Ladok avstängt delar av 25-26 april

Under 25-26 april är det nya lärosäten som går över till Ladok3. Därför är systemet stängt enligt följande schema:

25/4 kl 16:00 – 26/4 08:00 Helt stängt
26/4 kl 08:00 – 10:30 Läsläge (man kan titta, men inte ändra något)
26/4 kl 10:30 – 11:00 Helt stängt

Sedan är det uppgradering på morgonen 27/4 från 05:30 till senast 09:00, och även då är systemet stängt.

Uncategorized 0

Nu fungerar kursbevis

En miss i konfigurationen gjorde att det inte gick att skapa kursbevis. Nu är det fixat.

[Edit 2018-04-19]: Det fungerar dock ännu inte för uppdragsutbildningskurser, men det bör vara löst inom några dagar.

Uncategorized 0

Underlätta för supporten och få snabbare svar

Det är ett högt tryck på Ladoksupporten (support@ladok.lu.se) just nu och vissa ärenden kan ta lite länge tid att besvara. För att underlätta för supporten och kunna ge en snabbare hantering ber Ladokgruppen alla användare att vara så specifika som möjligt i sina ärenden. Ange därför:

  • Fakultet
  • Institution
  • Användare
  • Specifik kurs
  • Studentens namn och personnummer
Uncategorized 0

Förbereda tillfällesbyte (omregistrering)

Nu kan alla kursadministratörer förbereda tillfällesbyte (som ska leda till omregistrering) på alla sina kurser.

Tidigare var det ett fel som gjorde att om registreringen på kursen var gjord inom ett program och där programmet låg på en organisation som användaren inte var behörig till, så gick det inte att förbereda tillfällesbyte. Nu går det att göra detta.

Uncategorized 0

Skrivningspoäng och rättande lärare #2

Uppdatering om skrivningspoäng och rättande lärare (tidigare inlägg).

Skrivningspoäng vid inläggning av helkursbetyg
Ladokkonsortiet arbetar på att visa upp skrivningspoängen som tänkt på kryssrutan för “Visa skrivningspoäng”, dvs att det som är inlagt som skrivningspoäng i Ladok2 eller Ladok3 (men inte andra typer av resultatnoteringar i Ladok3) ska visas när man ska lägga in betyg på hel kurs. Detta kommer i uppgraderingen v 19, som just då sker på fredagen 11/5 (inte torsdag som vanligt pga helgdag).

Framöver jobbar de också på en lösning att visa samtliga resultatnoteringar, men det arbetet kommer ta längre tid, då det inte är helt uppenbart hur man ska/kan visa det, då fritextnoteringar kan vara väldigt långa och “fördärva” layouten på sidan.

Visning av skrivningspoäng för studenter
Konsortiet har också tagit tag i att göra så att resultatnoteringarna från Ladok2 ska visas för studenterna i studentportalen. Det görs inte nu för konverterade noteringar/skrivningspoäng, men det visades i Ladok2.

För nya resultatnoteringar bestämmer ni själva om de ska synas eller inte. Som det är nu visas de som är inlagda att visas efter att resultatet är attesterat, vilket är bra för tentaresultat, men mindre bra om man använder noteringar för avklarade labbar och inlämningsuppgifter. I framtiden kommer det även att vara möjligt att ange att de ska synas för studenterna före attestering.

Ange rättande lärare
Vad gäller rättande lärare så kommer det också att lösas framöver och konsortiet tittar på lite olika lösningar, men just nu är enda möjligheten att lägga in någon som rättande lärare att han/hon ansöker om behörigheten att rapportera resultat – detta även om han/hon inte själv lägger in det i Ladok. Ni som vill ange detta får själva avgöra om ni ska lämna detta blankt till en lösning är på plats, eller om ni ska uppmana lärarna att ansöka om behörighet (som de inte ska utnyttja).

Uncategorized 0

Viktig information om studenternas e-postadresser

I samband med att Lunds universitet gick över till en ny version av Ladok den 9 april, kom också möjligheten för studenterna att själva lägga in sin e-postadress i Ladok.

För studenter som tidigare varit studenter på ett annat lärosäte i Sverige, kan också e-postadress och telefonnummer blivit överskrivna. Efter att Ladok har varit igång i en veckan kan vi se att många studenter fått en ändrad e-postadress.

Ladok3-projektet har kontaktat studenter

Ladok3-projektet har gått ut med denna information till samtliga studenter vid Lunds universitet. Vi har även kontaktat de studenter som ändrat eller fått sin e-postadress ändrad. Ni kan läsa vilken information som gått ut till studenterna på www.lu.se/nyttladok . Givetvis har informationen också gått ut på engelska.

För nyantagna studenter kommer den e-postadress som den ansökt om via NyA vara den adress som förs över till Ladok.

Ta fram adresslista från Ladok

För er som arbetar med utskick är det viktigt att känna till att ni inte längre kan använda er av Lunds universitets  egna studentadresser eftersom studenterna nu själva kan lägga in vilken adress de vill. Istället måste ni ta fram en lista ur Ladok för att kunna göra mejlutskick till samtliga studenter. Läs mer om hur, här:

Det kan också vara viktigt att se över vilken information om e-post som går ut till studenterna i samband med exempelvis terminsstart.

Läs mer

Vi har tidigare skrivit om e-posthanteringen och Ladok3 på bloggen. För mer detaljerad information, läs inlägget

Uncategorized 3

Informationstillfälle om Tillgodoräknande

Den 17 april kan du få lära dig mer om hur du kan göra tillgodoräknanden i Nya Ladok.

  • Tid: 10-12
  • Lokal:Genetikhusets aula

Välkommen!

Uncategorized 6

Skrivningspoäng och rättande lärare

S.k. skrivningspoäng visas för tillfället inte även om man kryssar i rutan “Visa skrivningspoäng” när man ska rapportera resultat på hel kurs. Detta är under utredning, och någon slags besked kommer i morgon efter lunch.

Att kunna ange läraren som rättade tentan som “Rättande lärare” när han/hon inte rapporterar själv i Ladok är också en sak som vi har på listan att reda ut. Det återstår några frågetecken före vi kan genomföra den tänka lösningen. Samma lösning kommer att gälla för att kunna koppla lärare som biträdande handledare till doktorander.

Uncategorized 3

Attesteringsproblemet löst

Problemet med attestering, som inte alls hade med återautentisering att göra även om det var väldigt lätt att tro det, är nu hanterad.

Felet verkade inte på samtliga kurser, utan enbart de som automatiskt ska ge betyg på kurs när det bara finns en modul (ett prov), och inte heller om man enbart skulle attestera underkända betyg (för då blir det inte betyg på kursen).

Felet är rapporterat till Ladokkonsortiet som har satt väldigt hög prio på att rätta.

Tills vidare har vi ändrat på behörigheterna för att akut lösa saken. Detta innebär att de som enbart är attestanter nu också kan rapportera betyg. Detta behövs för att komma runt problemet före Ladok hunnits rättas. OBS tanken är inte att attestanterna ska börja rapportera om de inte också ansökt om behörigheten “Rapportör – resultat”, och vi ber er alla att acceptera detta.

Uncategorized 3

Torsdagen den 12/4 uppdateras Ladok och är otillgängligt 05:30-09:00

Torsdag den 12 april klockan 05:30 till 09: 00 kommer nya Ladok påverkas av en uppgradering. Detta innebär att du inte kommer att komma åt Ladok under denna tid. Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Ladok uppdateras regelbundet torsdagar ojämna veckor, mellan 05:30-09:00 och under denna tid kommer du inte att kunna nå systemet.

Edit: Kl 07:18 är systemet uppe igen.

Uncategorized 0