Ny rutin för examinatorer i Ladok3

I Ladok3 kommer momentet där examinator skriver under betygslistan att vara digitalt istället för i pappersform. Detta gäller även handledare på forskarutbildning.

För att kunna utföra sitt arbete behöver examinatorerna därför ansöka om behörighet i Ladok3. Behörigheten kommer att kunna sökas i LUCAT. Vi kommer att gå ut med mer information när vi öppnar anmälan.

För att få behörighet kommer examinatorerna gå en utbildning. Denna kommer att vara webbaserad och kommer att vara, kort, ca:15 minuter. Utbildningen är inte färdig, men kommer att gå att söka via Kompetensportalen.

Ladok3-projektet har ingen lista över examinatorer på Lunds universitet och därför är det viktigt att det inom varje organisation säkerställs vilka som är examinatorer och säkerställer att dessa går utbildning och ansöker om behörighet.

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Regelverk & arbetsprocesser 0

Material från informationsmöte 9 november 2017

Den 9 november informerade Ladok3-projektet vid informationsmötet för Ladokanvändare vid Lunds universitet. Här kan du se presentationen och det förslag på checklista som en institution tagit fram för att förbereda sig för införandet av Ladok3.

Uncategorized 0

Det kan bli nya rutiner för registrering av kurser i Ladok3

Arbetar du med doktorandhantering eller på ett program som använder sig av terminsregistrering? I så fall kan det bli nya rutiner för hantering av kurser i Ladok3. 

I Ladok3 hanteras all registrering på kurs via kurstillfällen (anmälningskoder).

Kurser på grund- och avancerad nivå

För kurser på grund- och avancerad nivå skapas dessa tillfällen, av institutionerna, i Lubas. Lubas.lu.se. För institutioner tillhörande LTH kommer tillfällen att skapas via integrationer till LubasPP.

För er som har program med kursregistrering i dag är detta inte någon skillnad men har ni program med terminsregistrering är detta ett nytt moment.

Lubas kommer att ha två vägar för att skapa ett kurstillfälle

Det ena alternativet är skapa kurstillfälle för antagning via NyA-systemet. Detta alternativ innehåller obligatoriska fält i form utav antagningstal, urval, förkunskapskrav med mera och kommer att fungera som idag.

Det andra alternativet är skapa kurstillfällen för Ladok. Detta alternativ innehåller ingen information som behövs för antagning utan endast värden som är nödvändiga för att skapa ett kurstillfälle i Ladok. Detta alternativ är ännu inte driftsatt men beräknas vara klart under 2017.

Kurser på forskarnivå

I Ladok3 kommer även forskarstuderande att registreras på kurser och för denna registrering krävs ett kurstillfälle. För närvarande finns inte något försystem för att skapa dessa kurstillfällen utan dessa får skapas manuellt i Ladok3.

För dessa kurstillfällen finns två val:

 1. Skapa kurstillfälle till en kurs med kurskod (fastställd kursplan). Till dessa kurstillfällen kan flera forskarstuderande knytas (förväntat deltagande).
 2. Skapa individuellt kurstillfälle för kurs utan kurskod. Dessa kurstillfällen skapas för en forskarstuderande i taget.

Informationsmöte för program som använder sig av terminsregistrering

Ladok3-projektet kommer att gå ut till alla fakulteter angående hantering av program.

Informationsmöte för doktorandhantering i Ladok3

För doktorandhantering kommer ett eller flera informationstillfällen att erbjudas längre fram. Vi kommer att återkomma med datum och mer information.

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Programstruktur Etiketter , , , | 0

Utbildningar för studieadministration inom forskarutbildning i Ladok3 har öppnat i Kompetensportalen

Arbetar du med studieadministration för forskarutbildning och behöver lära dig Ladok3? Nu finns kursen “Ladok3: studieadministration för forskarutbildning”  i  Kompetensportalen. Kursen är behörighetsgivande.

Lägg märke till att några av tillfällena kräver egen dator. Därför uppmanar vi alla som har en bärbar dator att i första hand anmäla sig till dessa tillfällen.

Utbildningen är en blandning av datorsalsundervisning och webbutbildning. Förutom den dag då du arbetar i datorsal förväntas du att göra övningar både innan utbildningstillfället och efteråt. Utbildningarna startar efter nyår, men passa på att anmäla dig redan nu!

  .

Utbildning Etiketter | 0

Kick off för Ladok3-projekt på Ekonomihögskolan

För att kunna förbereda sig för Ladok3s införande på Lunds universitet har Ekonomihögskolan startat ett eget projekt för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

Syftet med projektet är att skapa gemensamma rutiner för att kunna möta förändringarna som Ladok3 kan innebära och att skapa ett gott medarbetarskap där administratörer kan utbyta kunskaper och erfarenheter. Projektledare är Linda Öberg (Koordinator vid Institutionen för informatik).

Jessica Carlsson, områdesansvarig för resultatrapportering visade en demo om resultatrapportering i Ladok3

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Uncategorized Etiketter | 0

Nu finns utbildning för studieadministration på grund- och avancerad nivå i Kompetensportalen

Arbetar du med studieadministration på grund- och avancerad nivå och behöver lära dig Ladok3? Nu kan du anmäla dig i Kompetensportalen. De första utbildningarna startar vecka 48.

Dessa kurser vänder sig till dig som endast arbetar med grund- och avancerad nivå Arbetar du också med studieadministration för forskarutbildning, så får du anmäla dig till en annan kurs (Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning) som öppnar inom kort.

Utbildningen kommer att ges i datorsal. Vissa av passen kräver egen dator. Därför ber vi dig som har en bärbar dator att i första hand anmäla dig till dessa pass.  Utbildningen är en blandning av webbutbildning och salsundervisning. Innan du kommer till undervisningstillfället förväntas du ha tagit del av information som finns på kurssidan.

Utbildningar för dig som arbetar med studieadministration för forskarutbildning öppnar inom kort. Utbildningstillfällena för forskarutbildning startar efter nyår. Detsamma gäller Ladok3 utbildning för internationell handläggare.

Passa på att anmäla dig redan nu till kursen “Ladok3: Studieadministration på grund- och avancerad nivå” i Kompetensportalen!

Införandet i verksamheten/Ladok3 på LU/Utbildning Etiketter , , | 0

Stormöte för studierektorer och administrativa chefer

Ladok3-projektet har hållit ett informationsmöte om Ladok3 för alla studierektorer och administrativa chefer inom Lunds universitet.

Där berättades det bland annat om:

 • Hur institutionerna kan förbereda sig för bytet av system
 • Vad driftsättningen och stängningen av Ladok3 kan innebära
 • Hur upplägget för utbildning ser ut

Missade du mötet kan du se presentationen här: Stormöte 2017-10_3

Uncategorized 0

Expertutbildningar i Ladok3 pågår

Under veckan har Ladok3 projektet besökt Lunds universitet för att ge expertutbildning i det nya systemet.

Först ut är en undervisning för grunddata och medverkande denna gång var framför allt personer som arbetar inom studieadministrativa system. Senare under hösten kommer fler expertutbildningar ges till personer som idag  arbetar i referensgrupper för Fas2-projektet. Deltagarna kommer bland annat att lära sig mer om doktorandhantering, examenshantering och studiedeltagande.

Uncategorized/Utbildning Etiketter , | 0

Nu står det klart hur utbildningarna i Ladok 3 kommer att vara upplagda.

Webbutbildningar för sällan-användare och en blandning av salsundervisning och självstudier för studieadministratörer, så kommer utbildningsinsatserna för Ladok3 att se ut på Lunds universitet.

För att ge en så bra utgångspunkt som möjligt kommer utbildning att erbjudas till alla användare av Ladok3. För examinatorer kommer det att erbjudas en kort webbutbildning och för lärare som rapporterar, en lite längre webbutbildning.

För studieadministratörer kommer utbildningen att vara behörighetsgivande. Utbildningen kommer att vara en blandning av webbutbildning och salsundervisning.

Olika utbildningar för olika administratörer

Det kommer att finnas tre utbildningar för studieadministratörer, en för studieadministratörer som arbetar med grund- och avancera nivå, en för studieadministratörer som arbetar med forskarutbildning och en för internationella handläggare.

Om du arbetar med båda forskarutbildning och grund och avancerad nivå, räcker det att du går kursen: “Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning” I Ladok3,  liknar forskarutbildning, grund och avancerad nivå och därför kommer det att räcka att du går denna utbildning.

Startar i november

Utbildningarna för studieadministratörer startar vecka 48. Då kommer det att erbjudas salsundervisning.  Anmälan görs i Kompetensportalen och vi kommer att gå ut med information, när anmälan öppnar. Några av tillfällena kommer att kräva bärbar dator. Därför ber vi dig som har tillgång till egen dator att i första hand anmäla dig till dessa tillfällen.

Dessa utbildningar kommer att erbjudas

 • Rapportering i ladok3 för lärare (webb)
 • Examinatorsutbildning i Ladok3 (webb)
 • Allmän utbildning i ladok3 (webb)
 • Ladok3: Studieadministration  på grund och avancerad nivå (en-dags utbildning i datorsal + självstudier)
 • Ladok3: Studieadministration för forskarutbildning, (en-dags utbildning i datorsal + självstudier)
 • Ladok3 för internationella handläggare (halv-dags utbildning i datorsal + självstudier)
Uncategorized/Utbildning 0

Lunds universitet går över till Ladok3 22 mars till 9 april

Under perioden 22 mars till 9 april 2018  kommer Ladok att vara stängt med anledning av övergång från nuvarande system till Ladok3. Datumen är än så länge preliminära och kan komma att justeras åt ena eller andra hållet. Det kan tyckas vara en lång period, men denna period infaller i samband med påsk och därför tror vi att påverkan kommer att vara mindre.

Under perioden kommer det inte gå att lägga in registreringar eller några resultat i Ladok.  Det kommer heller inte gå att se några resultat i Ladok. Detta gäller både administrativ personal och studenter.

Informationen som finns lagrad i Ladok kommer att överföras från nuvarande system till Ladok3 under denna period. Arbete som inte är avslutat kommer däremot inte att föras över. Pågående ärenden, som resultatrapporteringslistor, tentaanmälningsperioder och examensansökningar kommer inte att föras över. Därför är det viktigt att avsluta alla ärenden innan övergången, så att arbetet inte går förlorat. Det går givetvis att lägga in resultaten i efterhand.

Vi kommer att gå ut med mer detaljerad information efterhand till alla berörda parter inklusive studenter.

Produktionssättning av Ladok3 0