 Ladok i läsläge
 • 20/6 10:30 – 11:00 Ladok helt stängt

På morgonen torsdag 21/6 (fram till max 9:00) är systemet stängt igen, för uppgradering till version 1.7.

Uncategorized 2

Titel på examensarbete ska anges på originalspråk: svenska

För att det ska bli rätt på studenternas examensbevis ska titeln på examensarbetet ”Titel på originalspråk” alltid vara den svenska titeln. Under rubrik ”Alternativ titel” skrivs den engelska titeln in. Detta gäller även om studenten har skrivit arbetet på engelska, men det gäller enbart för de examensarbeten som har både svensk och engelsk titel (t.ex. där den ena är skriven i en sammanfattning på det andra språket).

Om fälten kommer i fel ordning blir det fel i studenternas kommande examensbevis, och som bekant är det inte helt enkelt att korrigera detta, då det krävs både borttagning av resultatet och nyinläggning.

För examensarbeten som enbart finns på engelska/svenska, ska den engelska/svenska titeln skrivas i båda fälten.

Examensarbete 8

Ny utdatafunktion på alla registrerade på en t.ex. institution

Nu finns en ny möjlighet i att man kan söka ut alla registrerade på en viss organisation och/eller utbildningstyp och viss period.

 1. Välj Studiedokumentation > Utdata > Sök population
 2. Klicka på Lägg till sökpanel
 3. Välj Studenter med registrering på kurs
 4. Klicka på Lägg till alla kurser
 5. Klicka på Avgränsa på utbildningstyp och/eller organisation
 6. Välj Organisationsenhet t.ex. 6131 Fysiska institutionen (N)
 7. Klicka på Sök och sedan på Ok
 8. Klicka på Avgränsningar och välj Registrering inom period.
 9. Välj period t.ex. VT2018
 10. Klicka på Beräkna populationsstorlek.
 11. Klicka på Adresslista
 12. Öppna Excelfilen med adresser och e-postadresser

ny funktionalitet 0

Ny funktionalitet 7/6, nya buggar och avstängt för rättning 12/6

I torsdags 7/6 kom version 1.6 av nya Ladok.

Den innebar en del nya funktioner som är bra att känna till. Den innehöll tyvärr också en del nyinförda buggar, där de allvarligaste kommer att rättas i en extraleverans 12/6.

Nya funktioner:

 • CSN ser numera även antagningar för utresande utbytesstudenter (tidigare kunde de enbart se utresande utbytesstudier efter registering.
 • Man kan nu exportera sin resultatrapporteringslista till csv/Excel för vidare behandling (t.ex. beräkning av betyg utifrån formler från resultatnoteringar). Det som exporteras är exakt det man ser på sidan efter filtrering och pagingering. Detta betyder tyvärr också att man inte kan få med samtliga studenter i en fil om de är fler än 400 (då får man skapa flera filer och kopiera ihop dem manuellt).
 • Det finns nu en genväg på varje student under Kurspaketering -> Deltagare till Studieaktivitet och -finansiering. Detta för att förenkla när man ska rapportera in detta för alla doktorander i anslutning till varje kalenderhalvår. Sök ut på ämnesnamn/ämneskod/institution och välj sedan “Visa från alla” (tillfällen), så får man fram alla doktorander och kan enkelt klicka sig vidare (använd högerklick->ny flik, alt ctrl-klick) in på varje doktorand för rappotering. OBS! Notera buggen i “Visa från alla”, läs mer nedan.
 • Under Utdata -> Sök population kan man nu söka på examen utan timeout (tidigare gick det enbart att begränsa på examen på väldigt små populationer).
 • Under Utdata -> Sök population kan man nu även söka på samtliga institutionens kurser. Mer info om detta kommer i ett separat blogginlägg.

Nya buggar (som rättas 12/6):

 • Intyg: Om man har radmatningar i sin signatur (vilket är väldigt vanligt), så tas de bort på intyget, så att all text står på en rad.
 • Checkboxen för “Visa alla” (gäller kurser och kurspaketeringar) fungerar inte som tänkt, och när man klickar i den tillkommer det inte flera tillfällen. För att komma runt problemet ska man direkt efter man har klickat på den klicka bort den på nytt; då har alla hämtade tillfällen lagts till i listan, och sökresultatet utökas med studenterna på de tillfällena.

Ladok är extraordinärt avstängt för installationen av buggrättningarna 05:00 – max 09:00 tisdagen 12/6.

ny funktionalitet 0

Missa inte informationsmöte om Programhantering den 5 juni

Hanterar du program som använder sig av programstrukturer? I så fall är du välkommen till informationsmöte den 5 juni!

Vi kommer bland annat visa hur man gör för att spärra studenter från nytt innehåll från strukturen, kursval utifrån valbara kurser i strukturen och publicering av programstruktur.

 • Tid: 9-10:30
 • Plats: Genetikhusets aula, Sölvegatan 29b, Lund

Välkommen!

Uncategorized 0

Ny form av avisering av attesteringar + Ladok avstängt extraordinärt morgonen 31/5

I och med uppgraderingen av Ladok 24/5 togs en ny form av visning av avisering/attestering i bruk.

Det nya är en ny rubrik på startsidan “Aviserade resultat för attestering”. De klarmarkerade resultat som är aviserade till person A, dyker upp på person A:s startsida. Däremot dyker de inte upp på startsidan för person B och C, som också är tillagda som attestanter på kursen i fråga (bra när det är flera lärare som attesterar samma kurs). Länken är kvar tills person A tar bort länken, genom att klicka på papperskorgen vid den rad han/hon vill ta bort, så att man själv kan “pricka av” när man är klar med sina attesteringar.

Notera att det enbart är aviseringar som gjordes fr.o.m. 24/5 som dyker upp i den listan. Tidigare gjorda aviseringar får man leta upp under “Attesteringar”.

Den gamla rubriken “Attesteringar” är kvar och har det gamla beteendet, förutom att den numera inte är öppen. Vill man öppna den måste man klicka på den. Varje gång man går in på startsidan är den stängd. Detta har det kommit klagomål på. Därför kommer Ladok med en extrafix, som gör att fliken fortfarande är stängd som standard, men att om man öppnar den, så kommer systemet ihåg det och den är öppen även nästa gång man går in på sin startsida (inställningen sparas per webbläsare, så man behöver göra detta på alla sina webbläsare/datorer).

För att installera den fixen är Ladok extraordinärt avstängt i morgon torsdag 31/5 kl 05:00 – som längst 09:00.

Attestant/ny funktionalitet 0